Socialøkonomiske virksomheder

Antallet af socialøkonomiske virksomheder i Danmark vokser. En socialøkonomisk virksomhed bruger sit overskud til at hjælpe på et menneskeligt og samfundsmæssigt plan, fx ved at etablere arbejdspladser til udsatte. Kom godt i gang med at drive socialøkonomisk virksomhed med den viden, vi har samlet på disse sider.

Definition af socialøkonomisk virksomhed

Regeringens definition af en socialøkonomisk virksomhed er følgende:

”En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål.”

En socialøkonomisk virksomhed er en såkaldt ”not–for–profit” virksomhed, der er kendetegnet ved, at den:

  • har et socialt, sundheds- eller miljømæssigt formål
  • har et salg af ydelser/og eller produkter
  • geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og formålet
  • er organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor
  • har et CVR-nummer.

En vigtig rolle i fremtidens velfærd

I erkendelse af, at den offentlige sektor ikke magter at løse de samfundsmæssige udfordringer alene, involveres private virksomheder, frivillige organisationer m.fl. i partnerskaber og netværkskonstruktioner i opgaveløsningen.

Socialøkonomiske virksomheder kan derfor spille en vigtig rolle i sikringen af fremtidens velfærd, blandt andet ved at bidrage til realiseringen af fleksjob på få timer, såkaldte små fleksjob, som kommunerne skal etablere. 

Rimelighedskravet

Rimelighedskravet i beskæftigelseslovgivningen fastlægger en øvre grænse for andelen af ansatte i en privat virksomhed, der kan modtage løntilskud eller virksomhedspraktik.

Kravet betyder, at en privat virksomhed må have én person i løntilskud eller virksomhedspraktik for hver femte ordinært ansatte.

Har virksomheden flere end 50 medarbejdere, må virksomheden have en person i løntilskud eller virksomhedspraktik for hver 10. ordinært ansatte udover de første 50. Læs vejledning om løntilskud

Skånejob (løntilskud til førtidspensionister) er fra 1. januar 2020 permanent undtaget fra rimelighedskravet. Læs mere om skånejob

Fonde og fondsmidler

Inden du giver dig i kast med socialøkonomi, skal du overveje finansiering og økonomi. Som udgangspunkt er socialøkonomiske virksomheder ikke offentligt støttet, men der findes fonde og puljer, der støtter op om feltet.

Her finder du et overblik over nogle af de fonde, der findes.

Du skal være opmærksom på, at ikke alle af de nævnte fonde primært har fokus på socialøkonomi. Dog udelukker de det ikke, da det handler om værdien af din idé.

Den Sociale Kapitalfond

Den sociale kapitalfond er en venturefond med kapital og kompetencer for sociale vækstvirksomheder.

Den Sociale Kapitalfond kan bidrage som fast sparringspartner og indgå i din virksomheds bestyrelse. De følger altid løbende op på investeringer og måler fremskridt i forhold til de sociale og forretningsmæssige mål.

Læs mere om Den Sociale Kapitalfond

Innovationsfonden

Innovationsfonden skal støtte nye ideer hos små og mellemstore virksomheder, iværksættere og forskere.

Formålet med puljen er at skabe vækst, øge beskæftigelsen og fleksibiliteten så flere typer omkostninger ville kunne dækkes.

Innovationsfonden investerer i start-up virksomheder med nye og spændende udviklingsideer samt forskere og iværksættere med kommercielt lovende ideer med et evt. markeds- og vækstpotentiale.

Læs mere på innovationsfondens hjemmeside

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse råder over midler fra EU’s strukturfonde samt midler til decentral erhvervsfremme og turisme.

Målet er at styrke virksomhedernes produktivitet, konkurrenceevne og internationalisering gennem en effektiv, sammenhængende og lokalt forankret erhvervs- og turismeindsats med udgangspunkt i virksomhedernes behov, muligheder og udfordringer i alle dele af Danmark.

Læs mere her

Yderligere ressourcer vedr. fundraising

Den landsdækkende forening Sociale Entreprenører i Danmark (SED) har samlet en oversigt over puljer og fonde i Danmark, hvor der kan søges midler til socialt iværksætteri.

Se listen her

Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål har flere formål. De skal øge fokus på, hvilke store muligheder de 17 Verdensmål giver de danske virksomheder. Herved skal danske virksomheder blive førende inden for bæredygtig og ansvarlig virksomhedsdrift.

Desuden ønsker Rådet at skabe dialog mellem virksomheder og interessenter på netop dette område. 

undefined

Viden og rådgivning for socialøkonomiske virksomheder om:

  • overenskomst
  • personalejura
  • udbud og kontrakter
  • certificering
  • ledelse.

Se mere hos Kooperationen

Vil du vide mere om socialøkonomi?

Kontakt vores eksperter på området:

Viden og baggrund

FN's Verdensmål: Meget mere end klima og global ulighed

Hvis du som virksomhed tager socialt ansvar og skaber arbejdspladser til ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, så arbejder du allerede med FN's Verdensmål 8.

Læs om Verdensmål 8 her

Seneste nyheder

En ph.d.-afhandling af Malte Dahl, Københavns Universitet, viser blandt andet, at indvandrerkvinder med tørklæde i dag skal søge op til 60 procent flere stillinger end etnisk danske kvinder med samme kvalifikationer, inden de kommer i job.

Nye løsninger skal hjælpe indvandrerkvinder i job

På trods af rekordhøj beskæftigelse i Danmark har mange indvandrerkvinder fortsat svært ved at finde ind på arbejdsmarkedet. En miniundersøgelse skal nu afdække, hvilke barrierer indvandrerkvinderne møder, og hvilke erfaringer virksomhederne har med at hjælpe dem i gang.

Gert Habo kan ikke ændre ved fortiden. Derfor er han kommet frem til, at det handler om at tænke fremad og realisere sine drømme. Et skridt ad gangen.

Veteran: ”Tænk fremad. Lev i nuet. Nyd det der er tilbage”

Gert Habo var udsendt til Jugoslavien og Kosovo. Vejen tilbage til det civile liv krævede træning. Ligesom han trænede til at være soldat, trænede Gert Habo sig også tilbage til det civile liv. Arbejdslivet er en vigtig del af denne civile træning.

Et ny projekt i Viborg skal skaffe sårbare unge et fritidsjob. Målet er, at de unge får arbejdspladserfaring og dermed har lettere ved at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, når de fylder 18 år.

Fritidsjob skal hjælpe sårbare unge på vej mod et godt arbejdsliv

Unge i mistrivsel har svært ved at få og fastholde et fritidsjob. Og uden kontakt til arbejdsmarkedet øges risikoen for, at de unge står i kø ved jobcentret, når de fylder 18 år. Et nyt projekt mellem Viborg Kommune og Videnshuset Cabi skal derfor sikre sårbare unge mellem 13 og 17 år et fritidsjob. Projektet støttes af Den A.P. Møllerske Støttefond med 5,1 mio. kr.