Løsningskatalog: Flygtningekvinder på arbejdsmarkedet

Cabi og analysevirksomheden LG Insight har sammen forfattet et katalog med løsninger til, hvordan vi får flere flygtningekvinder i arbejde.

Det går godt med integrationen på arbejdsmarkedet. 38 % af flygtninge og familie-sammenførte til flygtninge er kommet i beskæftigelse, når integrationsprogrammet ophører. Men det er også velkendt, at den øgede tilknytning til arbejdsmarkedet primært ses hos mændene.

Der er stadig store udfordringer med at integrere flygtningekvinder på arbejdsmarkedet. Cabi og LG Insight har gennem en lang årrække arbejdet med integration, og vi kan fx tilbyde jeres kommune rådgivning, sparring og oplæg, som kan understøtte jeres integrationsindsats for flygtningekvinder.

Vi har forfattet et løsningskatalog, hvor vi giver vores bud på, hvad der skal til i indsatsen for at få flere flygtninge kvinder i job.

Download løsningskataloget her