ESG - dokumentation

Sociale hensyn ved indkøb tæller med i din ESG-dokumentation

I kan som virksomhed bidrage til et inkluderende arbejdsmarked, hvis I tænker socialt ansvar ind i leverandørkæder og jeres samarbejde med andre virksomheder. Og der er god fornuft i at have en social bæredygtig indkøbs- eller udbudspolitik og leverandørhåndtering, hvis I vil stå stærkt på S'et i ESG.

Mindre virksomheder har ikke samme muligheder for at påvirke deres leverandører, som de større virksomheder har. Alligevel er der flere ting, I kan gøre for tage sociale hensyn ved indkøb.

I kan ved indkøb af materialer, råvarer, service mm. spørge ind til socialt ansvar hos leverandørerne. Det kan handle om leverandørerne indsats fx på de nøgletal, som I selv følger i jeres egen virksomhed, men hvor værdien dækker arbejdstagere i værdikæden. som benævnes S2. På den måde kan I være med til at påvirke det sociale ansvar for jeres egen værdikæde. 

Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder 

Man kan også indgå leverandøraftaler eller gå i partnerskab med en socialøkonomisk virksomhed, som skaber jobmuligheder for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. 

Et tæt samarbejde med socialøkonomiske virksomheder kan være en måde at tage socialt ansvar på. Det er især en god løsning for mindre virksomheder, som har begrænsede muligheder for at inkludere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i egen virksomhed.

""

Hvilke data kan bruges til dokumentation af S'et i ESG?

  • Har virksomheden et partnerskab eller løbende kundeforhold med en socialøkonomisk virksomhed?

ESG-dokumentation og GDPR

Når virksomheder offentliggør data på S’et i ESG, kan der være tale om videregivelse af personfølsomme oplysninger. Vær derfor særlig opmærksom på GDPR-reglerne.

Særligt i mindre virksomheder kan der være brug for at anonymisere oplysninger og historiefortælling, da det ellers gør det let at identificere enkeltpersoner ud fra data.

 

Eksempler på, hvordan virksomheder arbejder med temaet: 

Jobs til mennesker med autisme

IT-virksomhed bidrager til jobmuligheder for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser. Det gør de ved at købe ydelser inden for softwaretest hos en socialøkonomisk virksomhed, der specialiserer sig i inklusion af mennesker med autisme.

Jobs til sårbare unge

Nedbrydningsvirksomhed indgår partnerskab med socialøkonomisk virksomhed om afhentning af genbrugstræ og -metal, der efterfølgende upcycles i den socialøkonomiske virksomheds produktion af træprodukter. Partnerskabet skaber jobåbninger for sårbare unge.

Outsourcing til socialøkonomisk virksomhed

Finansvirksomhed outsourcer dele af sin kantinedrift til en socialøkonomisk cateringvirksomhed, der ansætter og opkvalificerer mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Viden og baggrund

Tjekliste til indkøbs-, gave- og repræsentationspolitik

Tips til brug af lokale underleverandører, at tænke i bæredygtig produktion, køb af produkter og services lokalt og meget mere.

Læs mere
Viden og baggrund

Partnerskab med socialøkonomisk virksomhed

CSR-partnerskaber giver socialøkonomiske og ordinære virksomheder mulighed for at drive forretning sammen og samtidig løse velfærdsudfordringer ved at give plads til udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

Læs om partnerskabet
Metode og værktøj

Benchmarkmodellen

Brug den til at måle, hvor god jeres virksomhed er i forhold til andre virksomheder til at tage socialt ansvar.

Læs mere om modellen
Metode og værktøj

Skabelon til at dokumentere S'et i ESG

Hent ESG-skabelonen, så du nemt kan dokumentere på S'et i ESG. Vis din virksomheds sociale ansvarlighed i en let overskuelig skabelon.

Læs mere og hent skabelonen

SPØRG CABI

Har du spørgsmål om ESG og socialt ansvar? 

Så kontakt Carsten, Ea eller Marianne. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |