Projekter på ungeområdet

Her kan du læse om alle vores projekter og evalueringer på ungeområdet. Har du idéer til nye projekter, som vi skal lave sammen? Så hører vi meget gerne fra dig. Ring eller skriv os.

Jesper Rahbæk Pedersen, Seniorkonsulent. Mail: jep@cabiweb.dk Tlf.: 4162 1272

Projekt

Sammen om fritidsjob

Unge fra hele Viborg Kommune skal kunne få et fritidsjob, styrke deres livskompetencer og bryde med en eventuel negativ social arv. Derfor arbejder Viborg Kommune, Viborg Ungdomsskole, Jobcenter Viborg, Cabi og virksomheder i Viborg Kommune fokuseret på indsatsen "Sammen om fritidsjob".

Læs mere
Projekt

Virksomhedsnetværk for unge - PÅ VEJ

Formålet med netværket er at indlemme socialt udsatte unge i arbejdsfællesskabet og gøre dem til en del af den lokale arbejdsstyrke.

Læs mere om projektet
Projekt

Job til unge med autisme - KLAR TIL START

KLAR TIL START (KTS) blev lanceret i 2013. Det er et særligt tilrettelagt ansættelsesforløb til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) på minimum ét moderat funktionsniveau, som er motiveret for et job, men som ikke kan ansættes på grund af manglende personlige, sociale og praktiske kompetencer.

Læs mere projektet
Projekt

Fritidsjob - Red Barnet og Meyers Madhus

"Måltid, Fritid, Fremtid" er et projekt, der skal hjælpe unge i alderen 15-17 år med at få et fritidsjob. Det kan være svært for udsatte unge at komme i gang med et fritidsjob. De kan ofte mangle et godt skub, som kan bane vejen til et job.

Læs mere om projektet

Evaluering af talentspejdernes projekt Kandidaterne

Landsforeningen Talentspejderne har med midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond udviklet talentprogrammet ”Kandidaterne” for udsatte unge i alderen 17-29 år, der ikke er kommet i uddannelse eller job. Cabi har evalueret programmet.

Læs mere
Projekt

Unge i job og uddannelse gennem bæredygtighed

Cabi følger og evaluerer to projekter i Råt&Godt (raatoggodt.dk), der er en socialøkonomisk virksomhed, hvis primære formål er at hjælpe unge borgere med udfordringer ud over ledighed videre i meningsfuld beskæftigelse.

Læs mere om projektet
Case

Konkrete kompetencebeviser til udsatte unge motiverer

OCN og NextJob har i Herning har med midler fra STAR skabt et projekt, hvor 16 unge med kognitive udfordringer, i virksomhedsrettet indsats med virksomhedspraktikker, har opnået beviser på det, de kan. Cabi har i projektet "Kompetencebeviser til udsatte unge" arbejdet som sparringspartner og evaluator.

Læs mere
Projekt

Kreative psykisk sårbare unge - Opgang2

Cabi yder løbende sparring til Opgang2 Projekt U-spor XL på, hvordan virksomheder inden for den kreative og kulturelle branche kan bidrage til, at sårbare, kreative unge kommer i job og uddannelse.

Læs mere projektet