Grænsen mellem ny og gammel ordning

Nogle fleksjobansatte er ansat under fleksjobordningen, som den så ud før 2013. 

Hvis en person, bevilget fleksjob efter den gamle ordning, får et nyt fleksjob, overgår vedkommende til de gældende fleksjobregler.

Her kommer eksempler på, hvornår der ikke er tale om et nyt fleksjob, selv om der sker ændringer. 

Der vil ikke være tale om et nyt fleksjob, hvis:

  • det alene er skånebehovet eller timetallet, der bliver ændret
  • der ændres i jobbeskrivelsen fx som følge af en forfremmelse, men hvor ansættelsesområdet og opgaverne er sammenfaldende med de hidtidige arbejdsopgaver
  • den pågældende borger skifter tjenestested inden for fx en kommune eller fra et ministerium til et andet ministerium, fordi de hidtidige arbejdsopgaver flyttes til et nyt tjenestested
  • to virksomheder fusionerer, eller der sker virksomhedsoverdragelse, og ansættelsesmyndigheden dermed bliver en anden, men arbejdsopgaverne og ansættelsesvilkår fortsat er i uændret form.

Vidste du, at...

Vi tilbyder en række kurser til dig, der er ansat i kommunen indenfor

Jobfokus i samtalen | Skriftlighed for virksomhedskonsulenter | De handicapkompenserende ordninger | Jobafklaringsforløb | Og mange flere... Find dit kursus

Vi rådgiver IKKE privatpersoner

Er du borger med et spørgsmål? Så skal du kontakte dit lokale jobcenter, din fagforening eller a-kasse, da Cabi udelukkende rådgiver virksomheder, kommuner og jobcentre.

Find dit lokale jobcenter

SPØRG CABI

Har du spørgsmål om ny og gammel fleksjobordning?

Så du velkommen til at tage kontakt til vores konsulenter med ekspertviden om fleksjob.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Lovstof

Fleksjob - fra 2013

Fleksjob er job med offentligt tilskud til personer med varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet. Læs om reglerne for bevilling af fleksjob fra 1. januar 2013.

Læs lovstoffet
Viden og baggrund

Om fleksjob for kommuner og jobcentre

Her på siden har vi samlet alt det, du skal vide, når du arbejder med fleksjob i kommunen eller jobcentret.

Læs mere