Anbefalinger til virksomheder

Vil du hjælpe unge med uddannelse og jobs, så find inspiration i Cabis ungeanbefalinger til virksomheder. Anbefalingerne er baseret på virksomheders gode erfaringer med at have unge tilknyttet.

#1 Rekruttering af unge

Du kan med fordel tænke de unge ind, når du rekrutterer.

Lad de unge lære din virksomhed at kende

Du kan vække unges interesse for din virksomhed og branche, ved at de lærer din virksomhed at kende.

Det kan være ved at åbne dørene til skolebesøg eller ved at adoptere en skoleklasse. Det kan også være i form af at tage en ung i erhvervspraktik, i et særligt praktikforløb eller ved at ansætte unge i fritidsjob. Måske det er din fremtidige elev/ lærling.

Find inspiration til samarbejde med lokale skoler

Læs om adoption af skoleklasser

Find opgaver, som kan løses af en ung

Når du skal rekruttere en ung til din virksomhed, er det en god ide at få overblik over de opgaver, der kan løses af unge uden særlige forudsætninger.  

Det kan både være opgaver, der kan løses nu og her uden træning, og opgaver som den unge kan trænes til at klare. Opgaverne kan måske give den unge mod til at videreuddanne og dygtiggøre sig og evt. udføre endnu flere opgaver.

Tænk også gerne i opgaver, som kan løses af en ung i fritidsjob eller som introduktion til arbejdsmarkedet.

Få hjælp til at finde opgaverne i din virksomhed

Tag unge med handicap ind i din virksomhed

Unge med et fysisk eller et kognitivt handicap kan også bidrage. Nogle unge med et handicap vil fx kunne trives med gentagne opgaver, andre vil have brug for opgaver, der kan udføres hvor der er ro. Og nogle vil med de rette tiltag også få mod på at tage en uddannelse efterfølgende.

Der kan være hjælp at hente i jobcenteret, når du ansætter unge med en funktionsnedsættelse. Det kan være de handicapkompenserende ordninger, der på forskellig vis, kan støtte de unge med handicap i deres hverdag.

Læs mere om de handicapkompenserende ordninger

Forventningsafstem, inden I tager imod en ung

Før I tager imod en ung fra en skole eller kommune, er det vigtigt at lave en forventningsafstemning om, hvad opgaverne er, og hvad målet med job eller praktik er, herunder hvem der gør hvad, hvis der opstår udfordringer.

Er der fx en fast kontaktperson, som I kan tage fat i? Hvem gør hvad, hvis den unge udebliver og/eller har udfordringer, der skal arbejdes med?

Find hjælp til et godt samarbejde med jobcentret

-

#2 God modtagelse af unge

Unge er uerfarne, og de kan derfor både overvurdere og undervurdere deres egne evner. Det betyder, at du skal være opmærksom på, at de får den opmærksomhed, hjælp og støtte, de har brug for.

De unge peger selv på, at der er brug for god introduktion og forventningsafstemning, for at de føler sig rigtig velkomne og en del af fællesskabet. Som virksomhed er det derfor vigtigt at forberede sig, når I skal tage imod en ung.

Cabi har udarbejdet en guide, som kan bruges til forberedelsen.

Gå til guiden


-

#3 Fastholdelse og trivsel

Unge i dag er mere usikre på arbejdslivet end tidligere, og nogle vil med en vis sandsynlighed kæmpe med mistrivsel i større eller mindre grad. De kan have behov for at bevise deres værd som mennesker gennem deres arbejde.

De unge kommer med nye øjne og har brug for en spilleplade, hvor de kan mestre opgaven. Det er vigtigt at finde deres styrker, og se hvor de har brug for hjælp til opgaver.

Læs mere om unge og trivsel på arbejdspladsen

Hvad kan du gøre, hvis du har en ung som mistrives?
  • Anerkend med gode fakta og eksempler på det, du ser virker
  • Tag snakken om det, der udfordrer. Måske skal der sættes handlinger i gang, der støtter din unge medarbejder til at blive mere sikker i sin opgaveløsning
  • Unge kan ofte have behov for et fællesskab på arbejdspladsen. Undersøg om din unge medarbejder har brug for det, og om det er muligt at lave et fællesskab i jeres virksomhed (eller måske sammen med de unge fra ”nabo” virksomhederne)
  • Forsøg at gøre den unges situation ”normal”. Skab balance mellem krav og de ressourcer de har ved at fortælle dem, at man ikke skal kunne det hele fra en start osv.
  • Indfør en bodyordning. Det kan være en god ide at udpege en kollega, der har et medansvar for nye medarbejderes trivsel og opgaveløsning
  • Lav en tæt og hyppig opfølgning, hvor I sammen er nysgerrige på, om den unge medarbejder følger sikkerhedsinstruktioner, retningslinjer, konkrete aftaler mv.

Hvis din virksomhed ikke selv kan løse problemet, anbefaler vi, at du tager fat i skolen eller kommunen, der kan have forskellige fastholdelsesordninger som fx støttekontaktpersoner eller mentorordningen.

Hvis din unge medarbejder har udfordringer, som begrænser deres arbejdsevne, findes der forskellige ordninger, alt efter om den unge er under uddannelse eller er ordinært ansat (herunder også fleksjob), som kan tages i brug:

-

Hvordan er anbefalingerne blevet til?

Anbefalingerne er blevet til via interviews med virksomheder og interesseorganisationer. Gennem dialog med virksomheder på arrangementer, interviews, cases og ved besøg indhentes løbende viden om udfordringer og mulige løsninger.

Følgende har bidraget:

Arriva | Bo-Hus A/S | Danfoss | DFDS | DI | Dronning Louise | Falck | Grundfos | Hoffmann Teknik | ISS | Jyske Bank | Logistikkompagniet | Progressive IT | Ravendo | SMV-DK


Har du spørgsmål til anbefalingerne?

Så tag fat i Jesper eller Bente som gerne svarer på spørgsmål eller tager imod dine input til anbefalingerne

Viden og baggrund

Unge i job & uddannelse

Alle unge skal kunne se frem til et arbejdsliv. For nogen unge mellem 15 og 30 år kræver det en hjælpende og støttende indsats. Du kan som medarbejder i jobcenter, kommune eller virksomhed her finde viden til dit arbejde med unge, der ikke kan gå den direkte vej i job eller uddannelse.

Få viden og inspiration til dit arbejde med unge