Projekt: Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster

Projektet er afsluttet i 2021.

Udviklingsinitiativ, som gennem kompetenceudvikling og virksomhedssamarbejde, skulle få flere udsatte borgere i job og samtidig afbøde virksomhedernes mangel på arbejdskraft.

Projektperiode: 1. januar 2018 til 31. december 2021

Med Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster skulle Cabi sammen med en række samarbejdspartnere etablere en virksomhedsdrevet beskæftigelsesindsats med det formål at få flere af samfundets udsatte borgere i job. Samtidig skulle indsatsen dæmpe virksomhedernes mangel på arbejdskraft.

Målet med Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster var, at mindst 850 borgere får tilknytning til arbejdsmarkedet gennem konkrete forløb i virksomheder. Ud af disse borgere var målet, at 550 personer opnåede beskæftigelse på ordinære timer. Derudover skulle mindst 400 virksomheder deltage i indsatsen.

Kender du til hybridpraktik?

Hybridpraktik er en ansættelse på få timer kombineret med en virksomhedspraktik eller en ansættelse med løntilskud.

I videoen kan du møde Tania, der som en del af projekt 'Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster' har været i hybridpraktik hos en tøjbutik i Nykøbing Falster.

Parterne i Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster

  • Videns- og netværkshuset Cabi er overordnet leder af indsatsen i samarbejde med analyse- og rådgivningsfirmaet LG Insight
  • Business Lolland-Falster
  • Lolland Kommune
  • Guldborgsund Kommune
  • 3F
  • Erhvervspark Lolland.

Langsigtet indsats over fire år

Indsatsen løber over fire år og består af en lang række aktiviteter. Herunder bl.a.:

Kompetenceudvikling

Medarbejdere fra Lolland og Guldborgsund Kommune samt Business Lolland-Falster deltager i fælles kompetenceudvikling om virksomhedssamarbejde og den understøttelse, som borgerene har behov for på vejen til job.

Cabi og LG Insight står for kompetenceudviklingen af medarbejderne og for at understøtte de aktiviteter, som de to kommuner sætter i gang i dialog med virksomhederne og de borgere, som står uden for arbejdsmarkedet.

Virksomhedsnetværk og træningsforløb

I Rekruttering for kanten på Lolland-Falster skal der desuden arbejde med virksomhedsnetværk og træningsforløb i erhvervsknudepunkter under navnet Kompetenceforsyning Lolland-Falster. Et erhvervsknudepunkt kan fx være Erhvervspark Lolland.

Erhvervskonsulenter fra Business Lolland-Falster samt job- og virksomhedskonsulenter fra de to lokale jobcentre og 3F vil i dialog med virksomhederne finde de åbninger, som kan bane vejen for borgere ind i virksomhederne.

Der udpeges desuden 30 ambassadørvirksomheder, der skal vise vejen som det gode eksempel for områdets øvrige virksomheder. Derudover skal der dannes netværksklynger, hor virksomheder kan dele erfaringer med at tage imod borgere fra kanten af arbejdsmarkedet.

Støtte til borgerne

Borgerne, som berøres af indsatsen, kan deltage i jobklubber, praktikforløb, deltidsjob mv. Det er borgere, der har brug for støtte på forskellig vis. Fx fra social- og sundhedsområdet eller en mentor mens de er i virksomheden.

Formidling og evaluering

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, gennemfører en ekstern evaluering af projektet.

Cabi vil undervejs formidle om viden og resultater fra indsatsen med henblik på at sprede viden om den gode praksis, som opstår i indsatsen.

Finansiering

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilliget 21,1 millioner kr. til at gennemføre Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster.

Hvad er Rekruttering fra kanten? - Folder til virksomheder

Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster er et projekt, som involverer kommuner, erhvervsliv, fagbevægelsen og en række andre parter. Her er en folder målrettet virksomheder, som kort forklarer projektet.

Download den her

Bustur til arbejdsmarkedet - Metodebeskrivelse og erfaringer

Gulborgsund og Lolland Kommune har begge gode erfaringer med at arrangere virksomhedsbesøg for borgere, som er en del af Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster.

Metodebeskrivelse

Erfaringer og resultater

Midtvejsevaluering

Midtvejs i projektet var 100 borgere i løntimer og 400 lokale virksomheder havde meldt sig som interesserede i projektet.
Jobcentrene i de to kommuner havde både øget deres samarbejde og deres fokus på en virksomhedsrettet indsats over for de udsatte ledige.

Læs midtvejsevalueringen

Slutevaluering

Tre resultater fra projektet:

  • 485 borgere fik lønnede timer eller uddannelse
  • Jobcentrets indsats for de udsatte ledige er styrket
  • Vanskeligt at skabe ny rolle til virksomheder i indsatsen

Læs evalueringen

Historier fra projektet

 Vi publicerer løbende gode historier fra projektet. Dem kan du finde herunder.

Case

Det lykkedes for René: Praktikforløb førte til fleksjob og en plads på arbejdsmarkedet

Når rygsækken er fyldt med nederlag, er det svært at få hovedet oven vande og kæmpe videre. Men det gjorde René, som nu har skabt sit eget job 12 timer ugentligt hos Rema 1000 i Maribo. Et resultat, som giver mening for begge parter, mener købmand Brian Stensig Rasmussen.

Læs mere
Case

Allan arbejder frivilligt: ”Det er en måde at give noget videre til andre.”

Allan Hansen har nok at gøre med at drive Folkets Hus Catering. Men han finder også tid til at være mentor for en ung mand, der skal finde sin vej til arbejdsmarkedet. Som frivillig kan han tale mere frit, og har en an​den adgang end jobcentrets konsulenter.

Læs mere
Case

Flyttefirma løfter unge ud på arbejdsmarkedet

Alle skal have en chance. Det var mantraet for Patrick Faxholm, der er direktør i flyttefirmaet Stjerneflyt, da han ansatte Erik Koch i virksomhedspraktik. Gennem projektet Rekruttering fra Kanten på Lolland-Falster greb Erik Koch chancen, der nu har ført til en fastansættelse i det lille flyttefirma, hvor han er blevet en nøglemedarbejder.

Læs mere
Case

Fødekæden for fremtidens rekruttering går gennem borgere fra kanten af arbejdsmarkedet

Gennem projektet Rekruttering fra Kanten på Lolland-Falster har flere virksomheder fundet en ny strategi, hvor de rekrutterer og oplærer nye medarbejdere gennem et 13-ugers praktikforløb. En af disse virksomheder er Fælleskøkkenet i Sakskøbing.

Læs mere
Case

Praktikforløb brød den negative spiral efter et længere sygdomsforløb

Et langvarigt sygdomsforløb kan så en tvivl, der forplanter sig som ukrudt i sindet og får én til at tvivle på sine egne kræfter og kompetencer. Blot 14 dages praktik gennem projektet 'Rekruttering fra Kanten på Lolland-Falster' kan give troen tilbage, få en ny medarbejder til at blomstre og springe ud i en fast ansættelse.

Læs mere
Case

Praktikforløb blev den snorlige vej til arbejdsmarkedet

En skæv døgnrytme kan være en hindring for at tage en uddannelse eller at finde plads på et arbejdsmarked, der som regel defineres fra klokken 8 til 16. Men projektet Rekruttering fra Kanten på Lolland-Falster har bevist, at den simple løsning blot ligger i at finde det rette match mellem borgerens og virksomhedens behov.

Læs mere
Case

Fra praktik til job: Lokale virksomheder og kommuner står sammen om den sociale jobindsats

Guldborgsund Kommune arrangerede bustur til tre lokale virksomheder, hvor ledige fik lov til at møde arbejdsgivere. Det er et led i projektet Rekruttering fra kanten på Lolland-Falster.

Læs mere
Case

Bewi Styrolit: Her får alle en chance

Hvis du kan møde til tiden, passe dit arbejde og er en god kollega, har du gode chancer for at job i den lollandske virksomhed Bewi Styrolit.

Læs mere

DFD: Der er brug for alle hænder

DFD har stor erfaring med at ansætte mennesker, som ikke kan udfylde et fuldsarbejde. Derfor har de meldt sig som ambassadørvirksomhed for Rekruttering fra Kanten på Lolland-Falster.

Læs mere
Viden og baggrund

Virksomheder på Lolland-Falster går sammen om at få udsatte i job

Udsigten til at mangle arbejdskraft har fået erhvervslivet og de to kommuner på Lolland-Falster til at gå sammen i en storstilet indsats, der skal skaffe de nødvendige hænder til virksomhederne og få udsatte i job. Over 50 virksomheder har meldt sig som ambassadører. Den A.P. Møllerske støttefond har bidraget med 21. mio. kr.

Læs mere

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte os

Projekt

Cabis projekter

Her på siden kan du læse om de projekter, Cabi er med i.

Se Cabis projekter