Cabis evalueringer

I oversigten her kan du læse om de igangværende og afsluttede indsatser, hvor vi har været evaluator. Vi laver både projektevalueringer, principfokuseret evalueringer og evalueringer og analyser af konkrete indsatsområder. 

Kontakt os for at høre, hvordan vi kan gøre en forskel med en evaluering af jeres indsats.

Seniorkonsulent Jesper Pedersen på jep@cabiweb.dk tlf: 4162 1272
Seniorkonsulent Carl Eric Blach Overgaard på ceb@cabiweb.dk tlf. 2080 3759 

Igangværende og afsluttede evalueringer

EVALUERING

Evaluering af KLAPjob - job til førtidspensionister

Cabi har evalueret KLAPjob – en beskæftigelsesindsats, der finder job til førtidspensionister med udviklingshandicap og andre kognitive handicap.

Læs mere

EVALUERING OG ANALYSE

Langtidsrask og Rejseholdet

Evaluering af kommunale indsatser

Evalueringer af to indsatser med fokus på tidlig, forebyggende indsats overfor sygefravær samt mhp. fastholdelse af medarbejdere i private og offentlige virksomheder.

Rejseholdet i Sønderborg Kommune

Midtvejsstatus Projekt Langtidsrask

Langtidsrask i Ringkøbing-Skjern Kommune

PRINCIPFOKUSERET EVALUERING

Måltid, Fritid, Fremtid

Løbende evaluering af projektet, der skal hjælpe unge i alderen 15-17 år med at få et fritidsjob.

Det kan være svært for udsatte unge at få et fritidsjob. I projektet får unge et forløb med praktisk undervisning og fokus på madlavning og hverdagen i et køkken.

Læs mere

PROJEKTEVALUERING

Råt&Godt

Vi følger og evaluerer to projekter i Råt&Godt (raatoggodt.dk) - Unge i job og uddannelse gennem bæredygtighed.

Det er en socialøkonomisk virksomhed, hvis primære formål er at hjælpe unge borgere med udfordringer ud over ledighed videre i meningsfuld beskæftigelse.

Læs mere

EVALUERING OG ANALYSE

Kortlægning af ungeindsatser for Rockwool Fonden

Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Målgruppen er udsatte unge ml. 16 og 25 år, som ikke har været i stand til at gennemføre en uddannelse eller fastholde et job. 

Læs mere

EVALUERING

Flygtninge i hotel- og restaurationsbranchen

Et projekt fra brancheorganisationen HORESTA i Esbjerg har skaffet 77 flygtninge i job eller uddannelse.

Læs mere

✓ BRUG FOR EN EVALUATOR?

Vi kan hjælpe jer

Kontakt os for at høre, hvordan vi kan gøre en forskel med en evaluering af jeres indsats.

Ring eller skriv til

Seniorkonsulent Jesper Pedersen
jep@cabiweb.dk tlf: 4162 1272

Seniorkonsulent Carl Eric Blach Overgaard
ceb@cabiweb.dk tlf. 2080 3759

 

ERFARINGSOPSAMLING

Kloge Hænder

Tværgående erfaringsopsamling fra projekt Kloge Hænder.

Flere unge skal vælge håndværkervejen. 

Cabi har givet sparring undervejs og har udarbejdet tværgående erfaringsopsamling.

Læs mere

PROJEKTEVALUERING

Kompetencebeviser til udsatte unge

Formålet har været at forbedre fysisk og/eller psykisk handicappede unges muligheder for at komme i praktik og beskæftigelse.

Læs mere

PROJEKTEVALUERING

Opgang2 

Kreative unge i job eller uddannelse 

Vi yder sparring til virksomheder inden for den kreative og kulturelle branche. Målet er at flere kreative, sårbare unge kommer i job og uddannelse. 

Læs mere

PROJEKTEVALUERING

Klar til Start

Job til borgere med autisme 

Vi er evaluator på projekt 'Klar til Start', hvor unge med autisme uddannes til job.

Vi dokumenterer bl.a. resultaterne.

Læs mere

PROJEKTEVALUERING

PÅ VEJ 

Virksomhedsnetværk til udsatte unge

Vi evaluerer og supporterer et virksomhedsnetværk i Billund Kommune, som skal hjælpe udsatte unge i uddannelse og job. 

Læs mere

EVALUERING

Talentspejdernes projekt Kandidaterne

Læs hvad der virker, og hvad der skal til, hvis flere udsatte unge i alderen 17-29 år skal profitere af en erhvervsmentor.

Download evalueringen. 

Læs mere

EVALUERING

Ungeindsats Himmerland

Fokus er på, hvordan projekterne imødekommer Kontanthjælpsreformen.

Læs rapport over evalueringen af Ungeindsats Himmerland.

Læs mere

EVALUERING

Jobcentrenes samarbejde med KLAP

I rapporten fra 2017 peger Cabi på områder, hvor KLAP kan styrke indsatsen for job til førtidspensionister.

Vi har interviewet 11 jobcentre.

Læs mere

EVALUERING

Kortlægning af STU-området i Køge Kommune

Hvordan sikres øget tilknytning til job/uddannelse? Tiltag og anbefalinger til, hvordan der støttes op om de unge. 

Læs mere

PROJEKTEVALUERING

PsykInfo, Region Syddanmark

Tættere på job og uddannelse for psykisk sårbare unge

Cabi har løbende evalueret og givet sparring til projektledelsen og styregruppe.

Projektet er finansieret af Region Syddanmark.

Læs mere

✓ BRUG FOR EN EVALUATOR?

Vi kan hjælpe jer

Kontakt os for at høre, hvordan vi kan gøre en forskel med en evaluering af jeres indsats.

Ring eller skriv til

Seniorkonsulent Jesper Pedersen
jep@cabiweb.dk tlf: 4162 1272

Seniorkonsulent Carl Eric Blach Overgaard
ceb@cabiweb.dk tlf. 2080 3759 

Vil du høre mere?

Kontakt Jesper eller Carl Eric og hør mere om, hvordan Cabi kan gøre en forskel med en evaluering af jeres indsats.

Konsulentydelse

Brug Cabi som evaluator

Få en faglig funderet evaluering med anbefalinger til jeres praksis. Vores indgående viden om arbejdsmarkedet, lovgivning og jobcentrenes praksis er central i alle vores evalueringer. Kontakt os og hør mere

Læs mere