Bestyrelse og vedtægter

Se medlemmer af bestyrelsen og find vedtægter for Cabi. Bestyrelsens sammensætning og størrelse er bestemt i vedtægterne pr. 1. januar 2020.

-

Formand
Mogens Lindhard,
Head of Global Social Responsibility
Grundfos Holding A/S
Formand for Det Centrale Handicapråd
"Jeg er optaget af, at Cabis bestyrelse sætter de rigtige rammer og retningslinjer, der gør at Cabi forbliver en troværdig, kompetent og foretrukken samarbejdspartner for virksomheder og kommuner, når det handler om at skabe et rummeligt og inkluderende arbejdsmarked."

-

Bestyrelsesmedlem
Mikkel Lundemann Rasmussen,
Chefkonsulent
DA

"Jeg brænder for, at færrest muligt ender på langvarig offentlig forsørgelse. Derfor er mit fokus at få flere personer i beskæftigelse – gerne ud fra tesen, at det er 'virkeligheden, der virker'. Som medlem af Cabis bestyrelse er det her, jeg lægger mine kræfter."

-

Bestyrelsesmedlem
Kristina Bendixen
Vicekontorchef
KL, Kommunernes Landsforening

Billede og citat på vej

-

Bestyrelsesmedlem
Ejner K. Holst
Seniorkonsulent
FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Billede og citat på vej

-

Bestyrelsesmedlem
Thorkild Olesen
Formand
Danske Handicaporganisationer
”Signe, Gert og Christian er nogle af de mange mennesker med handicap, der kan og vil bidrage på en arbejdsplads. Men som i øjeblikket kæmper med at få en fod inden for. Der er brug for, at vi sammen åbner det danske arbejdsmarked mere op og inkluderer flere i jobfællesskabet.”

-

Bestyrelsesmedlem
Signe Tønnesen Bergmann
Chefkonsulent
Lederne

Billede og citat på vej

-

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Damkiær
Partner og Planlægger
Egerbyg, Hvidovre
"Vores største resurse er mennesker. Cabi er stedet, hvor vi kan sparre i forhold til at få understøttet vores medarbejdere samt få ny inspiration. Cabi formidler til både private og offentlige, hvilket giver dem en platform, der leverer brugbar viden til begge parter."

""

Bestyrelsesmedlem
Tanja Nyborg
Direktør for Børn og Unge
Aarhus Kommune
"Min motivation for at træde ind i Cabis bestyrelsen er rundet af, at jeg gennem stort set hele mit professionelle liv har set, hvor stor en betydning det er for mennesker på kanten at blive en del af et arbejdsfællesskab. Det at opleve at være nogen og have en betydning. Når vi sidder i et nyt selskab, falder samtalen næsten altid på, hvad man arbejder med, og når man ikke kan svare, kan man opleve sig stigmatiseret og mindre værd. Jeg har set folk vokse ved at komme i beskæftigelse og set værdien af, at man bliver en del af det fællesskab."

-

Bestyrelsesmedlem
Birgit Thorup
Direktør for beskæftigelse og integration
Haderslev Kommune
"Jeg er optaget af samarbejdet med virksomhederne, og hvordan vi kan medvirke til, at flere fastholder og opnår fodfæste på arbejdsmarkedet - med alle de gode muligheder for støtte, der er, men som der stadig er alt for mange, der ikke ved nok om."

-

Bestyrelsesmedlem
Carsten Lunden
Seniorkonsulent og medarbejderrepræsentant
Cabi

"Som medarbejderrepræsentant er jeg optaget af at bringe medarbejdernes perspektiv ind i bestyrelseslokalet.
Cabi nyder godt af en meget bred bestyrelse, hvor folk kommer med forskellige erfaringer, viden og interesser.
Jeg oplever at kunne bidrage konstruktivt med egne og øvrige medarbejderes erfaringer, så Cabi står så stærkt som muligt."

Viden og baggrund

Historie og formål

Eksistensgrundlaget for Cabi er enkelt: Vi leverer viden, som virker i praksis på det rummelige arbejdsmarked. Vi har deltaget i udviklingen på beskæftigelsesområdet i kommuner og virksomheder siden 2002.

Læs om historie og formål