Scenarier: Sådan gør du, hvis...

Det stiller særlige krav til dig som mentor at skulle arbejde med en mentee med psykisk sårbarhed. Materialesamlingen på denne side kan hjælpe dig med at håndtere opgaven.

Virksomhedsmentorer har en vigtig andel i, at virksomhedspraktikken bliver en succes. Derfor er det en fordel, at mentor forstår sin rolle og er rustet til at varetage opgaven.

Materialesamlingen her på siden er bygget op om typiske scenarier, man som mentor kan komme ud for, hvis man har en mentee med en psykisk lidelse. Oversigten er derfor god at have i baglommen, hvis du skulle komme i en situation, hvor du har brug for konkret hjælp og vejledning.

Sådan gør du, hvis...

1: Du oplever, at mentee har behov for tryghed i hverdagen

Hvis man er psykisk sårbar, kan man have ekstra meget behov for at vide, hvad der skal ske i hverdagen. Det gælder både i forhold til eventuelle ændringer i de daglige opgaver, og det gælder i forhold til de delmål, I arbejder på at styrke lige nu.

Inspiration: Sådan skaber du tryghed

Værktøj: De 9 H'er - sådan skaber du overblik

Værktøj: Den gode start

2: Du oplever, at mentee let løber ind i konflikter

Nogle personer med psykisk sårbarhed løber let ind i konflikter. Det kan du ikke forhindre, men du kan bidrage til at nedtrappe konflikten ved at være åben, spørgende og løsningsorienteret. D

Du kan også tale med mentee - når alt er stille og roligt - om hvordan I skal gribe det an næste gang, der opstår en konflikt. Læs her mere om, hvordan du kan bidrage til at nedtrappe en konflikt.

Værktøj: Faser i Den effektive samtale - sådan taler du konstruktivt med mentee.

Inspiration: Redskaber til at opløse konflikter

Inspiration: Konflikthåndtering

Konflikttrappen - et godt redskab til at vurdere, hvordan en konflikt kan gribes an.

3: Du oplever, at der er behov for at tage en "svær samtale" med mentee

Nogle personer med psykisk sårbarhed kan have udfordringer, som kalder på ”en svær samtale”. Det kan dreje sig om dårlig hygiejne, som ikke er acceptabel på jeres arbejdsplads, en mistanke om misbrug eller om en uacceptabel omgangstone.

Publikation: "Når samtaler med medarbejderne er svære. Viden og værktøjer til at gøre de svære samtaler (lidt) lettere!"
Læs mere og download Den svære samtale


4: Der er behov for at arbejde med mentees modstand mod forandringer

Forandringer kan i nogle tilfælde skabe utryghed. Det gælder også nogle af de forandringer, som I har opsat mål for i virksomhedspraktikken. Som mentor har du en vigtig rolle med at få de små skridt gjort tydelige og vise, at du tror på, at der kan ske forandringer for mentee.

5: Du oplever, at mentee har et stort behov for struktur og overskuelighed

For nogle personer med psykisk sårbarhed har det stor betydning, at der er struktur på dagligdagen. Det kan handle om at have et fast arbejdssted, faste opgaver eller, at mentee skal være godt forberedt på eventuelle ændringer. Undersøg hvad der er vigtigt for mentee, og hvordan du kan imødekomme behovet for struktur.

Værktøj: Dagbog til struktur

Værktøj: Tids- og ugeskema

Værktøj: Samtaleguide

6: Du oplever, at mentee har svært ved sociale sammenhænge

En del personer med psykisk sårbarhed bliver usikre, når de skal være sammen med flere mennesker, fx i pauser. Du skal ”tage mentee i hånden” og hjælpe med at tage små overskuelige skridt, når det handler om at være en del af de sociale sammenhænge.

7: Du oplever, at symptomerne tager over

I nogle tilfælde vil du opleve, at din mentee med psykisk sårbarhed får en dårlig periode, hvor sygdommen kommer til at fylde mere end tidligere. Der kan være brug for, at der kommer andre professionelle på banen, og det kan være en god idé, at I sammen får kigget på handlemulighederne.

Værktøj: Udarbejd en kriseplan

8: Du oplever, at mentee får kastet sig over for meget

Det kan i nogle tilfælde være vanskeligt for mentee at vide, hvor meget han eller hun kan holde til lige nu, og du har en opgave med at hjælpe med at holde øje med det. Afstem forventninger og arbejd med små delmål, så det er dem, I har i fokus.

Inspiration: Afstem forventninger

9: Du oplever, at mentee ikke kan se sine egne successer

Ser mentee ikke selv, at der sker udvikling? Så har du en opgave med at synliggøre de små fremskridt. Brug gerne skalaspørgsmål. Det gør det lettere for mentee at se de små successer.

Inspiration: Den værdsættende samtale

Inspiration: Den motiverende samtale og coaching

Metode og værktøj, Viden og baggrund

Mentor i virksomheder

Få viden og inspiration til mentor og mentorordninger i din virksomhed

Læs mere