Socialøkonomiske virksomheder

Antallet af socialøkonomiske virksomheder i Danmark vokser. En socialøkonomisk virksomhed bruger sit overskud til at hjælpe på et menneskeligt og samfundsmæssigt plan, fx ved at etablere arbejdspladser til udsatte. Kom godt i gang med at drive socialøkonomisk virksomhed med den viden, vi har samlet på disse sider.

Definition af socialøkonomisk virksomhed

Regeringens definition af en socialøkonomisk virksomhed er følgende:

”En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål.”

En socialøkonomisk virksomhed er en såkaldt ”not–for–profit” virksomhed, der er kendetegnet ved, at den:

  • har et socialt, sundheds- eller miljømæssigt formål
  • har et salg af ydelser/og eller produkter
  • geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og formålet
  • er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor
  • har et CVR-nummer.

En vigtig rolle i fremtidens velfærd

I erkendelse af, at den offentlige sektor ikke magter at løse de samfundsmæssige udfordringer alene, involveres private virksomheder, frivillige organisationer m.fl. i partnerskaber og netværkskonstruktioner i opgaveløsningen.

Socialøkonomiske virksomheder kan derfor spille en vigtig rolle i sikringen af fremtidens velfærd, blandt andet ved at bidrage til realiseringen af fleksjob på få timer, såkaldte små fleksjob, som kommunerne skal etablere. 

Rimelighedskravet

Rimelighedskravet i beskæftigelseslovgivningen fastlægger en øvre grænse for andelen af ansatte i en privat virksomhed, der kan modtage løntilskud eller virksomhedspraktik.

Kravet betyder, at en privat virksomhed må have én person i løntilskud eller virksomhedspraktik for hver femte ordinært ansatte.

Har virksomheden flere end 50 medarbejdere, må virksomheden have en person i løntilskud eller virksomhedspraktik for hver 10. ordinært ansatte udover de første 50. Læs vejledning om løntilskud

Skånejob (løntilskud til førtidspensionister) er fra 1. januar 2020 permanent undtaget fra rimelighedskravet. Læs mere om skånejob

Fonde og fondsmidler

Inden du giver dig i kast med socialøkonomi, skal du overveje finansiering og økonomi. Som udgangspunkt er socialøkonomiske virksomheder ikke offentligt støttet, men der findes fonde og puljer, der støtter op om feltet.

Her finder du et overblik over nogle af de fonde, der findes.

Du skal være opmærksom på, at ikke alle af de nævnte fonde primært har fokus på socialøkonomi. Dog udelukker de det ikke, da det handler om værdien af din idé.

Den Sociale Kapitalfond

Den sociale kapitalfond er en venturefond med kapital og kompetencer for sociale vækstvirksomheder.

Den Sociale Kapitalfond kan bidrage som fast sparringspartner og indgå i din virksomheds bestyrelse. De følger altid løbende op på investeringer og måler fremskridt i forhold til de sociale og forretningsmæssige mål.

Læs mere om Den Sociale Kapitalfond

Innovationsfonden

Innovationsfonden skal støtte nye ideer hos små og mellemstore virksomheder, iværksættere og forskere.

Formålet med puljen er at skabe vækst, øge beskæftigelsen og fleksibiliteten så flere typer omkostninger ville kunne dækkes.

Innovationsfonden investerer i start-up virksomheder med nye og spændende udviklingsideer samt forskere og iværksættere med kommercielt lovende ideer med et evt. markeds- og vækstpotentiale.

Læs mere på innovationsfondens hjemmeside

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse råder over midler fra EU’s strukturfonde samt midler til decentral erhvervsfremme og turisme.

Målet er at styrke virksomhedernes produktivitet, konkurrenceevne og internationalisering gennem en effektiv, sammenhængende og lokalt forankret erhvervs- og turismeindsats med udgangspunkt i virksomhedernes behov, muligheder og udfordringer i alle dele af Danmark.

Læs mere her

Yderligere ressourcer vedr. fundraising

Den landsdækkende forening Sociale Entreprenører i Danmark (SED) har samlet en oversigt over puljer og fonde i Danmark, hvor der kan søges midler til socialt iværksætteri.

Se listen her

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål har flere formål. De skal øge fokus på, hvilke store muligheder de 17 Verdensmål giver de danske virksomheder. Herved skal danske virksomheder blive førende inden for bæredygtig og ansvarlig virksomhedsdrift.

Desuden ønsker Rådet at skabe dialog mellem virksomheder og interessenter på netop dette område. 

undefined

Viden og rådgivning for socialøkonomiske virksomheder om:

  • overenskomst
  • personalejura
  • udbud og kontrakter
  • certificering
  • ledelse.

Se mere hos Kooperationen

Vil du vide mere om socialøkonomi?

Kontakt vores eksperter på området:

Viden og baggrund

FN's Verdensmål: Meget mere end klima og global ulighed

Hvis du som virksomhed tager socialt ansvar og skaber arbejdspladser til ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, så arbejder du allerede med FN's Verdensmål 8.

Læs om Verdensmål 8 her

Seneste nyheder

Resultaterne fra projektet ”Rekruttering fra kanten” viser blandt andet, at 485 ud af 1439 ledige fra den yderste kant har opnået tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er en stor succes.

Resultater fra stort projekt på Lolland-Falster kan komme hele landet til gavn

Virksomhederne spiller en stor rolle, når ledige fra kanten af arbejdsmarkedet skal i job. Men hvordan? Resultaterne fra projektet ”Rekruttering fra kanten” viser gode takter, heraf at blandt andet 485 ledige fra kanten kom i job eller uddannelse.

Imens fremtidens jobindsats diskuteres, er anden delaftale om en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen under lovbehandling. Trine Thomsen fra Cabi forklarer, hvordan aftalen vil påvirke virksomheder. Foto: Istock

Derfor får virksomheder en stadig større rolle i beskæftigelsesindsatsen

I juni 2022 blev anden delaftale til en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen aftalt i Folketinget. Aftalen er nu under lovbehandling og giver virksomhederne en større rolle i at få flere fra kanten i arbejde. Trine Thomsen, seniorkonsulent i Cabi, forklarer, hvad aftalen vil komme til at betyde for virksomhederne.

Den 12. september uddeles CSR People Prize 2023. Jagten på de mest socialt ansvarlige virksomheder er i gang!

Danmarks mest socialt ansvarlige virksomheder skal findes

Med mere end 20 år på bagen er CSR People Prize en af de mest veletablerede CSR-priser i Danmark. Prisen uddeles til virksomheder, der gør en ekstraordinær indsats for at tage et socialt ansvar. Jagten på årets mest socialt ansvarlige virksomheder er i gang, og priserne uddeles den 12. september 2023.