ESG - dokumentation

Træning og opkvalificering af særlige medarbejdere kan tælle med i din ESG-dokumentation

I kan tage socialt ansvar ved at træne og opkvalificere udsatte eller nye på arbejdsmarkedet. Det er med til at styrke jeres adgang til relevante kompetencer og arbejdskraft. Det kan også gøre jer bedre til at tage imod nye medarbejdere. 

Som virksomhed kan I bidrage til det inkluderende arbejdsmarked ved at træne og opkvalificere udsatte grupper eller medarbejdere, der er nye på arbejdsmarkedet. Det kunne fx være at tage en ung ledig ind i praktik. 

For de ledige med færrest relevante kompetencer og kvalifikationer, er en virksomhedspraktik eller et fritidsjob ofte et vigtigt skridt på vejen til et job eller videre uddannelse.  

Fire typer af træning og opkvalificering i virksomheden

 • Opkvalificering og kompetenceudvikling af medarbejdere, der er i risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Lærepladser, uddannelsespraktikker m.v. til unge over 18 år og/eller udsatte under uddannelse i samarbejde med uddannelsesinstitutioner
 • Fritidsjob til unge under 18 år
 • Virksomhedspraktikker i samarbejde med jobcentret.
""

Hvilke data kan bruges til dokumentation af S'et i ESG?

 • Antal medarbejdere, der har modtaget kompetenceudvikling - Alternativt antal dage ansatte medarbejdere har modtaget kompetenceudvikling, fx via Sporskifteordningen.
 • Antal lærlinge/voksenlærlinge/elever/trainees i uddannelsesforløb
 • Antal lærlinge/voksenlærlinge/elever/trainees, der er færdiguddannede
 • Antal virksomhedspraktikker samt trænings- og afklaringsforløb gennemført i samarbejde med jobcentre
 • Antal ansatte unge, der er under uddannelse fordelt på under 18 år (fritidsjob) og over 18 år (studiejob eller lignende)
 • Antal ansatte i IGU-forløb.

Hvor finder du data til dokumentation af S'et i ESG?

 • Log ind på VITAS og find data om fx​ virksomhedspraktikker, voksenlærlingeforløb og medarbejdere ansat via IGU-forløb
 • Tal for virksomhedspraktikker kan sammenlignes med  øvrige virksomheder eller brancher. Læs mere om hvordan på Benchmarkmodellen

ESG-dokumentation og GDPR

Når virksomheder offentliggør data på S’et i ESG, kan der være tale om videregivelse af personfølsomme oplysninger. Vær derfor særlig opmærksom på GDPR-reglerne.

Særligt i mindre virksomheder kan der være brug for at anonymisere oplysninger og historiefortælling, da det ellers gør det let at identificere enkeltpersoner ud fra data.


Eksempler på, hvordan virksomheder arbejder med opkvalificering

Udsatte unge som lærlinge

Virksomheden har en politik om, at der altid er mellem 12 og 16 lærlinge (M/K), deriblandt udsatte unge, som skal have en ekstra hånd i ryggen.

Fritidsjob til unge, der mistrives

Virksomhed opretter fritidsjob til lokale unge, der trives dårligt i skolen. Virksomheden rekrutterer efterfølgende lærlinge og timeansatte blandt fritidsjobberne.

Virksomhedspraktikker til ledige fra kanten

Virksomhed tilbyder løbende virksomhedspraktikker til ledige fra kanten af arbejdsmarkedet. Virksomheden ansætter en mindre del af praktikanterne selv og bidrager til de øvrige praktikanters fortsatte vej imod job ved at dokumentere den enkeltes viste kompetencer og konkrete træningsbehov i samarbejde med jobcentret.

Viden og baggrund

Opkvalificering

I de kommende år vil mange arbejdspladser blive forandret af robotter, automatisering og kunstig intelligens. Det stiller nye krav til medarbejderne – en udfordring, som ikke mindst ufaglærte og kortuddannede medarbejdere og dem, der lige nu er på kanten af arbejdsmarkedet, kommer til at mærke.

Læs mere

Tag en ung ind i virksomheden

En ung medarbejder kan skabe stor værdi for din virksomhed. Måske får du ansat din fremtidige lærling eller en ny og loyal medarbejder.

Læs mere om unge i virksomheder
Publikation

Kom godt i gang med opkvalificerng

Få gode råd, mere viden og inspiration fra virksomheder, så din virksomhed ved at løfte kompetencer kan fastholde og forebygge samt bruge opkvalificering, når I ansætter udsatte ledige.

Gå til publikationen
Metode og værktøj

Skabelon til at dokumentere S'et i ESG

Hent ESG-skabelonen, så du nemt kan dokumentere på S'et i ESG. Vis din virksomheds sociale ansvarlighed i en let overskuelig skabelon.

Læs mere og hent skabelonen

SPØRG CABI

Har du spørgsmål om ESG og socialt ansvar? 

Så kontakt Carsten, Ea eller Marianne. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |