Tag en ung ind i erhvervspraktik

En erhvervspraktik er et tilbud til folkeskoleelever om at opleve dagligdagen på en arbejdsplads og deltage i visse arbejdsopgaver. For virksomhederne er det en god måde at gøre din virksomhed synlig på. 

Erhvervspraktik: Mange fordele for virksomheder

Du gør din virksomheds synlig i lokalområdet, når du tager unge i erhvervspraktik. Samtidig gør du din virksomhed interessant for kommende elever og andre medarbejdere, og dermed er det et lille bidrag til at sikre det fremtidige rekrutteringsgrundlag.

Ved at opleve dagligdagen på en arbejdsplads og deltage i forskellige arbejdsopgaver kan eleven få oplevelser, der styrker valget af uddannelse og erhverv. Det kan ligefrem være, at eleven kan blive din fremtidige fritidsjobber.

Fakta om erhvervspraktik

  • Alle elever i folkeskolen har ret til at komme i praktik (erhvervspraktik) både i 8. klasse og 9. klasse
  • Praktikken varer typisk en uge
  • Retten gælder alle, også unge med særlige behov eller handicap
  • Det er også muligt for elever i 6. og 7. klasse at komme i praktik, hvis de ønsker det.
-

Sådan gør du: 

  • Afsøg om din kommune har en erhvervsplaymaker, der kan hjælpe dig i gang, eller kontakt nærmeste skole og spørg, hvem der kan hjælpe
  • Afdæk og beskriv, hvilke opgaver du forestiller dig, eleven skal løse
  • Lave et jobopslag. Se eksempel på opslag fra Esbjerg Kommune
  • Slå erhvervspraktikken op på elevplads.dk
  • eller lokalt, hvis din kommune eller skole har et sted, du kan slå det op.

Særlig tilrettelagt praktik for skoletrætte elever

Der kan være skoleelever, der har brug for mere end en erhvervspraktik, fordi de har svært ved at fokusere i skolen. Ved at komme ud på en arbejdsplads et par dage om ugen, kan de afprøve og opøve deres praktiske evner. Det gør ofte en positiv forskel for både virksomhed og elev. Det er skolen, der vurderer, om det er en mulighed for den enkelte unge.  


Har du spørgsmål til unge og erhvervspraktik?

Så kontakt Jesper, der er klar med råd og sparring om, hvordan du kan hjælpe en ung ind i job eller uddannelse.

Unge og virksomhedspraktik

I en virksomhedspraktik får virksomheden løst nogle nødvendige opgaver af en ung medarbejder, der måske ender med at blive ansat.

Læs mere om virksomhedspraktik
Metode og værktøj

Find opgaverne i virksomheden

Med et konkret værktøj bliver afdækningen af opgaver i virksomheden mere systematisk, og det bliver nemmere at få overblik.

Hent opgaveværktøjet