5 tips til den gode forberedelse

Tag udgangspunkt i disse råd og anbefalinger, når I skal forberede jer på at tage imod en nydansk medarbejder eller praktikant i virksomheden.

#1 Arbejdsopgaver

Sprogindlæringen er en af de vigtigste nøgler til at blive en del af det danske arbejdsmarked.

Start derfor med at finde arbejdsopgaver, man kan løse, mens man stadig er ved at lære det danske sprog:

 • Enkle opgaver (og evt. simpel kundekontakt)
 • Opgaver uden behov for præcis kommunikation
 • Opgaver hvor man samarbejder og samtaler med andre kolleger
 • Opgaver som ikke forudsætter, at man selvstændigt kan læse komplicerede instruktioner/vejledninger

Undervejs i forløbet kan I med fordel gøre brug af værktøjerne under Kompetencer og vejen frem

#2 Særlige kompetencer og krav

Er der opgaver, som kræver særlige kompetencer hos os? Stiller vi særlige krav til den nydanske kollega?

Det er nogle af de spørgsmål, I skal tage stilling til, før I tager imod en nydansk kollega.

Afklar, om I stiller særlige krav til fx:

 • Faglige kompetencer
 • Personlige kompetencer
 • Præcision
 • Hurtighed.

Husk at oplyse og forventningsafstemme kravene med både kandidaten og den jobkonsulent, I samarbejder med i jobcentret.

Brug også værktøjerne under Kompetencer og vejen frem i forberedelsen og undervejs i dialogen med kandidaten.

#3 Introduktion

En god introduktion er altid et godt udgangspunkt, når nye medarbejdere starter i virksomheden. Også når der er tale om nydanske kolleger.

Find derfor ud af:

 • Hvad der skal introduceres til og hvordan (hvem, hvad, hvor og hvornår)
 • Hvad den nydanske kollega skal vide om både skrevne og uskrevne regler på arbejdspladsen
 • Om der skal tilknyttes en mentor/buddy - og hvem det skal være
 • Hvilke sikkerhedsprocedurer den nye kollega skal kende til
 • Hvilke kerneværdier, den nye kollega skal kende - fx i forhold til kundekontakt eller hygiejne.

I denne fase er det vigtigt at være særligt opmærksom på de kulturforskelle, der kan være, og de misforståelser, der kan opstå i dialogen. Forklar tydeligt, hvad I står for, og hvad I forventer.

Brug evt. værktøjerne under Sprog og kultur

Se også videoerne under Kulturmødet og hent mere viden om, hvordan du kan gå uden om de mest typiske faldgruber, når man fx har forskellige opfattelser af tid, selvstændigt initiativ og private ærinder i arbejdstiden.

#4 Kollegerne

Jo mere kollegerne ved, om den nye medarbejder de skal tage imod, og hvad det kræver af dem, jo bedre.

Fortæl dem om den nye kollega inden han eller hun starter.

Det giver dig samtidig mulighed for at besvare spørgsmål og komme kollegers eventuelle tvivl og usikkerheder i møde, inden det går løs.

Fortæl kollegaerne:

 • Hvorfor virksomheden har valgt at tage en nydansk kollega eller praktikant ind
 • Hvad I konkret forventer af kollegerne
 • Hvad de skal vide om kandidatens baggrund, eventuelle skånehensyn e.l.
 • Hvordan de kan hjælpe med sprogindlæringen og de skrevne/uskrevne regler på arbejdspladsen.

Hør også her, hvordan Gitte Olesen fra V2 Tobacco forbereder kollegerne:

Læs også case fra Scandlines: Det er vigtigt, at alle kender formålet

(udarbejdet af virksomhedspartnerskabet Sammen om Integration, 2016).

#5 Formålet

Både den nydanske medarbejder, jobkonsulenten, ledelsen og kollegerne på arbejdspladsen skal kende formålet med ansættelsen, virksomhedspraktikken, løntilskudsforløbet eller IGU-forløbet.

Det mindsker risikoen for frustrationer og misforståelser.

Gør derfor formålet tydeligt for alle:

 • Afklar forløbets formål med jobcentret
  • Hvad er fordelene ved en virksomhedspraktik, løntilskud eller IGU?
  • Hvad skal kandidaten konkret træne og lære undervejs?
  • Hvordan kan forløbet i virksomheden forbedre kandidatens situation på arbejdsmarkedet?
 • Spørg om den nydanske medarbejder kender formålet (og bed ham/hende forklare det med egne ord)
 • Tal med den nydanske medarbejder om, hvad næste skridt efter evt. praktik er
 • Lav delmålene undervejs og følg op på, hvordan det går. Det gør både fremskridt og næste delmål tydeligt.

Anden hjælp i dagligdagen

Som ny borger i landet kan der løbende opstå spørgsmål og problemstillinger, som man har behov for hjælp og netværk til at løse. Det kan dreje sig om forhold, der ikke direkte har noget med jer som arbejdsplads at gøre, fx breve fra kommunen, behov for lektiecafé e.l.

Det er ikke nødvendigvis noget, I skal hjælpe med og bruge tid på. Der findes både frivillige og andre netværk, I kan henvise medarbejderen til.

Mentorer baner vejen

En kollega, der fungerer som mentor for den nydanske kollega, kan være med til at bane vejen for et godt forløb på jeres arbejdsplads.

Mentoren kan enten være en medarbejder, en leder eller tillidsrepræsentanten i virksomheden. Det vigtigste er, at der er én, som har lyst til opgaven og til at hjælpe den nye kollega godt til rette på arbejdspladsen i det daglige.

Vi har samlet en masse gode råd og inspiration til jeres mentorarbejde. Se bl.a. en video, hvor mentor Ulla Kvist fra Hammel Furniture fortæller om sine erfaringer og få inspiration til mentorens opgaver, som bl.a. omhandler: 

 • ekstra introduktion til arbejdsopgaverne og støtte til at indgå i det sociale liv på virksomheden
 • at hjælpe sproget på vej
 • at undgå eller minimere konflikter på baggrund af kulturelle forskelle
 • at få øje på fysiske eller psykiske problemer, som kræver særlige hensyn. 

Se videoen her og læs mere om at være mentor for en nydansk medarbejder

Viden og baggrund

Inspiration til dit mentorarbejde

En mentor kan være den afgørende forskel, der forhindrer en langtidssygemelding eller får en ledig integreret på arbejdsmarkedet. Få viden og inspiration til, hvordan du arbejder med mentorer og mentorordninger.

Læs mere

Læs mere om netværk for den nydanske kollega

Viden og baggrund

Netværk for nydanskeren

Mange nydanskere har brug for hjælp og et større netværk i Danmark. Noget netværk sker gennem arbejdspladsen, men der kan også være behov for at få andre på banen, som kan hjælpe med de små og store udfordringer, som en hverdag i et nyt land byder på.

Læs om netværk for nydanskeren