Bliv medlem af en netværksgruppe

En netværksgruppe er baseret på erfaringsudveksling og sparring blandt medlemmer i gruppen. Målet for gruppens medlemmer er at udvikle hinandens viden ved at fokusere på fælles problemstillinger og erfaringer. Vi har både fysiske og online netværksgrupper. 

| VirksomhedsnetværkCabi er gratis for dig og din virksomhed, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Find din online netværksgruppe

Bliv medlem af en online netværksgruppe, hvor I mødes virtuelt, udveksler erfaringer og deler viden.

Læs mere og tilmeld

Find din lokale netværksgruppe

Bliv medlem af en lokal netværksgruppe, hvor I mødes fysisk, udveksler erfaringer og deler viden.

Læs mere og tilmeld

Bliv medlem af netværket

Over 6.000 er allerede med, og det er gratis at blive medlem. Læs om dine medlemsfordele her.

Læs mere om medlemskabet