Værktøjer til fagprofessionelle

Her finder du et udpluk af værktøjer indenfor den forenklede beskæftigelsesindsats, integrationsarbejdet, progressionsmåling, samtalen med borgeren og meget mere.

| Værktøjerne er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

HÅNDBOG

Job- og virksomhedskonsulentens håndbog i skriftlighed

Som jobkonsulent er dét at skrive en vigtig del af dit arbejde. Men det kan være svært at gå til, hvis ikke du har uddannet dig specifikt inden for den del. 

Hent håndbog

ESG OG SOCIALT ANSVAR

Sådan guider I virksomhederne i S'et i ESG

ESG er et begreb, der fylder mere og mere hos virksomhederne. Som jobcenter er I omdrejningspunktet for det sociale område. Få tips til, hvordan I sætter ESG på dagsordenen i dialogen med virksomheder. 

Gå til ESG-guiden

VÆRKTØJ

Skema: Hjælp virksomheder med at dokumentere S'et i ESG

Brug skemaet til at kickstarte dialogen med virksomheder om ESG og find data om virksomhedens sociale ansvarlighed til brug ved dokumentation af S'et i ESG.

Hent skema

VÆRKTØJ

Spot-et-job-cirklen

Brug værktøjet til et finde de opgaver, som kan løses uden særlige startkompetencer.

Når de mulige opgaver er fundet, laves et match til en borger.

Spot-et-job-cirklen

FORENKLET BESKÆFTIGELSESINDSATS

Meningsfulde praktikbeskrivelser

Virksomhedspraktik skal beskrives i VITAS og Min Plan. Den gode beskrivelse gør arbejdet mere effektivt for alle parter.

Hent guide

VÆRKTØJ

Find opgaverne i virksomheden

Brug opgaveværktøjet som en hjælp til at få overblik over opgaverne i virksomheden.

Det gør det nemt at vurdere, om der er mulighed for at ansætte i småjob.

 

Gå til værktøj

VÆRKTØJ

Dialogskema

Brug dialogskema sammen med virksomheden, når en borger skal i praktik.

Skemaet gør det lettere at finde de opgaver, der kan blive til løntimer.

Hent skema

LØNNEDE TIMER

Samtalekort: Til samtalen om lønnede timer

Vi har udviklet nogle samtalekort, der giver dig i jobcentret inspiration til, hvilke spørgsmål du kan stille virksomheden, når du skal snakke om lønnede timer.

Hent samtalekort

SAMTALE MED BORGEREN

Progressionsværktøj: Samtaleskema

Brug disse progressionsværktøjer til at sætte scenen for en god dialog og synliggøre progressionen over for borgeren. 

Hent

VÆRKTØJ

Progressionsværktøj om lønnede timer

Brug dette værktøj, når I skal følge op på et praktikforløb ude hos virksomheden.

Værktøjet bruges til at skabe synlighed og fælles sprog for, hvordan forløbet udvikler sig. 

Gå til værktøj

SAMTALE MED BORGEREN

Eksempler på konkrete småjob

Find inspiration til, hvad arbejdsopgaverne kan bestå af i forskellige brancher, når borgerens jobmål i første omgang er at komme i gang på arbejdsmarkedet i få lønnede timer.

Hent

SAMTALE MED VIRKSOMHEDEN

Forstå virksomheden når I er i dialog

Opgaver, som egner sig til få lønnede timer, kan findes mange forskellige steder i virksomheden. Vi har udviklet en mode, der kan bidrage til, at I kommer hele vejen rundt, når I afsøger mulige åbninger.

Hent

TREPARTSSAMTALEN

Dagsorden til samtalen mellem borger, sagsbehandler og virksomhedskonsulent

I trepartssamtaler kan borgeren få overblik over, hvad der skal ske, og de professionelle kan udveksle informationer og koordinere indsatsen.

Hent

SAMTALE MED BORGEREN

Brancheoverblik: Til samtalen om lønnede timer

Brug værktøjet til at synliggøre, hvor der aktuelt etableres småjob i jeres lokalområde. Det kan give mere præcis viden, som du kan bruge i dialogen med borgeren om jobmål.

Hent

SAMTALE MED BORGER ELLER VIRKSOMHED

Tjekliste til start, opfølgning og afslutning på praktik

Tjeklisten giver dig i jobcentret inspiraton til dialogen med virksomheden eller borgeren om praktik, herunder forløbet før, under og efter.

Hent

SAMTALE MED VIRKSOMHEDEN

Dialogværktøj til samtale om Verdensmålene

Tag dialogen med virksomheden om Verdensmålene og rådgiv dem, så de kan indfri deres forretningsmæssige potentiale.

Hent værktøj

SAMTALE MED BORGEREN

Lav positive reformuleringer med borgeren

I nogle borgersamtaler kan begrænsninger og forhindringer stå i vejen for at tale om muligheder på arbejdsmarkedet. Positive reformuleringer kan afhjælpe problemet.

Hent

SAMSKABELSE

5 trin: Kom godt i gang med samskabelse

Med redskaberne på denne side kommer du godt i gang med inddragelse af og samskabelse med borgeren. Følg disse fem trin, så er du godt på vej

5 trin

SAMTALE MED BORGEREN

Fleksibilitet i jobsøgningen

Dette simple værktøj kan bidrage, til at borgeren ser på ressourcer og muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. Brug værktøjet som et visuelt redskab i samtalen med borgeren. 

Hent

PROGRESSION

Model til sagspræsentation

Brug denne model til at skabe et fælles sprog omkring borgeren og til at vurdere, hvor der skal være fokus, og hvilke delmål, der skal sættes op.

Gå til model

FORENKLET BESKÆFTIGELSESINDSATS

Få overblikket over de nye målgrupper

Intentionen med de nye målgrupper er, at de er mere logisk bygget op.

Download og print oversigten.

Hent

FORENKLET BESKÆFTIGELSESINDSATS

Paragrafnøglen

Få overblikket over de mest centrale paragraffer, som de så ud før lovændringerne, og som de ser ud nu. 

Download og print oversigten.

Hent

SAMTALE MED BORGEREN

Kompetencekortet

Brug kompetencekortet til at skabe overblik over udviklingen af kandidatens faglige, almene, personlige og sproglige kompetencer - og brug kortet til at sætte fokus på den nødvendige udvikling over tid.

Hent 

TILMELD NYT FRA CABI

Flere værktøjer på vej

Vi udvikler løbende nye værktøjer, der tager udgangspunkt i din hverdag.

Skriv dig op til at modtage nyt fra Cabi, så får du besked direkte i din indbakke, når vi har nyt. 

JA TAK ✓

Publikation

Job- og virksomhedskonsulent A-Z

Er du ansat i jobcentret eller som anden aktør, der har til opgave at bidrage til, at borgere kommer i job? Så kan du i denne håndbog finde viden og værktøjer til dit daglige arbejde.

Gå til håndbogen
Viden og baggrund

Spørg Cabi

Gratis hotline til dig, der i professionel sammenhæng har brug for ekspertviden om det rummelige arbejdsmarked, socialt ansvar og indsatser, der virker.

Få rådgivning her