Lederværktøj: Viden, redskaber og rammer

En guide til ledere, som har et fokus på trivsel på langt sigt. Ved at bruge værktøjet får du en langsigtet plan, der sikrer høj grad af effekt, og hvor inddragelse af medarbejderne giver ejerskab og positiv udvikling. 

Som ledelse kan I skabe mulighed for handling ved at:

 

1. Opsøge viden

Opsøge viden om de udfordringer, der kan presse dine medarbejdere.

2. Give redskaber

Sørge for, at medarbejderne er klædt på til udfordringerne.

3. Opstille rammer

Opstille rammer, der giver medarbejderne mulighed for at handle i forhold til udfordringerne.

-

Del resultaterne med din ledergruppe, og find ud af, hvor der eventuelt er sammenfald. Bliv enige, om der skal gøres noget på tværs i hele organisationen, og find ud af, hvad der skal gøres lokalt i lige nøjagtig din afdeling.


Forberedelse

Før du som leder går ud og opsøger viden hos dine medarbejdere, kan du forberede dig ved at stoppe op overveje, hvor du VED noget med sikkerhed, hvor du TROR, du ved noget og noget du helt bestemt ikke ved noget om.

Noget VED jeg med sikkerhed

For eksempel:

Hvad VED du om de udfordringer, der kan presse medarbejderne?

Noget jeg TROR jeg, at jeg ved

For eksempel: 

Hvad TROR du, at du ved om det, der presser dem?

Noget VED jeg absolut IKKE

For eksempel: 

Hvad mangler du at få viden om i forhold til, hvad der presser dem.

Sådan bruger du værktøjet: 

1. Viden

Du skal opsøge viden hos medarbejderne, og finde ud af, hvad der presser dem i det daglige arbejde.
Vær opmærksom på de helt små dagligdags ting, både ind i opgaven der skal løses og ind i samarbejdet med kollegaerne.

Du kan stille dem to spørgsmål:

  • Hvad fungerer godt, når de skal løse de daglige opgaver?
  • Hvad forstyrrer dem i at løse de daglige opgaver?
2. Redskaber
  • Afdæk hvilke oplæringsmuligheder der er brug for, så du får tilført de redskaber, der vil klæde medarbejderne på til bedre at kunne håndtere udfordringerne.
  • Undersøg fx hvilke hjælpeforanstaltninger, der kan tilføres, hvilke kommunikationsmuligheder, der kan benyttes, variation i opgaveløsningen osv.
  • Lav en plan for, hvad der skal gøres, og hvornår det skal gøres, og få det ført ud i praksis.
3. Rammer

Til sidst skal du tilrettelægge rammerne for det daglige arbejde, så medarbejderne får mulighed for at handle i forhold til de udfordringer de oplever.

Det betyder, at du skal være tydelig i din kommunikation om rammer og vilkår for de handlemuligheder, du stiller op.

Tilbud

Ledersparring

Står du med en udfordring inden for medarbejderhåndtering, hvor du mangler sparring? Sparring hos en af vores konsulenter i Cabi kan være nøglen til at komme videre og tænke nyt.

Book en ledersparring
Publikation

Tag hånd om trivslen!

Værktøjer og tips til at arbejde med trivsel i små og mellemstore virksomheder. For ledere og mellemledere.

Gå til publikationen

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til sygefravær og trivsel?

Så tag kontakt til Ane, Birgitte, Helle eller Marlene

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |