Trivsel på arbejdspladsen

God trivsel på arbejdspladsen og et sundt arbejdsmiljø er med til at forebygge sygefravær. Har I fokus på at reducere de belastninger, der måtte være i jeres arbejdsmiljø? Her er idéer til bedre trivsel på arbejdspladsen. 

Vær bevidst om, at du som leder har indflydelse på trivslen og det påvirkelige sygefravær. Husk vigtigheden af at fejre og påskønne opnåede resultater og succeser.

På siden her finder du værktøjer, der hjælper dig i trivselsarbejdet. 

Værktøj:

Kortlæg styrker og svagheder i jeres sygefraværsindsats

Med vores gratis dialog-og screeningsværktøj HUSET får I overblikket over styrker og svagheder i jeres sygefraværsindsats.

Måske skal retningslinjerne finpudses, ledelsesindsatsen styrkes, data sættes i spil eller kulturen under lup? Screeningen hjælper jer med at se, hvor det halter, så I kan skabe bedre trivsel.

HUSET består af seks trin med hver 10 spørgsmål, det tager ca. 30 min.  

Gå til værktøj

-

Tydelig rollefordeling er vigtig, når I vil skabe bedre trivsel

Ansvaret er fælles, men rollerne forskellige omkring håndtering af sygefravær. Brug skemaet herunder til at få overblik over, hvem der har ansvar for hvad. 

VÆRKTØJ

Få overblik over roller

Ansvaret er fælles, men rollerne forskellige omkring håndtering af sygefravær.

Brug skemaet (word) her til at få overblik over, hvilken rolle den enkelte medarbejder har.

Hent skema

-

INSPIRATION

Se et eksempel på, hvordan I kan udfylde skemaet

Værktøj:

Tag dialogen om trivsel med dine medarbejdere

Det er en god ide, at du som leder har en løbende dialog med medarbejderne om deres trivsel i forhold til deres arbejdsopgaver.

På den måde lærer du dine medarbejdere at kende og kan opfange og reagere på belastningssymptomer og ubalance.

-

Dialogen kan også være med til at gøre det klart for medarbejderen, hvad der belaster og skal tilpasses. 

Udfyld skemaet sammen med medarbejderen.

Hent skema

Nu har du været igennem alle 6 trin 

Trivlsen er det sidste af de seks trin, som vi anbefaler, at I kommer omkring i en effektiv sygefraværsindsats. Fik du ikke læst om de tidligere trin? Så finder du dem herunder. 

<-- Gå til trin 1: Ledelse 
<-- Gå til trin 2: Ejerskab
<-- Gå til trin 3: Data
<-- Gå til trin 4: Redskaber
<-- Gå til trin 5: Rutiner

Følg de her seks trin og få succes med jeres sygefraværsindsats

-

SPØRG CABI

Har du brug for sparring?

Ring og få gratis sparring på jeres arbejde med at tage hånd om trivslen på arbejdspladsen.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |