Fælles og målrettet tilgang

Det bedste samarbejde med virksomhederne opnås ved en fælles og målrettet tilgang.                          

En tilgang der er prioriteret politisk og ledelsesmæssig, med klare interne retningslinjer og fælles fodslag blandt konsulenter og rådgivere giver en rød tråd i arbejdet med virksomhederne.

- Jobcenteret kan ikke alene gøre ledige klar til job – det kan kun ske i samarbejde med virksomhederne.

Ella Petersen, udviklingschef i Cabi

Den strategiske tilgang skal være handlingsanvisende og giver jobcentret konkrete formuleringer af:

  • mål for samarbejdet med virksomheder
  • hvilken retning, jobcentret vil gå i, for at nå målene
  • hvilke aktiviteter og tiltag, der er nødvendige for at nå målet
  • hvordan arbejdet organiseres internt.

INSPIRATION

Styrk din tilgang til den opsøgende kontakt til virksomheder

Mangler du værktøjer til, hvordan du som opsøgende medarbejder med virksomhedskontakt kan skabe det gode match mellem virksomheden og den ledige, eller hvordan du kan finde det lokale potentiale? 

Download Cabis inspirationskatalog til jobcentre:

Download katalog

-

VÆRKTØJER

Samtalekort

- Til dig, der skal tale om lønnede timer med virksomhederne

Det er ikke altid let at bringe lønnede timer på banen i dialogen med virksomheden.

Vi har udviklet nogle samtalekort, der giver dig i jobcentret inspiration til hvilke spørgsmål, du kan stille. Samtalekortene findes i 2 udgaver:

  • En med afsæt i jobcenteret og borgeren
  • En med afsæt i virksomhedens forretning.

Brug dem, når du skal ringe ud til en ny virksomhed, eller du fx møder en virksomhed, der gerne vil tilbyde praktik, men ikke mener, de har mulighed for at ansætte.

Gå til værktøjer

-

VÆRKTØJER

Andre værktøjer til at tale lønnede timer og progression med borger og virksomhed

Progressionsværktøj - brug det, når I skal følge op på et praktikforløb ude hos virksomheden:

Hent værktøj

Dialogskema - brug det til at finde opgaver til borgeren sammen med virksomheden:

Hent skema

Spot-et-job-cirklen - brug den til at finde de mindre komplekse opgaver:

Hent værktøj

Få inspiration fra vores cases

Her er et eksempel på, hvordan du systematisk kan arbejde tværkommunalt med den opsøgende kontakt til virksomhederne inden for rekruttering og opkvalificering.

Læs casen Hovedstadens Rekrutteringsservice

Tilmeld dig kurser

Du kan også melde dig på et af Cabis kurser for at få ny inspiration og viden til samarbejdet med virksomhederne. 

Se kursusoversigt

Brug læringscases til at styrke indsatsen i jobcentret

Vi kan lære rigtig meget af erfaringer. Vores egne eller andres. Men hvordan finder vi og beskriver dem, så de kan gøre os klogere? Erfaringerne kan graves frem via læringscases og bl.a. bruges til at finde nye tilgange, arbejdsgange og metoder.

Læs mere

Gør en indsats for at nedbringe antallet af afbrudte virksomhedsforløb

En borger fra kanten af arbejdsmarkedet fuldfører ikke altid sit virksomhedsforløb. Det er et problem, for det er i virksomheden, borgerne kommer nærmere et job i lønnede timer. Læs her, hvilke parametre du kan skrue på for at skabe den bedste chance for, at borgerens forløb ikke bliver afbrudt – hverken af borger eller virksomhed.

Læs mere

Sådan styrker intern organisering jobcentrenes virksomhedsrettede samarbejde

Et konstruktivt tværfagligt samarbejde er alfa og omega, når borgere fra kanten skal have det bedste udgangspunkt for et godt forløb i virksomheden.

Læs mere

Hjælp virksomhederne med at tage (og dokumentere) samfundsansvar

Det er samfundsansvar at ansætte mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Tal med virksomhederne om verdensmål og om at dokumentere samfundsansvar – og få borgere fra kanten i job.

Læs mere
Viden og baggrund

Kend det lokale jobmarked

For at balancere mellem den ledige borger og virksomheden skal medarbejderne i jobcentret, der har kontakten med de ledige, kende det lokale arbejdsmarked. Og omvendt: De medarbejdere, som samarbejder med virksomhederne, skal kende de ledige.

Læs mere
Viden og baggrund

Virksomhedsservice

God virksomhedsservice er en hjørnesten i jobcentrenes samarbejde med virksomhederne. Skærp jobcentrets profil som virksomhedernes servicepartner med værktøjerne på denne side.

Læs mere
Metode og værktøj

Styrk den opsøgende kontakt til virksomheder

Her finder du værktøjer til, hvordan du som opsøgende medarbejder skaber det gode match mellem virksomheden og den ledige, og hvordan du finder det lokale potentiale.

Læs mere
Metode og værktøj

Guide til samarbejde med jobcentret

Et godt samarbejde med dit lokale jobcenter styrker din forretning, uanset om der er fokus på fastholdelse eller udvikling og rekruttering af medarbejdere. Brug guiden og se, hvilke muligheder du har for at bruge jobcentrets service optimalt.

Læs mere
Metode og værktøj

Tværkommunalt samarbejde

Find mere viden om og inspiration til, hvordan jeres jobcenter kommer i gang med det tværkommunale samarbejde, som er afgørende for at komme i mål med den overordnede virksomhedsservice.

Læs mere

S'et i ESG for jobcentre: Sådan guider I virksomhederne

Hvordan kan jobcentret sikre, at både borgere og virksomheder kan drage mest mulig nytte af ESG-dagsordenen?

Læs mere om S i ESG

Kontakt vores rådgiver og få en dialog om de udfordringer og spørgsmål, du sidder med. 

Case

Silkeborg: Styrket indsats for kontanthjælpsmodtagere er en gevinst kommunen

Investeringen i ekstra mandskab, it, kørsel og administration har givet Silkeborg Kommune gevinst. Flere er kommet i fleksjob eller ordinært arbejde og uddannelse, mens færre er endt på førtidspension.

Læs case
Case

Opskriften på succesfulde ressourceforløb

Hedensted Kommune har succes med at få borgere videre fra ressourceforløb og tilbage til arbejdsmarkedet i en eller grad. Cabi har spurgt i Hedensted, hvad de gør for at opnå de gode resultater. Svaret var: ledelsesmæssigt fokus på virksomhedssamarbejdet og en indsats gennemsyret af jobrettet fokus.

Læs case