Ferie under virksomhedsrevalidering

Spørgsmål:  

Kan man holde ferie under virksomhedsrevalidering?
 
Kan man ansøge ferie gennem A-kassen, når man er i en virksomhedsrevalidering?

Kan man afholde optjent ferie under en virksomhedsrevalidering?

(Den virksomhed, spørgsmålet drejer sig om, holder ikke ferielukket i løbet af sommeren).

Svar (revideret 23.1.2018):

Svaret på spørgsmålene afhænger af, om virksomhedsrevalideringen er etableret som virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

Såfremt virksomhedsrevalideringen er etableret som en virksomhedspraktik med revalideringsydelse, har personen ret til fire ugers ferie, når personen har været i beskæftigelsestilbud med revalideringsydelse i 12 sammenhængende måneder, jf. lov om en aktiv socialpolitik, § 54 a. Har personen opsparet ferie med feriegodtgørelse (feriepenge), skal denne ferie afholdes først. Den samlede ferie kan max udgøre fire uger.

Ferie skal godkendes af jobcenteret. Ved placering af ferien skal der tages hensyn til, at den ønskede periode ikke modvirker den igangværende eller planlagte virksomhedsrevalidering. Der skal også tages hensyn til personen øvrige forhold, fx hvornår personens familie holder ferie.

Hvis virksomhedsrevalideringen er etableret som ansættelse med løntilskud, hvor personen modtager løn fra arbejdsgiveren, gælder de almindelige ansættelsesretlige regler om opsparing af feriedage. Ferien placeres efter aftale med arbejdsgiver ud fra ferielovens almindelige regler.

Læs mere om virksomhedsrevalidering og find flere lovhenvisninger i Cabis lovstof under Revalidering, pkt. 6.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere