Metodehåndbog om den jobrettede samtale

Guide til ledere om forandringsledelse og best practice, når den jobrettede samtale skal implementeres.

Som følge af kontanthjælps- og beskæftigelsesreformen skal dine medarbejdere understøtte de lediges vej mod job ved hjælp af hyppige og jobrettede samtaler. Du kan sørge for, at din organisation kan rumme opgaven, og at dine medarbejdere er klædt på til den.

Opgaven med at implementere jobrettede samtaler stiller store krav til både jobcentrets medarbejdere og ledere. I denne metodehåndbog kan du som leder finde inspiration og konkrete metoder til at komme i gang med din del af opgaven.

Metodehåndbogens indhold er delt op under følgende overskrifter:

  • Implementering af jobrettede samtaler kræver ledelse
  • Sæt retning for videndeling om arbejdsmarkedet og om de ledige
  • Gør de digitale værktøjer til en naturlig del af samtalen.

Redskaber, tjeklister, spørgsmål...
Under disse tre overskrifter får du en introduktion til, hvad den ledelsesmæssige opgave byder på, og du finder desuden små tekster, som under hver deres grafiske ikon tager fat i en bestemt vinkel på ledelsesopgaven.

I håndbogen findes følgende teksttyper:

  • Cases
  • Redskaber
  • Mere viden
  • Tjeklister
  • Spørgsmål
  • Fakta.

Metodehåndbogen er ikke udtømmende og bør læses i sammenhæng med Håndbog i jobrettede samtaler. Inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser samt Rambøll Management Consultings kan findes i det samlede undervisningsmateriale fra projektet ’Jobrettet Samtale’.

Håndbogen er udarbejdet i 2015.

Download det her ✓

Opgaven med at implementere jobrettede samtaler stiller store krav til både jobcentrets medarbejdere og ledere. I denne metodehåndbog kan du som leder finde inspiration og konkrete metoder til at komme i gang med din del af opgaven.

Hent det her

-

Har du brug for gratis råd og sparring i dit arbejde med kontanthjælpsmodtagere?

Så kontakt Anette, Carl Eric eller Annette

Viden og baggrund

Kontanthjælpsmodtagere

Her har vi samlet en masse fakta og inspiration til dig, der arbejder med udsatte borgere på kontanthjælpsområdet.

Læs om kontanthjælpsmodtagere

Cabis publikationer

Få en samlet oversigt over Cabis udgivelser om det rummelige arbejdsmarked.

Læs mere