Grønne opgaver og social ansvarlighed

Den grønne omstilling skaber aktivitet, produktion og nye opgaver i mange forskellige erhverv. En stor del af de grønne opgaver løses af faglært arbejdskraft, men netop faglærte og specialister er en mangelvare i mange brancher. Derfor bør landets virksomheder udvide deres rekrutteringsstrategier og søge nye medarbejdere blandt de grupper, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Mange af landets virksomheder, offentlige som private, får konstant nye arbejdsopgaver, der knytter sig til den grønne omstilling. Det vil sige opgaver, der på den ene eller anden måde bidrager til at mindske effekten af klimaforandringer, beskytte vores miljø og/eller reducere forbruget af naturressourcer.

Det stigende globale fokus på bæredygtig produktion medvirker også til at skabe helt nye virksomheder, der arbejder med ressourcebesparende aktiviteter eller genbrug og genanvendelse af restprodukter som fx træ, metal, plast eller byggematerialer.

-

Udviklingen skaber først og fremmest en øget efterspørgsel på faglært arbejdskraft. Med de mange højtspecialiserede opgaver følger imidlertid også mange relaterede opgaver med lave kompetencemæssige forudsætninger, der kan være relevante for ledige fra kanten af arbejdsmarkedet.

Eksempler på grønne opgaver

1. Backup til grønne fagspecialister

Faglærte som fx elektrikere, smede og VVS’ere er i dag meget eftertragtede medarbejdere for mange virksomheder inden for den grønne omstilling.

Det samme gælder erfarne ufaglærte med specialiserede kompetencer og en række ingeniørprofiler.

Ledige fra kanten af arbejdsmarkedet kan være back-up for virksomhedens mest eftertragtede medarbejdere, som dermed får frigivet værdifuld arbejdstid.

Opgaver, som personer fra kanten af arbejdsmarkedet kan løse, er:

 • Ufaglærte opgaver - fx som arbejdsmand/kvinde indenfor jord- og beton, jern- og metal, kabel, byggeri, asfalt etc.
 • Forberede dele til eller af faglærte opgaver – fx klargøring af stikkontakter til opsætning af elektriker ifm. typehusproduktion.
 • Diverse småopgaver, fx at klargøre værktøj og varevogne for fagspecialister som elektrikere, VVS’ere eller tømrer.
2. Affaldshåndtering

60 % af alle danske virksomheder i dag har politikker om at reducere brugen af materialer og affaldsmængder.

Mange af de jobfunktioner, der knytter sig til det, passer godt til nogle af dem, der er tilbage i ledighedskøen.

Det er opgaver som håndtering og sortering af en virksomheds eget affald og restprodukter, fx

 • På byggepladsen og ved nedbrydning
 • I detail- og engrosbutikker
 • På sygehuse og klinikker
 • På hoteller, restauranter og kultur- og turistattraktioner
 • På fabrikken eller værkstedet
 • På kontoret
 • Som del af Facility Service og ejendomsdrift.
3. Genanvendelse af rest- og overskudsprodukter

Registrering, sortering, rensning, klargøring og kvalitetssikring af restprodukter kræver sjældent specifikke faglige kompetencer.

Det kan også være opgaver som klargøring af materialer og udtjente/kasserede produkter til genanvendelse eller salg, reparation, service og istandsættelse af produkter til genbrug eller forlænget levetid, fx IT-udstyr, værktøj, cykler, biler, møbler og hårde hvidevarer.

Eksempler:

 • Behandling af nedbrydningsaffald og dokumentation ift. miljøkrav
 • Afhentning, håndtering, registrering og dokumentation af affald fra butikker
 • Fjernelse af puds fra brugte mursten og pakke dem til genbrug
 • Håndtering, fragt, istandsættelse af genbrugsmøbler
 • Reparation og istandsættelse af kasserede cykler
 • Reparation og salg af emner indleveret på genbrugspladser
 • Tage reservedele og genbrugelige materialer ud af gamle biler
 • Indsamling af kaffegrums, brugt madolie, overskudsmad fra cafeer og restauranter til brug i produktion af nye.
4. Administrative opgaver ifm. virksomhedens bæredygtighedsarbejde

Danske virksomheder skal i stadig stigende grad kunne fortælle, om de lever op til bæredygtigheds- eller miljøkrav, certificeringer, CSR, ESG, LCA og meget andet.

Det giver nye opgaver, når virksomheden eksempelvis skal dokumentere, at den lever op til gældende miljøkrav eller ESG.

Der opstår også nye opgaver i forbindelse med planlægning og optimering af virksomhedens drift, forbrug i bygninger, transport og indkøb.

5. Reduktion af materiale-, energi- eller vandforbrug

Inden for hotel- og restaurationsbranchen og i storkøkkener er der et øget fokus på at anvende ressourcerne på en mere bæredygtig måde. Derfor skal der bruges flere hænder til portionsanretning samt monitorering og registrering med henblik på reduktion af madspild.

Andre ressourcebesparende aktiviteter er vask, service og transport af flerbrugsmaterialer, der erstatter engangsprodukter, fx:

 • I køkkener
 • På hoteller og turistattraktioner
 • På hospitaler og klinikker.

Der opstår også flere ”Grøn vicevært-opgaver”, fx tænd og sluk-opgaver samt adfærdsnudging.

6. Beskyttelse af biodiversitet

Flere og flere virksomheder har i dag fokus på vedligehold af udendørsarealer uden brug af sprøjtemidler og efter vild med vilje-principper.

De opgaver kan med fordel løses af mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Metode og værktøj

Værktøj: Find de grønne opgaver i virksomheden

Brug værktøjet til at beskrive virksomhedens grønne opgaver og find dem, som kan løses af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Hent det grønne opgaveværktøj

Cases om socialt ansvar og grønne opgaver

Mød virksomheder, der løser grønne opgaver og samtidig skaber job til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Se oversigt over cases
Publikation

Casesamling: Grøn omstilling og flere i arbejde

Find inspiration til, hvordan din virksomhed kobler opgaver afledt af den grønne omstilling sammen med inklusion af mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Se publikation

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til, hvordan du kobler grønne opgaver og social ansvarlighed

Så tag fat i Carsten eller Henrik.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |