Optjening af sygedagpengeret under en virksomhedsrevalidering

Spørgsmål:  

Optjener man ret til sygedagpenge under en virksomhedsrevalidering?

Svar (24.1.2018):

Det afhænger af, om virksomhedsrevalideringen er etableret som virksomhedspraktik med revalideringsydelse eller som ansættelse med løntilskud.

Hvis den er etableret som virksomhedspraktik med revalideringsydelse, optjener man ikke ret til sygedagpenge. For at være berettiget til sygedagpenge, hvis en revalidering afbrydes på grund af sygdom, skal man opfylde beskæftigelseskravet ved at være dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, jf. lov om sygedagpenge, § 32, stk. 1, nr. 2. 

Hvis virksomhedsrevalideringen er etableret som ansættelse med løntilskud, optjener man ret til sygedagpenge på lige fod med almindelige lønmodtagere. Retten til sygedagpenge indtræder i så fald, når man har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder, jf. lov om sygedagpenge, § 32, stk. 1, nr. 1. Også i dette tilfælde kan man alternativt opfylde beskæftigelseskravet ved at være dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, hvis man fx endnu ikke har været ansat i seks måneder.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere