Fælles og målrettet tilgang

Det bedste samarbejde med virksomhederne opnås ved en fælles og målrettet tilgang.                          

En tilgang der er prioriteret politisk og ledelsesmæssig, med klare interne retningslinjer og fælles fodslag blandt konsulenter og rådgivere giver en rød tråd i arbejdet med virksomhederne.

- Jobcenteret kan ikke alene gøre ledige klar til job – det kan kun ske i samarbejde med virksomhederne.

Ella Petersen, udviklingschef i Cabi

Den strategiske tilgang skal være handlingsanvisende og giver jobcentret konkrete formuleringer af:

  • mål for samarbejdet med virksomheder
  • hvilken retning, jobcentret vil gå i, for at nå målene
  • hvilke aktiviteter og tiltag, der er nødvendige for at nå målet
  • hvordan arbejdet organiseres internt.

Grib samarbejdet med virksomheder strategisk an

Få inspiration til, hvordan du som jobcenterchef eller arbejdsmarkedschef kan gribe samarbejdet med virksomhederne strategisk an.

Jobcenter Gentofte har deltaget i projektet 'Det Professionelle Partnerskab', hvor der er blevet udviklet nye modeller til at flytte udsatte tættere på arbejdsmarkedet.

Download partnerskabsaftale

I videoen fortæller Jobcenterchef i Jobcenter Gentofte, Hanne Jørgensen om deres erfaringer fra Det Professionelle Partnerskab.

Styrk din tilgang til den opsøgende kontakt til virksomheder

Mangler du værktøjer til, hvordan du som opsøgende medarbejder med virksomhedskontakt kan skabe det gode match mellem virksomheden og den ledige, eller hvordan du kan finde det lokale potentiale? 

Download Cabis inspirationskatalog til jobcentre

Grafik hjresideboks

Samarbejdet med små virksomheder om udsatte ledige

VÆRKTØJ

Samtalekort

- Til dig, der skal tale om lønnede timer med virksomhederne

Vi ved, at lønnede timer kan være en gevinst for virksomheder og især for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet. Alligevel er ikke altid let at bringe lønnede timer på banen i dialogen med virksomheden.

Vi har udviklet nogle samtalekort, der giver dig i jobcentret inspiration til hvilke spørgsmål, du kan stille. 

Brug dem, når du skal ringe ud til en ny virksomhed, eller du fx møder en virksomhed, der gerne vil tilbyde praktik, men ikke mener, de har mulighed for at ansætte.

 

Hent kortene

Få inspiration fra vores cases

Her er et eksempel på, hvordan du systematisk kan arbejde tværkommunalt med den opsøgende kontakt til virksomhederne inden for rekruttering og opkvalificering.

Læs casen Hovedstadens Rekrutteringsservice

Danish Crown i Grindsted rekrutterede gennem knap fem år 225 medarbejdere fra et beskæftigelsesprojekt for de svageste ledige. 

Læs casen Danish Crown: Fra svag ledig til sund slagteriarbejder

Tilmeld dig kursus

Du kan også melde dig på et af Cabis kurser for at få ny inspiration og viden til samarbejdet med virksomhederne. 

Cabi afholder også gerne kursus i dit jobcenter, fx:

Styrk dit samarbejde med virksomhederne

- Jo bedre, du forstår virksomheden, kunden, kulturen og arbejdsopgaven, jo bedre kan du matche den rigtige kandidat – uanset om det er til et ordinært job eller praktik.

Ella Petersen

Udviklingschef i Cabi.

Viden og baggrund

Kend det lokale jobmarked

For at balancere mellem den ledige borger og virksomheden skal medarbejderne i jobcentret, der har kontakten med de ledige, kende det lokale arbejdsmarked. Og omvendt: De medarbejdere, som samarbejder med virksomhederne, skal kende de ledige.

Læs mere
Viden og baggrund

Virksomhedsservice

God virksomhedsservice er en hjørnesten i jobcentrenes samarbejde med virksomhederne. Skærp jobcentrets profil som virksomhedernes servicepartner med værktøjerne på denne side.

Læs mere
Metode og værktøj

Styrk den opsøgende kontakt til virksomheder

Her finder du værktøjer til, hvordan du som opsøgende medarbejder skaber det gode match mellem virksomheden og den ledige, og hvordan du finder det lokale potentiale.

Læs mere
Metode og værktøj

Tag dette poskort med til næste virksomhedsbesøg

Er du fra et jobcenter? Brug Cabis digitale opslagsværktøj nedenfor til at synliggøre jobcentrets ydelser og services over for de lokale virksomheder i jeres kommune.

Læs mere
Metode og værktøj

Tværkommunalt samarbejde

Find mere viden om og inspiration til, hvordan jeres jobcenter kommer i gang med det tværkommunale samarbejde, som er afgørende for at komme i mål med den overordnede virksomhedsservice.

Læs mere

Brug for gratis råd og sparring om samarbejdet mellem jobcenter og virksomhed?

Kontakt vores rådgiver og få en dialog om de udfordringer og spørgsmål, du sidder med. 

Find inspiration i to cases:

Case

Silkeborg: Styrket indsats for kontanthjælpsmodtagere er en gevinst kommunen

Investeringen i ekstra mandskab, it, kørsel og administration har givet Silkeborg Kommune gevinst. Flere er kommet i fleksjob eller ordinært arbejde og uddannelse, mens færre er endt på førtidspension.

Læs case
Case

Opskriften på succesfulde ressourceforløb

Hedensted Kommune har succes med at få borgere videre fra ressourceforløb og tilbage til arbejdsmarkedet i en eller grad. Cabi har spurgt i Hedensted, hvad de gør for at opnå de gode resultater. Svaret var: ledelsesmæssigt fokus på virksomhedssamarbejdet og en indsats gennemsyret af jobrettet fokus.

Læs case