Projekt: Task force til industrien

Prognoser viser, at mange industrivirksomheder kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft i de kommende år. En del af løsningen på udfordringen kan være at ansætte personer, der er kommet hertil som flygtninge.

Projektperiode: 2016-2017

Projekt Task Force til Industrien (TTI) afprøver en ny model, hvor lokale task forces bestående af ildsjæle hjælper virksomheder med at rekruttere nydanske medarbejdere til industrien.

Værktøjskasse hjælper virksomheder på vej

I projektet har vi samlet en værktøjskasse, som virksomheder kan bruge i rekrutteringen, introduktionen og samarbejdet med de nydanske medarbejdere.

I værktøjskassen får du værktøjer til at:

 • få overblik over mulighederne og økonomien bag
 • forberede og tage imod nydanske kolleger på arbejdspladsen
 • afdække kompetencer og sætte fokus på mål og udviklingsområder
 • håndtere sikkerheden når kollegaen stadig er ved at lære dansk
 • håndtere sprogudfordringer og kulturforskelle.

Kig ind i værktøjskassen

Gevinster ved at tage flygtninge ind på arbejdspladsen

Gevinsterne ved at tage flygtninge ind på arbejdspladserne er mange:

undefined
Nødvendig arbejdskraft

Undgå at produktionen nu eller på sigt flyttes til udlandet (eller I må takke nej til ordrer ...) 

undefined

Forsørgelsesgrundlag for nye skatteydere
I er med til at løse en stor samfundsudfordring ved at skaffe et forsørgelsesgrundlag for nye skatteydere og deres familier, som skal bygge en ny tilværelse op i Danmark.

undefined

Sprog og kultur
Det er på arbejdspladsen, at nye borgere lærer sproget og kulturen, får netværk og bliver en del af det lokalsamfund, de skal bygge en ny tilværelse op i. I bidrager med et vigtigt afsæt for en succesfuld integration.

undefined

Innovation og trivsel
I får en mere mangfoldig arbejdsplads. Det kan bidrage til innovationen, trivslen og resultater på bundlinjen.

Lokale ildsjæle 

De to task forces består af lokale ildsjæle, som hjælper virksomheder med de ting ude på gulvet, som kan gøre integrationen lettere og kvalificere flygtninge til at blive en god arbejdskraftressource.

Der meldes om stigende udfordringer med at få arbejdskraft i de to kommuner også inden for områder, der kræver begrænset uddannelsesniveau som fx fabriksarbejder inden for fremstillingsindustrien og bus- og lastbilchauffør.

Fakta om projektet

 • Industriens Fond har i juni 2016 bevilget 3,4 milllioner kroner til projektet "Task force til industrien", og projektet løber til udgangen af 2017.
 • Cabi samarbejder i projektet med DI Silkeborg, Favrskov Erhvervsråd, LO Favrskov og Silkeborg, Favrskov Kommune, Silkeborg Kommune og en række lokale industrivirksomheder.
 • Ved udgangen af 2016 var bruttoledigheden i Favrskov 2,9 %, mens den var 3,6 % i Silkeborg. På landsplan var den 4,3 %. Der er tale om fuldtidsledige. Alle tal er sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken. Kilde: Danmarks Statistik.
 • Ifølge arbejdsmarkedsbalancen mangler der i Østjylland arbejdskraft inden for industrien i 16 ud af 23 jobkategorier.

Find pressemeddelelser fra projekt Task Force til Industrien

Arkiv over pressemeddelelser fra projekt Task Force til Industrien:

 Pressemeddelelser fra Cabi

Artikler og presse fra andre medier

Vi hjælper lokale industrivirksomheder i Favrskov Kommune

Task force-medlemmerne har alle erfaringer med flygtninge på arbejdspladsen og hjælper med at finde:

 • potentialet for din virksomhed ved at tage en flygtning ind i din virksomhed
 • konkrete opgaver, en flygtning evt. kunne løse hos jer
 • løsninger på evt. udfordringer med sprog og kultur
 • direkte kontakt til rette person i kommunen.

*Tilbuddet om gratis rådgivning gælder industrivirksomheder i Favrskov Kommune.

Følg med på Facebook

Følg med i arbejdet i Task Force Favrskov og få tips om nye værktøjer i facebookgruppen Task Force til Industrien - Favrskov

Læs eller print flyer om Task Force i Favrskov med kontaktdata på personer, du kan få hjælp fra

Medlemmer i Favrskov

Søren Asp Mikkelsen, Erhvervschef, Favrskov Erhvervsråd
Søren har stor indsigt i erhvervslivet i Favrskov og en betydelig kontaktflade til virksomhederne i kommunen.
Mail eller ring tlf. 2098 8940

Lars Bach Jensen, CEO & Managing Director, Uni Pur
Lars adskillige års erfaring med at have ansat medarbejdere fra mange steder i verden herunder flygtninge. Du kan bruge Lars til sparring om, hvordan man kan gribe det an i praksis. Lars har pt. ansat en flygtning i praktik.
Mail eller ring tlf. 5137 5375

Kai Høstrup, Afd.formand, 3F
Arbejdspladsens øvrige medarbejdere spiller en vigtig rolle, når flygtninge skal indgå på arbejdspladsen. Kai kan som 3F-repræsentant byde ind med råd om, hvordan medarbejdergruppen kan inddrages og tages med på råd. 
Mail eller ring tlf. 5051 2863

Jacob Helweg og Ulla Kvist, Hammel Furniture
Jacob og Ulla har tilsammen adskillige års erfaring med at tage imod og lede medarbejdere, som er i virksomheden for at arbejde med faglige og personlige kompetencer. Hammel Furniture har løbende flygtninge ansat i løntilskud.

Kontakt Jakob (produktionschef): mail eller ring tlf. 6162 6905
Kontakt Ulla(reklamationsansvarlig): mail eller ring tlf. 6162 6952

Niels Karsten Thorhauge, Frivillig mentor, Røde Kors
Frivillig i Røde Kors og mentor for ca. ti flygtninge med fokus på at hjælpe dem med at finde og fastholde et arbejde. Niels har mange års ledelseserfaring fra erhvervslivet.
Mail eller ring tlf. 5366 8244

Kommunens Integrationsteam er også repræsenteret i task forcen og kan kontaktes via afdelingsleder Søren Møller Madsen, mail eller tlf. 8964 4269.

Værktøjer

Her finder du værktøjer til at ansætte og integrere flygtninge på arbejdspladsen.

Værktøjerne nedenfor er udviklet til brug i Favrskov kommune, men alle virksomheder kan principielt benytte værktøjerne. Ved behov for sparring eller rådgivning omkring brugen af et værktøj, er der kontaktperson på hvert enkelt værktøj, der med glæde står til rådighed med hjælp til at komme i gang. Fold ud og se værktøjerne.

Billedkort

Brug disse billedkort med typiske ord fra industriarbejdspladser til at kommunikere med kandidater, som efter kort tid i landet endnu ikke har helt styr på de danske gloser. I kan også bruge skabelonen til at lave jeres egne kort med billeder af maskiner, værktøj og udstyr fra jeres produktionshal.

undefined

Forberedelse

God forberedelse er genvejen til et vellykket forløb. Her får du gode råd til, hvordan I kan forberede jer, inden I tager kandidater ind i praktik, løntilskud eller ordinære job. Læs også, hvordan andre har grebet forberedelsen an.

undefined

Jobcentret står klar til at hjælpe med papirarbejdet!

Fremskridt i forløbet

Tydelighed omkring retning og fremskridt er essentielt, når I har flygtninge i praktik eller løntilskud. Her får du seks konkrete tips til at skabe tydelighed omkring den enkeltes fremskridt og konkrete redskaber til arbejdet.

undefined

IGU-forløb

IGU er en ny to-årig uddannelse for flygtninge og familiesammeførte, som kombinerer arbejde med uddannelse. Virksomheden og flygtningen aftaler selv ansættelsesforholdet og uddannelsesforløbet. Jobcentret kan hjælpe dig med at finde de rette kandidater og oprette IGU-forløb.

undefined

Vil du oprette et IGU-forløb i Favrskov Kommune?

Kontakt Svend Aage Møller, tlf. 4024 9326 eller mail

Du kan også få råd og vejledning hos:

Jobservice Danmarks Hotline på tlf. 72 200 350

Dansk Industris Hotline på tlf. 3377 3390 eller flygtninge@di.dk

Hvad er IGU?

IGU er en to-årig uddannelse målrettet flygtninge og familiesammenførte, hvor undervisning foregår direkte i virksomheder.

Læs mere om IGU - Integrationsgrunduddannelse

Kompetencekort

Med kompetencekortet i hånden kan du få overblik over kandidatens faglige, almene, personlige og sproglige kompetencer.

undefined

Kompetencekrav

For at kunne sætte relevante mål for en praktik eller et løntilskudsforløb er det en hjælp at få beskrevet, hvad man skal kunne for at få job i netop jeres virksomhed. Brug skemaet her til at gøre det tydeligt, hvad kompetencekravene er hos jer.

undefined

Kulturmøder på arbejdspladsen

Misforståelser kan let opstå, når man tænker forskelligt. Særligt hvis man er fra forskellige kulturer og ikke nødvendigvis ser verden på samme måde. Bliv klogere på, hvordan du som leder eller kollega kan håndtere det på arbejdspladsen.

undefined

Mentor, buddy eller kontaktperson

En kollega, der fungerer som mentor, buddy eller kontaktperson for flygtningen, kan være med til at bane vejen for et godt forløb på jeres arbejdsplads. Her får du svarene på de oftest stillede spørgsmål om mulighederne.

undefined

Vil du vide mere?

Kontakt jobkonsulent Lars Tolstrup Andersen, tlf. 51334424 eller mail.

Mulighed og økonomi

Få her overblikket over virksomhedens muligheder for at rekruttere borgere med flygtningebaggrund som arbejdskraft og økonomien bag.

undefined

Vil du vide mere?

Kontakt jobkonsulent Lars Tolstrup Andersen, tlf. 51334424 eller mail.

Sikkerhed på arbejdspladsen

Hent tips til kommunikation og instruktion omkring sikkerhed på arbejdspladsen for medarbejdere, der ikke er helt hjemme i det danske sprog eller tilgange til arbejdsmiljø og sikkerhed.

undefined

Sprog på arbejdspladsen

En kollega med flygtningebaggrund skal løbende lære mere og mere dansk for at klare sig i dagligdagen. Arbejdspladsen er en rigtig god træningsbane, hvor man kan øve udtale og lære nye ord og vendinger. Se her, hvordan man kan hjælpe kolleger, som er ved at lære dansk, men med at tale og forstå det danske sprog.

undefined

Øvrige netværk

Mange flygtninge har brug for netværk, når de skal etablere et nyt liv i et nyt land. Noget af netværket kan de få gennem jer, men der kan også være behov for at få andre på banen, når hverdagens store og små udfordringer i et nyt land skal løses. Få her overblikket over mulighederne i Favrskov Kommune.

undefined

Vil du vide mere?

Læs mere på favrskov.dk eller kontakt Røde Kors' lokalafdelinger i Favrskov

Hinnerup og Hadsten:
Ingrid Degn, tlf. 23 72 98 11, send mail

Hammel, Thorsø og Ulstrup:
Inger Bertelsen, tlf. 24 42 12 15, send mail

Resultater af Task Force til Industrien

Se de endelige resultater nedenfor.

Etablerede virksomhedsforløb og ansættelser i fremstillingsindustrivirksomheder

I Favrskov:

 • 53 virksomhedspraktikker
 • 17 ansættelser med løntilskud
 • 20 ordinære ansættelser
 • 4 IGU-forløb.

I Silkeborg:

 • 21 virksomhedspraktikker
 • 4 ansættelser med løntilskud
 • 32 ordinære ansættelser
 • 1 IGU-forløb.

OBS: Tallene dækker perioden 1. november 2016 til 30. november 2017, og det er kun praktikker og ansættelser i fremstillingsindustrivirksomheder, der er talt med.

Det er værd at bemærke, at det er lykkes at skabe flere ordinære ansættelser end målsat.

Vi hjælper lokale virksomheder i Silkeborg

Kontakt os allerede i dag og få sparring på mulighederne for at få løst opgaver af en nyankommen flygtning i din virksomhed.

Task force-medlemmerne har alle erfaringer med flygtninge på arbejdspladsen. Kontakt projektleder Ea Nielsen på tlf. 4128 4126 eller mail og få hjælp til at finde:

 • Potentialet for din virksomhed ved at tage en flygtning ind i din virksomhed
 • Konkrete opgaver, en flygtning evt. kunne løse hos jer
 • Løsninger på evt. udfordringer med sprog og kultur
 • Direkte kontakt til rette person i kommunen.

*Tilbuddet om gratis rådgivning gælder industrivirksomheder i Silkeborg Kommune.

Følg med på Facebook

Følg med i arbejdet i Task Force Silkeborg og få tips om nye værktøjer i Facebookgruppen Task Force til Industrien - Silkeborg

Læs eller print flyer om Task Force i Silkeborg med kontaktdata på personer, du kan få hjælp fra

Medlemmer i Silkeborg:

Peter Stampe, Partner, Virklund Sport og formand for DI Silkeborg
Mail eller tlf. 7020 0455

Gitte Olesen, Fabrikschef, V2 Tobacco A/S
Mail eller tlf. 8770 6081

Lars Juul Jørgensen, Afdelingschef, Jysk Linnedservice / Berendsen
Mail eller tlf. 2373 9146

Viggo Thinggaard, Formand for LO Silkeborg–Favrskov
Mail eller tlf. 2121 3966

Grethe Ahlmann Olesen, Afdelingsleder, Jobkompagniet
Mail eller tlf. 2925 5449

Kathrine Rud, Afdelingsleder, Socialsektionen
Mail eller tlf. 2171 7975  

Rikke Frøhlich, Virksomhedskonsulent, Jobkompagniet
Mail eller tlf. 2131 5365

Værktøjer

Her finder du værktøjer til at ansætte og integrere flygtninge på arbejdspladsen.

Værktøjerne nedenfor er udviklet til brug i Silkeborg Kommune, men alle virksomheder kan principielt benytte værktøjerne. Ved behov for sparring eller rådgivning omkring brugen af et værktøj, er der kontaktperson på hvert enkelt værktøj, der med glæde står til rådighed med hjælp til at komme i gang. Fold ud og se værktøjerne:

AMU-uddannelser for to-sprogede

Sproget kan stå i vejen, når personer med begrænsede danskkundskaber skal tilegne sig nye faglige kompetencer. AMU-uddannelserne tilbyder særlige kurser for to-sprogede. Læs mere om vilkår og mulighederne her.

undefined

Billedkort

Brug disse billedkort med typiske ord fra industriarbejdspladser til at kommunikere med kandidater, som efter kort tid i landet endnu ikke har helt styr på de danske gloser. I kan også bruge skabelonen til at lave jeres egne kort med billeder af maskiner, værktøj og udstyr fra jeres produktionshal.

undefined

Dialogen med den nye medarbejder er hjulpet godt på vej med app'en Say Hi, der oversætter ord og sætninger direkte på din telefon eller tablet.

Indtal ord eller korte sætninger, og app'en oversætter dem direkte til fx arabisk (både tale og skrift).

App'en er gratis og kan hentes via App Store eller Google Play.

Hent vejledning

Forberedelse

God forberedelse er genvejen til et vellykket forløb. Her får du gode råd til, hvordan I kan forberede jer, inden I tager flygtninge ind i praktik, løntilskud eller ordinære job. Se også, hvordan V2 Tobacco griber forberedelsen an.

undefined

Fremskridt i forløbet

Tydelighed omkring retning og fremskridt er essentielt, når I har flygtninge i praktik eller løntilskud. Her får du seks konkrete tips til at skabe tydelighed omkring den enkeltes fremskridt og konkrete redskaber til arbejdet.

undefined

IGU-forløb

IGU er en ny toårig uddannelse for flygtninge og familiesammeførte, som kombinerer arbejde med uddannelse. Virksomheden og flygtningen aftaler selv ansættelsesforholdet og uddannelsesforløbet. Jobcentret kan hjælpe dig med at finde de rette kandidater og oprette IGU-forløb.

undefined

Vil du oprette et IGU-forløb i Silkeborg Kommune?

Kontakt virksomhedskonsulent Rikke Frøhlich
tlf. 21315365 eller mail

Du kan også få råd og vejledning hos:

Jobservice Danmarks Hotline på tlf. 72 200 350

Dansk Industris Hotline på tlf. 3377 3390 eller flygtninge@di.dk

Hvad er IGU?

IGU er en to-årig uddannelse målrettet flygtninge og familiesammenførte, hvor undervisning foregår direkte i virksomheder.

Læs mere om IGU - Integrationsgrunduddannelse

Kompetencekort

Med kompetencekortet i hånden kan du få overblik over kandidatens faglige, almene, personlige og sproglige kompetencer.

undefined

Kompetencekrav

For at kunne sætte relevante mål for en praktik eller et løntilskudsforløb er det en hjælp at få beskrevet, hvad man skal kunne for at få job i netop jeres virksomhed. Brug skemaet her til at gøre det tydeligt, hvad kompetencekravene er hos jer.

undefined

Kulturmøder på arbejdspladsen

Misforståelser kan let opstå, når man tænker forskelligt. Særligt hvis man er fra forskellige kulturer og ikke nødvendigvis ser verden på samme måde. Bliv klogere på, hvordan du som leder eller kollega kan håndtere det på arbejdspladsen.

undefined

Mentor, buddy eller kontaktperson

En kollega, der fungerer som mentor, buddy eller kontaktperson for flygtningen, kan være med til at bane vejen for et godt forløb på jeres arbejdsplads. Her får du svarene på de oftest stillede spørgsmål om mulighederne.

undefined

Vil du vide mere?

Kontakt jobkonsulent Lars Tolstrup Andersen, tlf. 51334424 eller mail

Mulighed og økonomi

Få her overblikket over virksomhedens muligheder for at rekruttere borgere med flygtningebaggrund som arbejdskraft og økonomien bag.

undefined

Vil du vide mere?

Kontakt virksomhedskonsulent Rikke Frøhlich tlf. 21315365 eller mail

Sikkerhed på arbejdspladsen

Hent tips til kommunikation og instruktion omkring sikkerhed på arbejdspladsen for medarbejdere, der ikke er helt hjemme i det danske sprog eller tilgange til arbejdsmiljø og sikkerhed.

undefined

Sprog på arbejdspladsen

En kollega med flygtningebaggrund skal løbende lære mere og mere dansk for at klare sig i dagligdagen. Arbejdspladsen er en rigtig god træningsbane, hvor man kan øve udtale og lære nye ord og vendinger. Se her, hvordan man kan hjælpe kolleger, som er ved at lære dansk, men med at tale og forstå det danske sprog.

undefined

Øvrige netværk

Mange flygtninge har brug for netværk, når de skal etablere et nyt liv i et nyt land. Noget af netværket kan de få gennem jer, men der kan også være behov for at få andre på banen, når hverdagens store og små udfordringer i et nyt land skal løses. Få her overblikket over mulighederne i Silkeborg Kommune.

undefined

Vil du vide mere?

Kontakt frivilligkoordinator Ea Catrine Særkjær Due på tlf. 29315730.

Kontakt os og hør mere

Vil du høre mere om projektet, eller har du spørgsmål, så tag fat i Ea Nielsen. 

Portrætbillede Ea Nielsen
Projekt

Cabis projekter

Her på siden kan du læse om de projekter, Cabi er med i.

Se Cabis projekter