Fraværsstatistik

En fraværsstatistik giver dig først og fremmest et overblik over fraværet. Alt efter, hvordan den er skruet sammen, giver den dig også adgang til oplysninger om forskellige mønstre i fraværet fx:

  • Den enkelte medarbejders fravær
  • De enkelte afdelingers fravær
  • Forskelle mellem afdelinger
  • Forskelle mellem faggrupper
  • Sæsonudsving.

Det overblik, du får gennem en fraværsstatistik, giver dig et godt grundlag for at sætte dig ind i de konkrete sygefraværsproblemer, som I har på din virksomhed.

Men vær meget opmærksom på, at en statistik ikke kan stå alene. Når du skal finde årsagerne til fravær, er dit personlige kendskab til medarbejderne også vigtigt. Læs eventuelt mere om værdien af at kende dine medarbejdere

Du kan også bruge fraværsstatistikken til at starte en dialog og sætte en proces om fravær og nærvær i gang på din arbejdsplads.

Viden om fraværet er et godt fundament til at starte den proces, fordi der allerede er fokus på de reelle problemer. Samtidig er det også en god mulighed for at mane myter i jorden.

Sammenlign jeres sygefravær med andre virksomheders

Her får du et overblik over hjemmesider, du kan besøge for at sammenligne sygefraværet på din virksomhed med sygefraværet på andre virksomheder.

På hjemmesiden statistikbanken.dk kan du hente oplysninger om fraværsprocenter med mere fra andre sektorer og brancher. Det giver dig gode muligheder for at spejle din virksomhed med andre. Statistikbanken tilbyder, at du selv sammenstykker de relevante parametre i sammenligningen. Du skal vælge ”Arbejde, løn og indkomst” og derefter klikke dig ind på ”Fravær og arbejdsstandsninger”.

Ledere i staten kan få nøgletal for sygefravær i de øvrige statsinstitutioner via Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

Ledere i kommuner og regioner kan sammenligne fraværsprocenter via Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

 Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) hjemmeside kan du sammenligne din virksomheds sygefravær med gennemsnittet for alle DA’s medlemmer. Du skal vælge ”Statistik-Nyt” under punktet ”Nyheder og Analyse” – her kan du så fx vælge ”Fraværsstatistik 2012”.

Dansk Industris (DI) hjemmeside tilbyder medlemmerne mulighed for at downloade fraværsstatistikker. Statistikkerne kortlægger det samlede fraværsomfang blandt DI-medlemmer. Kortlægningen er delt op i egen sygdom, børns sygdom, arbejdsulykker, barsel og andet fravær. Fraværet bliver også gjort op i køn, region og arbejdsfunktion samt funktionærer og arbejdere.

Se også Arbejdstilsynets temaside om sygefravær.

SPØRG CABI

Har du spørgsmål?

Så tag fat i vores sygefraværsteam.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Metode og værktøj

Hvad koster jeres sygefravær?

Prøv sygefraværsberegneren og få sat konkrete tal på, hvad sygefraværet koster jeres virksomhed.

Få svaret her