Strategisk rekruttering

I samarbejde med jobcentret kan jeres virksomhed rekruttere ledige, som kan have svært ved selv at finde et job. De kan have brug for opkvalificering, men det kan I få hjælp til. På den måde tager I ansvar for at få flere i job samtidig med, at I sikrer den nødvendige arbejdskraft nu og fremadrettet.

Tænk langsigtet og strategisk og brug praktikperioder som opkvalificering og træningsperioder, hvorefter du ansætter personen. 

I denne guide finder du gode råd til samarbejdet med jobcenteret omkring rekruttering 

Vær strategisk og udnyt samarbejdsmulighederne bedst muligt:

  • Tænk i opgaver frem for traditionelle stillingsbetegnelser og uddannelser, og ”pak” opgaverne til del- eller fuldtidsjob på en ny måde. Vi har lavet et værktøj, du kan bruge til at spotte opgaverne
  • Forhold dig til hvilke opgaver du har nu og om et halvt år, samt hvilke medarbejdere og kompetencer, der er behov for
  • Etabler praktikpladser forud for højsæson. Hent folder om virksomhedspraktik og læs her, hvad gevinsten ved praktik er for jeres virksomhed

Når jeres tiltag forankres strategisk i jeres virksomhed og knyttes til jeres kerneopgave og jeres værdisæt, så kan socialt ansvar og CSR være med til at styrke jeres omdømme, jeres indtjening og jeres generelle trivsel.

Tænk alternativt i jeres rekruttering

Nogle kan med ganske lidt hjælp og opkvalificering bidrage i fuldtidsjob.

Andre har udfordringer, der gør, at deltidsjob er deres mulige bidrag.

Selvom vi lovgivningsmæssigt placerer mennesker i forskellige grupper, så er det vigtigt at huske på, at alle har vidt forskellige forudsætninger, udfordringer og muligheder for at bidrage på arbejdsmarkedet.

-

Hvem kan jeg ansætte?

Søg inspiration herunder og tag derefter kontakt til dit lokale jobcenter.
Sammen med dem kan I finde ud af, hvordan du bedst kan ansætte ledige fra kanten af arbejdsmarkedet.

Jobcentrene er til for dig og din virksomhed.

Find dit jobcenter

Personer med handicap

Det kan sagtens lade sig gøre at kombinere job og handicap.

Når en person har et handicap, er der forskellige muligheder for at knytte ekstra støtte til et job.

Tag udgangspunkt i personens behov for støtte og tilrettelæg hjælpen derefter.

Job og handicap

Flygtninge

På mange arbejdspladser er mennesker, der er kommet til Danmark som flygtninge eller immigranter, en værdsat del af medarbejderstaben.

Få gode råd og se små film om at træne dansk på arbejdspladsen, nyttig viden om kulturmøder, samarbejde mm.

Om flygtninge

Unge

Nogle unge har brug for en ekstra hjælpende indsats. Som virksomhed kan I være med til at motivere en ung og give nogle holdepunkter på vejen videre. I kan tilføre struktur til den unges liv, som måske har været præget af manglende støtte fra voksne, misbrug, dårlig skolegang eller psykiske vanskeligheder.

Om unge

Fleksjob

En medarbejder, der er ansat i fleksjob, er en fleksibel medarbejder på deltid, som kan hjælpe med at løse både små og større opgaver.

Medarbejderen bliver ansat på samme vilkår som alle andre medarbejdere. Du skal altså ikke bruge mere tid på administration, end du skal for dine øvrige medarbejdere. 

Om fleksjob

Seniorer

Alle skal arbejde længere.

Når du ansætter eller fastholder ældre og erfarne medarbejdere, bevarer du deres værdifulde arbejdskraft og viden.

Læs, hvordan du med en bevidst indsats undgår fysisk og psykisk nedslidte medarbejdere, der stopper deres arbejdsliv for tidligt.

Om seniorer

Veteraner

Rigtig mange virksomheder har allerede fået øjnene op for de kompetencer, tidligere udsendte besidder.

Kompetencer, der er efterspurgte af både private og offentlige arbejdsgivere som fx løsningsorienteret, gode til at samarbejde og tage beslutninger.

Om veteraner

Metode og værktøj

Guide til samarbejde med jobcentret

Et godt samarbejde med dit lokale jobcenter styrker din forretning, uanset om der er fokus på fastholdelse eller udvikling og rekruttering af medarbejdere. Brug guiden og se, hvilke muligheder du har for at bruge jobcentrets service optimalt.

Læs mere

Rekruttering og onboarding

Vil I starte med at have fokus og gøre noget for de medarbejdere, I allerede har ansat? Eller vil I hjælpe dem, der står uden for arbejdsmarkedet? Begge dele er at tage et socialt ansvar – og I skal vælge at starte dér, hvor det giver mening og værdi for jer.

Læs mere

Har du spørgsmål?

Så kontakt vores konsulenter, som sidder klar til at hjælpe jer med jeres sociale ansvar. Vi hjælper virksomheder i alle størrelser på tværs af brancher i hele landet. Vi kan også hjælpe jer - og det er gratis!