Netværk for virksomheder, der er langt med det sociale ansvar

Dette netværk er for virksomheder, der har stor erfaring med at arbejde med socialt ansvar, og målgruppen er ledere og HR-ansvarlige. Temaerne og drøftelserne tager afsæt i de erfaringer, medlemmerne af netværket har i arbejdet med rekruttering og onboarding af mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet samt erfaring med fastholdelse af medarbejdere og forebyggelse af sygefravær og mistrivsel.

Netværket mødes online fire gange over et år.

Det er medlemmerne, der er med til at fastsætte de temaer, der skal drøftes.

Det kunne fx være:

- Håndtering af sygefravær og mistrivsel
- Onboarding af sårbare medarbejdere
- Udbredelse og fokus på social ansvarlighed, i den interne og eksterne kommunikation
- Dokumentation af socialt ansvar
- Samarbejde med jobcenter
- Etc.

Til hvert netværksmøde vil en ekspert fra Cabi deltage med viden inden for temaerne.

Netværksmøderne indeholder:
✓ 20 min. kort og godt oplæg fra Cabi
✓ Proces, hvor I arbejder med, hvad I allerede gør, og hvilke udfordringer I har inden for temaet
✓ Fælles drøftelse.

Første møde er den 10. september kl. 9.00 - 10.30.

Er du interesseret i at høre mere, eller ønsker du at tilmelde dig, så skriv til Trine Thomsen

| Det er gratis for dig og din virksomhed at deltage i netværksmøderne, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Webinarer

Se oversigt over alle kommende webinarer, og tilmeld dig lige her

Læs mere