Tidsfrist for at skaffe fleksjob

Spørgsmål:  

Er der nogen regel for, hvor hurtigt jobcentret skal hjælpe en borger med at finde fleksjobarbejde/praktik, når han/hun er tildelt fleksjob?

Og er der nogen regler for, at borgeren evt. kan få tilkendt ekstra økonomiske ydelser, hvis dette ikke lykkedes?

Svar (26.1.2018):

Nej, der er ingen fast regel med en bestemt tidsfrist for, hvor hurtigt jobcentret skal hjælpe borgeren med at få et fleksjob. Grundprincippet for jobcentrets indsats, herunder indsatsen for at finde fleksjob til borgerne, er ”hurtigst muligt.”

Nu er det selvfølgelig vigtigt at være opmærksom på, at det at finde et fleksjob sker på arbejdsmarkedets vilkår, og derfor kan man i sagens natur ikke opstille garantier. Samtidig må man huske på, at indsatsen skal ske i et samarbejde mellem jobcentret og borgeren, og at borgeren har et medansvar for, at det lykkes.

Det afgørende må være, hvor store bestræbelser det pågældende jobcenter gør sig for at hjælpe borgeren med at finde et job. Hvis jobcentret er alt for passivt, kan man prøve med en klage til kommunens ledelse, og – i grelle tilfælde – måske til ombudsmanden. En kritik fra ledelse eller ombudsmand vil ofte få den pågældende afdeling til at ”oppe sig”.

At få en egentlig økonomisk erstatning for passivitet og langsommelighed fra jobcentrets side vil kræve et søgsmål ved domstolene. Her skal det bl.a. kunne bevises, at jobcentrets langsommelighed direkte er skyld i, at borgeren har lidt et økonomisk tab, i dette tilfælde ved ikke at blive ansat i et fleksjob.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere