Værktøjer til bedre trivsel i afdelingen

Trivselsværktøjerne er til dig, der som leder eller personaleansvarlig ønsker at styrke trivslen i afdelingen eller i teamet. Værktøjerne har særligt fokus på trivsel på gruppeniveau. Det handler om at arbejde med arbejdsglæden for hele afdelingen, og at teamet har en fælles oplevelse af den overordnede vision og mening med arbejdet.

VÆRKTØJ

Stop-Mere-Nyt

Værktøjet hjælper jer til at få taget de nødvendige og vigtige snakke på arbejdspladsen.

Stop-Mere-Nyt

VÆRKTØJ

Viden, redskaber og rammer

En guide til ledere, som har et fokus på trivsel på langt sigt.

Se værktøjet

VÆRKTØJ

Tips til trivsel

Brug de 7 tips til at undersøge, om der er forhold på arbejdspladsen, der skal gøres noget ved.

Se de 7 tips

Viden og baggrund

Forebyg stress

Stress kan påvirke din virksomheds kerneforretning og sætte den enkeltes trivsel på arbejdspladsen under pres.

Få råd og vejledning til forebyggelsen

Overblik over værktøjer omkring sygefravær

Tag udgangspunkt i den situation, I befinder jer i, og tænk hele vejen rundt både, når du vil forebygge og håndtere sygefravær. Uanset om du gør det i stor eller lille målestok, vil værktøjerne her hjælpe dig på vej.

Få overblikket her

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til værktøjerne? 

Så tag fat i vores sygefravær- og trivselsteam.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |