Hvad er kognitive funktionsnedsættelser?

Som sagsbehandler eller virksomhedskonsulent møder du måske en borger med kognitiv funktionsnedsættelse. De kognitive funktioner er bl.a. evnen til at sanse, være opmærksom, indlære, huske, bearbejde information og løse problemer.

Hvis en eller flere af disse funktioner gennem en periode er nedsat markant, er det en kognitiv funktionsnedsættelse.

Det kommer ofte til udtryk som:

 • Træthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsesbesvær
 • Opmærksomhedsproblemer
 • Svært ved at holde overblik
 • Manglende struktur
 • Problemer med at planlægge.

Kognitive funktionsnedsættelser kan have baggrund i mange ting:

 • Skader på hjernen – enten medfødte eller efter ulykke
 • Følger efter misbrug
 • Neurologiske sygdomme som sclerose, epilepsi eller spastisk lammelse
 • Psykiske sygdomme
 • PTSD, ADHD, OCD og autismespektrumforstyrrelser
 • Følger efter depression, angst, stress og spiseforstyrrelser
 • Følger efter kemobehandling eller anden behandling
 • Udviklingshæmning.
-

Ordningerne kræver ingen diagnose

Vær opmærksom på, at en kognitiv funktionsnedsættelse ikke altid er diagnosticeret. Men den kan alligevel have afgørende betydning for mulighederne for at kunne fungere på en arbejdsplads. Det er derfor vigtigt at være nysgerrig på eventuelle udfordringer. Selv uden en diagnose er der mulighed for at bruge de handicapkompenserende ordninger.

Funktionsnedsættelsernes betydning i dagligdagen

Kognitive funktionsnedsættelser kan have betydning for den daglige opgaveløsning på grund af koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær og lignende. 

Det kan også have betydning for evnen til at indgå i det sociale liv på arbejdspladsen. Begge typer udfordringer kan afhjælpes fx med en personlig assistent.

Læs mere om de enkelte ordninger her

SPØRG CABI

Har du spørgsmål?

Så tag fat i vores konsulenter, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |