Sammen om mental sundhed

Cabi er en del af partnerskabet bag initiativet 'Sammen om mental sundhed', hvor ledere, medarbejdere og kolleger finder en bred vifte af værktøjer til at tackle mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen.

På siden mentalsundhed.dk får du svar på, hvordan du kan tackle mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen og hjælpe medarbejdere eller kolleger, der er ved at gå ned med flaget.

Du finder blandt andet råd til, hvordan kollegerne kan støtte op omkring en medarbejder med mentale helbredsproblemer, og du kan søge direkte efter eksisterende værktøjer ud fra:

  • hvilket emne værktøjet handler om
  • hvilken branche værktøjet er udviklet til
  • hvilken type værktøj det er.

Om partnerskabet

Cabi har taget aktivt del i partnerskabet, som er et tværgående samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, arbejdsmarkedets parter, kommuner, regioner samt organisationer, institutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med mental sundhed, afstigmatisering og inklusion på arbejdspladsen. 

Læs mere om partnerskabet