Grøn omstilling - en nøglebrik til social inklusion

Den grønne omstilling stiller krav til virksomheders rekrutteringsstrategier. Dette projekt kobler grøn omstilling og social inklusion og bidrager til, at ledige fra kanten bliver kvalificeret til at løse konkrete grønne opgaver i virksomhederne. 

-

Projektet er støttet med 17,6 mio. kr. af Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og løber fra 2023 til primo 2025.

Projektets formål

Projektet tilbyder virksomheder en sammenhængende indsats, der kombinerer grøn omstilling og socialt ansvar. Det skal bidrage til, at flere ledige fra kanten af arbejdsmarkedet kommer i job, som understøtter virksomheders grønne omstilling.

Gennem projekt vil der blive udviklet værktøjer til at spotte og få overblik over konkrete arbejdsopgaver. Det skal skabe grundlag for, at ledige fra kanten kan opkvalificeres, så de kan løse flere og tiltagende specialiserede grønne opgaver.

Ved projektets afslutning er målet, at 450 ledige er blevet opkvalificeret til at varetage grønne jobs, hvoraf ca. 300 ledige vil være i beskæftigelse.

Projektets deltagere

Det forventes, at op mod 250 virksomheder deltager i projektet. De får hjælp til både at rekruttere ledige fra kanten til deres grønne omstilling og hjælp til onboarding, opkvalificering og fastholdelse af deres nye medarbejdere.

Projektets samarbejdspartnere

Et afgørende element i projektet er et tæt samarbejde mellem Cabi, virksomheder, erhvervsorganisationer, erhvervsskoler og en række kommuner. Med i projektet er:

Erhvervsråd Herning-Ikast-Brande, Ikast-Brande Kommune, Herning Kommune, Herningsholm Erhvervsskole, Esbjerg Kommune, Rybners, GreenSkills Esbjerg, Learnmark Horsens, Hedensted Erhverv, Hedensted Kommune, Holstebro Kommune, UC Holstebro, Holstebro Erhvervsforum og Erhvervshus Midtjylland.

Kontaktoplysninger på samarbejdspartnere

Herning og Ikast-Brande

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Anja Harbo Voller, chefkonsulent
E-mail: ahv@erhvervsraadet.dk
Tlf.: 9626 1127
Mobil: 2427 0843

Jobcenter Hernning

Marianne Thing, projektleder
E-mail: jobmt@herning.dk
Tlf.: 9628 5259
Mobil: 4016 2970

Jobcenter Ikast-Brande

Aleksandra Spasojevic, udviklingskonsulent
E-mail: alspa@ikast-brande.dk
Tlf.: 9960 4193
Mobil: 2819 8168

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

Leif Carsten Trustrup Kloster, chefkonsulent
E-mail: LK@herningsholm.dk
Tlf.: 7213 4849
Mobil: 2542 4849

Esbjerg

Jobcenter Esbjerg

Mona Due-Frederiksen, fagkonsulent
E-mail: mod1@esbjerg.dk
Tlf.: 7616 6815
Mobil 2167 3282

Green Skills

Christian Nørup, AC-konsulent
E-mail: csn@rybners.dk
Tlf.: 2238 9354

Hedensted

Kontaktoplysninger er på vej

Holstebro

Kontaktoplysninger er på vej

”Grøn omstilling og social inklusion er hver især meget vigtige dagsordner, som vi mener kan understøtte hinanden og dermed sikre grøn arbejdskraft til fremtiden. Når vi kobler to så store emner sammen, kalder det på samarbejder på tværs af mange aktører. Dem har vi samlet i dette projekt”

Ea Nielsen, souschef i Cabi.

Finansiering af projektet

Projektet er støttet med midler fra Den Europæiske Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Den samlede EU-finansiering udgør 17,6 mio. kr.

-

Vil du vide mere om projektet? 

Tag endelig fat i Signe, som er projektleder.