Socialøkonomiske virksomheder

Antallet af socialøkonomiske virksomheder i Danmark vokser. En socialøkonomisk virksomhed bruger sit overskud til at hjælpe på et menneskeligt og samfundsmæssigt plan, fx ved at etablere arbejdspladser til udsatte. Kom godt i gang med at drive socialøkonomisk virksomhed med den viden, vi har samlet på disse sider.

Definition af socialøkonomisk virksomhed

Regeringens definition af en socialøkonomisk virksomhed er følgende:

”En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål.”

En socialøkonomisk virksomhed er en såkaldt ”not–for–profit” virksomhed, der er kendetegnet ved, at den:

  • har et socialt, sundheds- eller miljømæssigt formål
  • har et salg af ydelser/og eller produkter
  • geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og formålet
  • er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor
  • har et CVR-nummer.

En vigtig rolle i fremtidens velfærd

I erkendelse af, at den offentlige sektor ikke magter at løse de samfundsmæssige udfordringer alene, involveres private virksomheder, frivillige organisationer m.fl. i partnerskaber og netværkskonstruktioner i opgaveløsningen.

Socialøkonomiske virksomheder kan derfor spille en vigtig rolle i sikringen af fremtidens velfærd, blandt andet ved at bidrage til realiseringen af fleksjob på få timer, såkaldte små fleksjob, som kommunerne skal etablere. 

Rimelighedskravet

Forsøget med lempelse af rimelighedskravet, som giver private virksomheder mulighed for at dispensere fra rimelighedskravet for førtidspensionister i løntilskudsjob, er forlænget til udgangen af 2018. Læs bekendtgørelsen om rimelighedskravet

Det er din kommune, der skal ansøge om dispensation til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Find dit regionale arbejdsmarkedsråd

Fonde og fondsmidler

Inden du giver dig i kast med socialøkonomi, skal du overveje finansiering og økonomi. Som udgangspunkt er socialøkonomiske virksomheder ikke offentligt støttet, men der findes fonde og puljer, der støtter op om feltet. Her finder du et overblik over nogle af de fonde, der findes.

Du skal være opmærksom på, at ikke alle af de nævnte fonde primært har fokus på socialøkonomi. Dog udelukker de det ikke, da det handler om værdien af din idé.

Innovationsfonden

Innovationsfonden skal støtte nye idéer hos små og mellemstore virksomheder, iværksættere og forskere. Formålet med puljen er at skabe vækst, øge beskæftigelsen og fleksibiliteten. Fonden har flere forskellige puljer, man kan søge støtte fra. Læs mere på innovationsfondens hjemmeside.

http://innovationsfonden.dk/da

CAPNOVA

CAPNOVA er et investerings og udviklingsselskab, der investerer i ideer og projekter med risikovillig kapital, forretningserfaring, ekspert rådgivning og netværk med henblik på at skabe succesfulde og innovative virksomhede. Målet med CAPNOVA er at skabe vækst og arbejdspladser. Læs mere:

http://capnova.dk/

We love startups

We love startups.dk er et initiativ, der skal støtte opstarten for iværksætteren. We love startups kan hjælpe med opstartsovervejelser i forhold til potentiale, fremdrift, forretningside samt stille netværk for iværksættere til rådighed.  Dette initiativ yder støtte i form af legater til udvalgte ideer. Legater uddeles ca. 4 gange årligt afhængigt af foreningens egne midler. Læs mere her: http://www.welovestartups.dk/

Ovenstående er et uddrag, udarbejdet i 2015 af Innovation og Entreprenørskab i Vejle Kommune fra Vejle Kommunes ”Fondsmidler til iværksætteren og den sociale iværksætter

Trygfonden

TrygFonden arbejder for, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed. De seneste år har TrygFonden anvendt 550 millioner kroner om året på projekter inden for kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel.

https://www.trygfonden.dk/

Tuborgfondet

I kan søge støtte, hvis jeres projekt er drevet af frivillige ildsjæle og baseret på fællesskab. Til projekter, der er nytænkende og med til at udvikle og forny den måde, vi er sammen på.

http://www.tuborgfondet.dk

Legatbogen

Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. Søgemaskine er gratis. Den er udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet. 

https://www.legatbogen.dk/

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål har flere formål. De skal øge fokus på, hvilke store muligheder de 17 Verdensmål giver de danske virksomheder. Herved skal danske virksomheder blive førende inden for bæredygtig og ansvarlig virksomhedsdrift.

Desuden ønsker Rådet at skabe dialog mellem virksomheder og interessenter på netop dette område. 

undefined

Viden og rådgivning for socialøkonomiske virksomheder om:

  • overenskomst
  • personalejura
  • udbud og kontrakter
  • certificering
  • ledelse.

Se mere hos Kooperationen

Vil du vide mere om socialøkonomi?

Kontakt vores ekspert på området:

Kender du FN's Verdensmål?

Læs om, hvordan Cabi stiller skarpt på Verdensmål 8.

Viden og baggrund

FN's Verdensmål: Meget mere end klima og global ulighed

Hvis du som virksomhed tager socialt ansvar og skaber arbejdspladser til ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, så arbejder du allerede med FN's Verdensmål 8.

Læs om Verdensmål 8 her