Samarbejde med faglige organisationer

Samarbejdet med a-kassen og fagforeningen spiller en vigtig rolle i sygedagpengeopfølgningen.

Samarbejdet med a-kassen

For sygemeldte forsikrede bør man tilstræbe et samarbejde med a-kassen i de tilfælde, hvor borgeren har svært ved overgangen fra sygemeldt til ledig. Det kan i den henseende være en god ide at inddrage a-kassen - evt. efter aftale med borgeren - også at tilbyde a-kassen at deltage i en fælles samtale.

Samtalen skal hjælpe den sygemeldte med at forholde sig til, hvordan og hvornår vedkommende igen kan søge arbejde.

Samarbejdet med fagforeningen

Fagforeningen er borgerens mulighed for at sikre sig i svære situationer.

De kan støtte den sygemeldte i at bevare overblikket i en kompliceret sygemelding og komme tilbage til arbejdet, og på den måde er fagforeningen en stor ressource at kunne trække på for borger og jobcenter.

-

Både fagforening og jobcenter har interesse i, at den sygemeldte vender tilbage til arbejdsmarkedet i det omfang, det er muligt, og det er denne fælles hensigt, man med fordel kan bygge samarbejdet på.

Selvom begge parter har samme mål, er det dog ikke givet, at samarbejdet glider, men hvis du som sygedagpengemedarbejder oplever konkrete udfordringer anbefales det, at du italesætter disse og genstarter samarbejdet til gavn for borgeren.

Medarbejdere fra fagforeninger vil ofte have den samme faglige baggrund som medarbejdere i jobcentret, men rollerne i forhold til borgeren er meget forskellige. Det er vigtigt at være tydelig omkring sin rolle og rammerne for ens opgaver, hvis der gentagne gange opstår samarbejdsvanskeligheder.

Har du spørgsmål til samarbejdet med faglige organisationer?

Så ring eller skriv til Anne Brændbyge, som kan give dig gode råd med på vejen. Gratis service for jobcentre. 

Viden og baggrund

Samarbejde med sundhedsvæsenet

Den praktiserende læge er en nøgleperson for sygedagpengemedarbejderen.

Læs mere
Viden og baggrund

Samarbejde om afklaringstilbud

I afklaringsforløb kan indgå flere forskellige tilbud eller ydelser ofte i henhold til serviceloven.

Læs mere
Forside af Tværfaglighed som arbejdsmetode
Publikation

Håndbog: Tværfaglighed som arbejdsmetode

Når der er komplekse problemer - Find her metoder og redskaber til at få et godt tværfagligt samarbejde etableret. Håndbog til ledere og praktikere i kommunerne, som har brug for metoder og redskaber til at arbejde tværfagligt med målgrupper, som har flere problemer end ledighed - og som én instans ikke kan løse på egen hånd.

Læs mere og download håndbogen