Ordninger til fastholdelse af sygemeldte

Der findes flere ordninger og redskaber, der kan bidrage til, at sygemeldte kan blive på sin arbejdsplads trods en sygemelding.

Delvis raskmelding
En delvis raskmelding og en gradvis tilbagevenden til jobbet er en mulighed for, at en sygemeldt medarbejder kan fastholde kontakt til arbejdspladsen og anvende den arbejdsevne, som pågældende er i besiddelse af. Samtidig giver det tid til hvile, behandling, genoptræning mv. 
Læs mere om reglerne for delvis raskmelding og find links til love og bekendtgørelser

Hjælpemidler
Der kan gives tilskud til hjælpemidler og ændringer af arbejdspladsen, hvis dette kan bidrage til at fastholde syge på arbejdspladsen.
Læs mere om reglerne for hjælpemidler og find links til love og bekendtgørelser

Mentorordning
En mentor er en kollega eller en anden, som hjælper med at introducere den syge til arbejdsopgaverne og på andre måder støtter den syges tilbagevenden til jobbet.
Jobcentret kan yde støtte til, at en medarbejder frikøbes som mentor i en periode. Der kan desuden ydes støtte til uddannelse af mentoren eller honorar til en ekstern konsulent.
Læs mere om reglerne for mentorordningen

Personlig assistance
Hvis en person har en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som påvirker varetagelsen af vedkommendes job, kan der ydes personlig assistance.
Læs mere om reglerne for personlig assistance og find links til love og bekendtgørelser

Virksomhedspraktik
Virksomhedspraktik kan bruges til at afdække eller styrke den sygemeldtes muligheder for at komme i job. Virksomhedspraktik kan både gennemføres hos en ny arbejdsgiver eller den nuværende. Praktikken varer normalt op til fire uger.
Praktikken kan kombineres med andre tiltag, fx en mentor, hjælpemidler eller sundhedstiltag.
Læs om reglerne for virksomhedspraktiik og find links til love og bekendtgørelser

§ 56 – refusion fra første fraværsdag
Med en § 56-aftale udbetaler jobcentret sygedagpengerefusion fra første sygedag. Aftalen vil typisk komme på tale, hvis en ansat har en kronisk sygdom, som kan medføre gentagne perioder med sygefravær.
Læs mere om reglerne for § 56-aftalen og find links til love og bekendtgørelser

Læs mere om sygedagpenge

Læs blandt andet om jobcentrets virksomhedsservice og om fast track:

Viden og baggrund

Jobcentrets virksomhedsservice

Jobcentrene har en forpligtelse til at servicere virksomheder, som søger arbejdskraft eller ønsker at fastholde medarbejdere. Denne service er gratis for virksomhederne.

Læs om virksomhedsservicen
Viden og baggrund

Opfølgningsmodel og visitationskategorier

I sygedagpengesager anvendes en model med tre kategorier for visitation af sygedagpengemodtagere. Her er fokus på sager med over otte ugers sygemelding.

Læs om modellen og kategorierne
Viden og baggrund

Fast track - kort og godt

Målet med fast track er, at den syge medarbejder får optimale chancer for at bevare sit job, og at arbejdsgiveren hurtigt kan få sin medarbejder tilbage.

Læs om fast track

Brug for råd og sparring om sygedagpenge?

Kontakt vores rådgiver: