Ordninger til fastholdelse af sygemeldte

Der findes flere ordninger og redskaber, der kan bidrage til, at sygemeldte medarbejdere bevarer deres arbejde gennem en sygemelding.

Delvis raskmelding
En delvis raskmelding og en gradvis tilbagevenden til jobbet er en mulighed for, at en sygemeldt medarbejder kan fastholde kontakt til arbejdspladsen og anvende den arbejdsevne, som pågældende er i besiddelse af. Samtidig giver det tid til restitution, behandling, genoptræning m.v. 
Læs mere om reglerne for delvis raskmelding og find links til love og bekendtgørelser

Hjælpemidler
Der kan gives tilskud til hjælpemidler og fysiske ændringer ved arbejdsstationen, hvis dette kan bidrage til at fastholde syge medarbejdere på arbejdspladsen.
Læs mere om reglerne for hjælpemidler og find links til love og bekendtgørelser

Mentorordning
En mentor kan være en kollega eller en anden, som hjælper med at få den syge godt i gang med arbejdsopgaverne - eller på andre måder støtter den sygemeldtes tilbagevenden til jobbet. Jobcentret kan yde støtte til, at en medarbejder frikøbes som mentor i en periode. Der kan desuden ydes støtte til uddannelse af mentoren eller honorar til en ekstern konsulent.
Læs mere om reglerne for mentorordningen

Personlig assistance
Hvis en person har en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som påvirker varetagelsen af vedkommendes job, kan der ydes personlig assistance.
Læs mere om reglerne for personlig assistance og find links til love og bekendtgørelser

Virksomhedspraktik
Virksomhedspraktik kan bruges til at afdække eller styrke den sygemeldtes muligheder for at komme i job. Virksomhedspraktik kan både gennemføres hos en ny arbejdsgiver eller den nuværende. Praktikken skal tilrettelægges efter den enkeltes behov og kan have en varighed på op til 13 uger med mulighed for forlængelse ved behov. Praktikken kan kombineres med andre tiltag, fx en mentor, hjælpemidler eller sundhedstiltag og kan også køre sideløbende med lønnede timer.
Læs om reglerne for virksomhedspraktiik og find links til love og bekendtgørelser

§ 56 – refusion fra første fraværsdag
Med en § 56-aftale udbetaler jobcentret sygedagpengerefusion fra første sygedag. Aftalen vil være relevant, hvis en ansat har en kronisk sygdom, som kan medføre gentagne perioder med sygefravær.
Læs mere om reglerne for § 56-aftalen og find links til love og bekendtgørelser

Kontakt Anne Brændbyge og få svar på dine spørgsmål om fastholdelse af sygemeldte. Gratis service for jobcentre. 

Viden og baggrund

Samarbejde med sundhedsvæsenet

Den praktiserende læge er en nøgleperson for sygedagpengemedarbejderen.

Læs mere
Viden og baggrund

Samarbejde med faglige organisationer

A-kasse og fagforening spiller en vigtig rolle i sygedagpengeopfølgningen.

Læs mere
Viden og baggrund

Samarbejde om afklaringstilbud

I afklaringsforløb kan indgå flere forskellige tilbud eller ydelser ofte i henhold til serviceloven.

Læs mere