Værktøj: Stop-Mere-Nyt

Stop-Mere-Nyt er et værktøj, der handler om at skabe den gode balance mellem værktøjets tre temaer. Værktøjet hjælper jer til at få taget de nødvendige og vigtige snakke, der kan styrke trivslen på arbejdspladsen.

-

Trivsel er et fælles ansvar, og derfor skal I netop i fællesskab have den gode dialog og tage nogle vigtige beslutninger, som øger trivsel.

Værktøjet Stop-Mere-Nyt er med til at skabe ejerskab for jeres beslutninger, særligt når I konkret får aftalt, hvem der gør hvad, og hvem der har hvilken rolle.

Hvad skal vi stoppe med at gøre?

Man skal som virksomhed eller afdeling aldrig undervurdere værdien i at tage nogle konkrete beslutninger om, hvad I skal STOPPE med at gøre.

Hvad skal vi gøre mere af?

For at få skabt balancen, er det vigtigt også at have øje for det, I gør godt i forvejen, og som allerede virker. Hvis I gør MERE af det, vil I se resultater, som styrker trivslen. Det kræver fokus, og at I sammen har besluttet jer for det.

Skal vi gøre noget nyt i stedet?

Måske skal der også noget NYT til, for at I i fællesskab styrker trivslen. Og måske behøver I ikke gøre noget nyt. Det, I skal stoppe med og gøre mere af, kan være nok. Vurdér derfor, om der reelt er tid til noget nyt, og om der er energi til det.

 

Sådan gør I

1. Vælg temaer

Vælg det vigtigste tema, og vær så konkret som mulig. Eks: "Der mangler ofte ordentlig information, for at man kan løse sine arbejdsopgaver"

2. Lav plancher

Lav tre plancher. Skriv det tema, I vil undersøge, op på hver af dem. På den ene skriver I "stop", på den anden skriver I "mere" og på den tredje skriver I "nyt".

3. Udfyld plancherne

Brug 30 minutter pr. tema. Brug A3 papir, tuscher og post its. Giv medarbejderne 5 minutter til at tænke over hhv.: Hvad skal vi stoppe med, gøre mere af og gøre nyt?

4. List op, og få overblik

List alle medarbejdernes forslag op på plancherne, så du har et overblik over mulige handlinger inden for hvert tema. Ud fra det kan I lægge en handlingsplan.

Eksempel på plancher

STOP

Tema: Der mangler ofte ordentlig information, for at man kan løse sine opgaver

Stop med at tro, at man har den information, man skal bruge, bare fordi det er sagt én gang.

MERE

Tema: Der mangler ofte ordentlig information, for at man kan løse sine opgaver

Tjek op på, om medarbejderne mangler information for at kunne løse opgaverne.

NYT

Tema: Der mangler ofte ordentlig information, for at man kan løse sine opgaver

Sørg for, at det er tydelig, hvem der har ansvaret for at indsamle og videreformidle de nødvendige informationer.


Tip: Sådan hjælper du medarbejderne til at blive konkrete

Ofte er vi tilbøjelige til at komme med nogle udsagn, som kan være svære umiddelbart at omsætte i handling. Derfor er det en god ide, at du hjælper medarbejderne til at blive meget konkrete. Find inspiration i disse eksempler på konkretiseringer af udvalgte udsagn:

  • Vi skal stoppe med at tale hinanden ned!

Spørg til, hvad er det helt konkret, vi skal stoppe med at sige. Fx ”Du ser da noget skidt ud i dag, skulle du ikke være blevet hjemme?”

  • Vi skal være bedre til at kommunikere direkte!

Spørg til, hvad er det helt konkret, vi skal gøre mere af? Fx: At sikre at I altid taler med hinanden, når noget presser sig på, i stedet for at tale om hinanden.

Konsulentydelse

Konsulentydelser - Sygefravær og trivsel

Vil du vide mere om håndtering af stress og forebyggelse af sygefravær i din virksomhed? Book et oplæg, et kursus eller en workshop om trivsel og sygefravær.

Se, hvad Cabi kan hjælpe dig med
Publikation

Tag hånd om trivslen!

Værktøjer og tips til at arbejde med trivsel i små og mellemstore virksomheder. For ledere og mellemledere.

Gå til publikationen
Publikation

Skab fremmøde med sund arbejdskultur

Tag fat om arbejdspladskulturen, når du vil have lavt sygefravær og højt fremmøde på arbejdspladsen. Det betaler sig både for virksomheden, kollegerne og medarbejderne selv. Hent inspiration og redskaberne i denne helt nye pjece fra Cabi.

Gå til publikationen

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til sygefravær og trivsel

Så tag kontakt til Ane, Birgitte, Helle eller Marlene

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |