Hvad er kognitive funktionsnedsættelser?

Som sagsbehandler eller virksomhedskonsulent møder du måske en borger med kognitiv funktionsnedsættelse. De kognitive funktioner er bl.a. evnen til at sanse, være opmærksom, indlære, huske, bearbejde information og løse problemer.

Hvis en eller flere af disse funktioner gennem en periode er nedsat markant, er det en kognitiv funktionsnedsættelse. Det kommer ofte til udtryk som:

 • Træthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsesbesvær
 • Opmærksomhedsproblemer
 • Svært ved at holde overblik
 • Manglende struktur
 • Problemer med at planlægge.

Kognitive funktionsnedsættelser kan have baggrund i mange ting:

 • Skader på hjernen – enten medfødte eller efter ulykke
 • Følger efter misbrug
 • Neurologiske sygdomme som sclerose, epilepsi eller spastisk lammelse
 • Psykiske sygdomme
 • PTSD, ADHD, OCD og autismespektrumforstyrrelser
 • Følger efter depression, angst, stress og spiseforstyrrelser
 • Følger efter kemobehandling eller anden behandling
 • Udviklingshæmning.

Eksempel:

En person, som har angst kan fx have tendens til humørsvingninger, tristhed, lavt energiniveau, rastløshed og mangel på fokus. Det kan i nogle tilfælde kompenseres med personlig assistance, som skaber en tryg relation og hjælper med at skabe fokus og sætte opgaver i gang.

Hvad betyder det for samspillet med andre mennesker?

En kognitiv funktionsnedsættelse medfører ikke altid, at der er udfordringer i samspillet med andre mennesker. Men for nogle vil det netop være i samspillet, at det bliver udfordrende at være i job.

Personer, som har netop disse udfordringer, kan måske have svært ved at indgå i sociale relationer eller skal måske helst undgå større forsamlinger. Det kan også komme til udtryk som problemer med at aflæse og afkode andre mennesker - eller som manglende empati eller afstumpethed over for andre.

Nogle mennesker med kognitive funktionsnedsættelser har også enten indad- eller udadreagerende adfærd, som kan være svær at håndtere. Andre handler impulsivt eller uoverlagt uden tanke på, hvad det kan have af konsekvenser.

Eksempel:

Nogle former for ADHD giver problemer med at indgå i sociale relationer, fordi personen med ADHD handler uhensigtsmæssigt over for andre. I nogle tilfælde kan det kompenseres med en personlig assistent, som vejleder og hjælper med at oversætte mellem kollegaer og personen med ADHD.

< Tilbage til forsiden: Flere i job med kompenserende ordninger

Har du spørgsmål?

Så tag fat i vores konsulenter, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål.
Gratis service for alle kommuner.