Ungeindsatser

Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Kontanthjælpsreformen har sat et nyt uddannelsesrettet fokus på ungeindsatsen. Cabi har derfor, på foranledning af Rockwool Fonden, beskrevet en række af de indsatser, som er med til at styrke indsatsen for, at flere unge bliver i stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse.

Målgruppen for kortlægningen er udsatte unge mellem 16 og 25 år. Der er tale om unge, som ikke er, og ikke har været i stand til at gennemføre en uddannelse eller at fastholde et job. De kan have sociale og psykiske vanskeligheder, dårlig opvækst, ringe skolekundskaber, manglende ’livskundskaber’, og kan være socialt isolerede uden voksne at støtte sig til.

Kortlægningen omfatter indsatser indenfor følgende indsatsområder:

  • Uddannelsesforberedende virksomhedsforløb
  • Inklusion og fastholdelse i uddannelse
  • Iværksætteri og entreprenørskab
  • Frivillige
  • Mentorindsats
  • Kriminalitetsforebyggende indsatser
  • Boligsociale indsatser
  • Helhedsorienterede indsatser
  • Brugerinddragelse.
Kortlægningen er udarbejdet i 2014.

Download den her ✓

I kortlægningen har Cabi, på foranledning af Rockwool Fonden, beskrevet en række af de indsatser, som rundt omkring i landet er med til at styrke indsatsen for at flere unge bliver i stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse.

Hent den her

-

Har du spørgsmål til publikationen?

Så kontakt Jesper eller Bente

Viden og baggrund

Unge i job & uddannelse

Alle unge skal kunne se frem til et arbejdsliv. For nogen unge mellem 15 og 30 år kræver det en hjælpende og støttende indsats. Du kan som medarbejder i jobcenter, kommune eller virksomhed her finde viden til dit arbejde med unge, der ikke kan gå den direkte vej i job eller uddannelse.

Få viden og inspiration til dit arbejde med unge

Cabis publikationer

Få en samlet oversigt over Cabis udgivelser om det rummelige arbejdsmarked.

Læs mere