Konsulentydelser - Sygefravær og trivsel

Hvad skal der til, for at medarbejderne trives på arbejdspladsen? Hvilke værktøjer kan man bruge til at forebygge eller håndtere sygefravær? Og hvordan kan man reducere stress?

I Cabi arbejder vi ud fra den filosofi, at langt de fleste organisationer og virksomheder kan styrke trivslen, højne arbejdsglæden og sænke sygefraværet ved at se indad og udfordre egne rutiner, selvforståelser og historik om fravær og nærvær. Her kan vi hjælpe jer.

Hvorfor skal du booke en konsulent?

Vi træner ledere, personaleansvarlige og medarbejderrepræsentanter i at bruge nye metoder og teorier til at håndtere sygefravær, og vores mange års erfaring viser, at den mest effektive måde at forebygge og nedbringe sygefraværet er, når ledere tør udfordre sig selv og ændre adfærd.  

Alle skal involveres

Det betyder noget at have klare mål og tydeliggøre værdien af at nå målet over for den enkelte medarbejder. Det er helt essentielt for at kunne skabe adfærdsændring hos både medarbejdere og ledere. Det er derfor også vigtigt, at alle på arbejdspladsen bliver inddraget i forandringerne, så alle bidrager til at nå målet. Også de medarbejdere der i dag har det laveste fravær.

Det får du

Vi tilbyder

Procesforløb, oplæg, workshop, kursus, ledersparring, rådgivning og analyse 

Inden for følgende emner:

 • Sygefravær
 • Stress
 • Trivsel
 • Arbejdsglæde
 • Arbejdspladskultur
 • Mental sundhed

Book en konsulent fra Cabi

Pris 1 dag: ca. 25.000 kr. ekskl. moms og transportudgifter

Pris 1/2 dag: ca. 15.000 kr. ekskl. moms og transportudgifter

Sted: Hos virksomheden

 

Book

 

Eksempler på forløb

Vores forløb vil altid være skræddersyet til den enkelte virksomhed. Form og tema kan mikses og matches, så det passer til lige præcis de udfordringer, I står med. Vi tilbyder også længere procesforløb, hvor vi kan hjælpe jer med at arbejde mere indgående med særlige indsatsområder.

Nedenfor kan du se eksempler på, hvordan du kan sammensætte form og tema.

Workshop: STOP lige en gang… skal der andre boller på suppen?

Hvad fungerer godt på jeres arbejdsplads? Er der noget, der bør ændres? Denne workshop kan blive startskuddet til at få taget snakken og styrket fællesskabet.

Der behøver ikke være noget rivende galt, men det er en god ide at få øje på alt det, der virker og selvfølgelig også på det, der udfordrer jeres arbejdspladskultur og arbejdsglæde.

Indholdet

Emnerne kan fx være:

 • Tonen imellem afdelingerne
 • En opmærksomhed på, at folk er begyndt at pege fingre af hinanden og derfor en tendens til at brokke sig mere.
 • En større rotation eller flere sygemeldinger
 • At jeres APV/ trivselsmålinger fortæller jer, at der er et emne/tema, som I skal være særlig opmærksom på.

Uanset hvad får I her muligheden for at komme mere i dybden med et emne og få taget den vigtige dialog, der giver god energi efterfølgende.

Om workshoppen:

Det vil være en god blanding af oplæg, teamøvelser, dialog og konkret arbejde. Der vil være stort fokus på mulige handlinger, i forhold til det, der virker, og det der udfordrer. Vi bruger værktøjet: Stop – Mere – Nyt.

Alt med fokus på at nogle boller i suppen faktisk er rigtig givende for trivslen, hvorimod andre måske skal smides ud og erstattes af en anden bolle, der smager bedre.

På workshoppen får I talt om et emne der er vigtigt for jeres arbejdsplads’ fremtid, I kommer til at arbejde med ideer til handlinger og får øje på, at trivsel er noget, vi skaber sammen. Handlingerne vil være så konkrete, at I dagen efter kan gøre noget andet end i plejer og som giver energi og arbejdsglæde. Det er de små skridt der tæller.

Læs mere om værktøjet: Stop-mere-nyt

Kursus: Den svære samtale om sygefravær

På alle arbejdspladser opstår der situationer, hvor lederen før eller siden må tage stilling til en situation eller problematik, som kan have konsekvenser for medarbejderens fremtidige arbejdsliv. Det kræver indsigt og rettidig omsorgsforståelse.

En kursus hos Cabi klæder dig på til at tage udfordringen op, og gør dig bevidst om de kompetencer, du har i erfaringsrygsækken, når du skal sætte dig selv i spil i et ledelsesrum, der fører til positive forandringer.

Indhold:

På kurset kommer vi ind på følgende emner:

 • Den svære samtale; hvorfor og om hvad?
 • Samtaleteknik og –metode
 • Anerkendende kommunikation med kant
 • Tips og tricks i samtalen
 • Øvelser i den svære samtale og implementering af læring.

Målgruppe: Oplægget henvender sig primært til ledere, personaleansvarlige og tillidsvalgte.

Se publikation om den svære samtale

Oplæg: Forebyggelse og håndtering af stress

Hvordan vi tager hånd om medarbejdere, der viser tegn på belastning eller stress har stor betydning for, om den enkelte medarbejder sygemeldes og længden af en eventuel sygemelding.

Booker du et oplæg om forebyggelse og håndtering af stress, får du viden og værktøjer, til at spotte og handle. Du får tilført nuancer og redskaber, som giver dig konkrete ledelsesmæssige handlemuligheder i såvel forebyggelsen som håndteringen af stress på arbejdspladsen.

Indhold:
Oplægget kan komme omkring følgende emner:

 • Generel viden om stress og sammenhæng med trivsel på arbejdspladsen
 • Symptomer på stress – fysisk, psykisk og adfærdsmæssigt
 • Spot stress hos medarbejdere og kollegaer
 • Opmærksomhedspunkter og vigtige forhold i dialogen med medarbejderen, der er stresset - men ikke sygemeldt
 • Kontakt og dialog med den sygemeldte stressramte
 • Tilbage efter sygemelding
 • Hvordan sætter jeg som leder stressforebyggelse på dagsordenen i mit team?

Målgruppe: Oplægget henvender sig primært til ledere, personaleansvarlige og tillidsvalgte.

Læs mere om forebyggelse af stress

 

Vores kunder spænder vidt

Vores referencer spænder vidt fra større private virksomheder til mellemstore og store offentlige kunder, heriblandt:

 • Grundfos A/S
 • MAN Diesel & Turbo
 • Danske Færger A/S
 • Region Nordjylland
 • Region Syddanmark
 • Region Sjælland
 • Pensionsstyrelsen
 • Nyborg Statsfængsel
 • Aarhus Kommunes Sundhed & Omsorg
 • Varde Kommune
 • Esbjerg kommunale rengøring
 • Og mange flere.

Det siger andre:

"Vi har et ambitiøst mål om at barbere 3,5 sygefraværsdage af i løbet af fire år. Til at løfte den opgave havde vi brug for en professionel partner, der havde den fornødne viden, erfaring og evne til at kommunikere til både politikere, ledere, medarbejdere og medarbejderrepræsentanter. I Cabi har vi fundet en samarbejdspartner, der opfylder alle punkter – og samtidig udfordrer os i den øverste ledelse."

HR-chef i Aarhus Kommune

”Vi har indledt et samarbejde med Cabi om en styrket sygefraværsindsats. Vi synes selv, vi har arbejdet meget med dette og er dygtige på flere områder. Men alligevel har vi fået både en helt ny indsigt og fået screenet vores organisation i forhold til, hvor vi er stærke, og hvor vi skal sætte ind. Det betyder, at vi tror, vores indsats fremadrettet bliver bedre.”

HR-partner i tandlægekæde

"Cabi har nogle meget kompetente og empatiske konsulenter , der formår at fange folks opmærksomhed. De er dygtige til at gribe fat om svære problemer vedrørende sygefravær og få talt om det uden at udstille enkelte personer. Rigtig god sparringspartner ved de svære samtaler. Konkrete brugbare værktøjer.´"

Leder i Region Sjælland

"Cabi har med stor professionalisme og indlevelse gennemført en række temadage om nærvær og trivsel for psykiatrisygehuset i Region Syddanmark. Cabi var velforberedte, dagene var godt tilrettelagte, og der var plads til drøftelser, som løbende blev tilpasset de lokale problemstillinger angående sygefravær. Cabi faciliterede temadagene, så deltagerne følte sig engagerede og fik arbejdet med at udvikle konkrete og brugbare tiltag. I samarbejdet har Cabi været meget fleksible og har medvirket til at levere analyser, og anbefalinger, som kan danne grundlag for videre arbejde med nedbringelse af sygefravær."

HR-konsulent i Region Syddanmark

Skal vi også hjælpe jer?

Cabi er i mange år blevet købt ind som undervisere på interne kompetenceudviklingsforløb for ledere, personaleansvarlige og medarbejderrepræsentanter under temaet ”Den svære/vanskelige samtale”.

Vi har i årenes løb haft flere end 1.000 ledere på kursus i at afholde svære samtaler. Vores erfaring viser, at vejen til at blive bedre til at indgå i de svære samtaler går gennem øvelse og refleksion.

 

Kontakt os

Vi løser ikke udfordringerne for jer men sammen med jer. For vi tror på, at de bedste resultater skabes i et samarbejde dér, hvor løsningerne skal fungere i praksis.