Ledersparring

Står du med en udfordring inden for medarbejderhåndtering, hvor du mangler sparring? Måske oplever du et stigende sygefravær blandt dine medarbejdere. Eller måske mangler du arbejdskraft og søger værktøjer til, hvordan du kan rekruttere bredere.

Som leder går meget af din arbejdstid sikkert med at finde løsninger på hverdagens driftsudfordringer, skabe engagement til at få løst opgaverne og skabe et godt arbejdsmiljø, der styrker trivslen. Men leder du nogle gange forgæves i værktøjskassen efter de redskaber, der bare virker? Eller mangler du nye perspektiver og muligheder, der kan hjælpe dig til at løse vanskelige problemstillinger og tage vigtige beslutninger?

Få nye øjne på

Sparring fra en af Cabis konsulenter kan være "dine" nye øjne udefra og ind i virksomheden. Øjne, der kan spotte, hvordan du og din virksomheden konkret kan arbejde videre med de udfordringer, I oplever.

Styrk arbejdsmiljø og bundlinje

Cabi har erfaring og en indgående viden om arbejdsmarkedet og de dilemmaer, du som leder kan stå i, når tingene bliver svære. Et sparringsforløb hos en af vores konsulenter hjælper jer med at få sat gang i tiltag, der er tilpasset jeres virksomhed. Tiltag, der kan sikre det gode arbejdsmiljø og bundlinjen på sigt.

Book et ledersparringsmøde og få hjælp til de svære udfordringer.

 

Det får I

Cabi tilbyder sparring til dig, der mangler nye input og værktøjer. Ledersparringen er skræddersyet til dine behov og kan fx være: 

 • Værktøjer til at højne medarbejdernes trivsel
 • Sparring om, hvordan man nedbringer sygefraværet
 • Redskaber til håndtering af stress og mistrivsel
 • Gode råd til fastholdelse af seniorer
 • Viden om god onboarding af unge eller sårbare medarbejdere
 • Inspiration til at arbejde med en bredere rekruttering.

Book et ledersparringsmøde

Pris (fysisk møde): ca. 15.000 kr. for 3 x 1,5 timer ekskl. moms og transportudgifter 

Pris (online): 8.000 kr. ekskl. moms for 3 x 1 time

Sted: Online / hos virksomheden

 

Book et møde


Det siger andre

"Jeg har gennem de seneste seks måneder haft ledersparring med Cabi. Det har været en utrolig indsigtsrig og reflekterende proces, hvor vi har vendt mange forskellige og relevante problemstillinger. Jeg har været meget glad for den erfaring og viden, Cabi har kunnet bidrage med og kan klart anbefale andre at deltage i samme proces."

Mathias Hylleberg Sørensen, bsm a/s

"Samarbejdet med CABI var helt “nede-på-jorden-træning” i den gode arbejdspladskultur, trivsel, samtaler og meget mere, og træningen vil helt sikkert bidrage positivt til vores store planer for VPK'S ry og evner som attraktiv arbejdsplads."

HR Chef - Anita Skyum Svoldgaard, VPK Packaging A/S

Få ledersparring til de svære udfordringer

Se under hvert enkelt tema, hvilke udfordringer en ledersparring vil kunne hjælpe dig og din virksomhed med at løse. 

Håndtering af sygefravær

Det er ledelsens ansvar at sikre synlighed og en klar ramme omkring håndtering og forebyggelses af sygefravær og sammenhæng med trivsel på arbejdspladsen.

Men hvordan gør man det som ledelse? Hvad skal man være særlig opmærksom på, og hvor skal man starte? 

En ledersparring hos Cabi guider dig til, hvordan din virksomhed kan arbejde med en sygefraværsindsats, der giver resultater.

Få sparring til at løse udfordringer med:

 • Håndtering af sygefravær
 • Svagheder i sygefraværsindsatsen

Læs mere om håndtering af sygefravær

Håndtering og forebyggelse af stress

Stress og oplevelse af belastning påvirker ikke kun sygefraværet, men også produktiviteten, energien og samarbejdsevnen.

Som leder kan viden om, hvordan du håndterer og forebygger stress være afgørende.

Cabi har mange års erfaring i at klæde ledere og teams på til at tage hånd om trivslen, forebygge stress og dermed sænke sygefraværet.

Få sparring til at løse udfordringer med:

 • Stress på arbejdspladsen
 • Forebyggelse af stress. Hvilke redskaber er effektfulde og nødvendige at kende?
 • Stresspolitik. Hvad skal der til for, at det bliver et fælles ansvar at være opmærksomme på hinanden og sig selv?

Læs om håndtering og forebyggelse af stress

Trivsel på arbejdspladsen

Skaber I god trivsel på arbejdspladsen, er det med til at forebygge sygefraværet. Men vejen til bedre trivsel kan være en kompleks størrelse.

Som leder har du stor indflydelse på trivslen og dermed også det påvirkelige sygefravær. Det handler om at kunne spotte mistrivsel og agere på det for at kunne skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. 

Cabi har både viden og værktøjer til at hjælpe dig godt på vej med trivselsarbejdet. 

Få sparring til at løse udfordringer med:

 • Manglende trivsel og arbejdsglæde
 • Manglende håndtering af mistrivsel
 • Manglende fokus på trivsel og værktøjer til at agere. 

Læs mere om trivsel på arbejdspladsen

 

Bred rekruttering

Det er ikke altid let at sadle om og tænke i nye baner, når det handler om at rekruttere arbejdskraft. Men der er mange tendenser i samfundet, der peger på nødvendigheden af at kunne tænke nyt. Både manglen på arbejdskraft og en øget bevidsthed om værdien ved at tage socialt ansvar gør bred rekruttering til en aktuel løsningsmodel.

Cabi har ekspertviden om rekruttering fra kanten. En ledersparring om bred rekruttering kan give dig nye perspektiver på, hvordan du får løst nogle helt konkrete opgaver og samtidig får mulighed for at styrke dit brand og CSR-profil.

Få sparring til at løse udfordringer med:

 • Mangel på arbejdskraft
 • Hvordan man kan rekruttere bredt og alternativt
 • Perspektiv og opkvalificering

Læs mere om bred rekruttering

Fastholdelse af seniorer

Der kan være meget at hente for virksomheden, hvis man er i stand til at fastholde den ældre del af personalegruppen. Seniorerne kan både bidrage med værdifuld erfaring, viden og en stærk faglighed

Seniorernes ønsker, behov og muligheder for at bidrage på arbejdsmarkedet er meget forskellige og kalder på fleksible og individuelle løsninger.

Cabi er eksperter i god seniorpraksis for rekruttering og fastholdelse. En ledersparring med os kan styrke jeres muligheder for at fastholde seniorerne i jeres virksomhed og dermed sikre en stabil arbejdskraft, som kan være med til at lære den næste generation op.

Få sparring til at løse udfordringer med:

 • Hvordan man undgår psykisk og fysisk nedslidte medarbejdere, der ønsker at stoppe deres arbejdsliv for tidligt. 
 • Manglende strategier til fastholdelse af seniorer

Læs mere om fastholdelse af seniorer

Onboarding af sårbare medarbejdere

Det kræver lidt ekstra at sikre en god onboarding af nye medarbejdere, som er særligt sårbare, eller som har lidt ekstra med i bagagen.

Men det betaler sig at gøre en indsats, når en ny medarbejder skal sluses ind i virksomheden. En god modtagelse på arbejdspladsen kan nemlig både hjælpe til at højne trivslen, skabe et godt kollegialt forhold og i sidste ende fastholde medarbejderen.

Hos Cabi har vi en bred viden om, hvad det kræver, når særligt sårbare medarbejdere skal komme godt fra start i deres nye arbejdsliv.

Få sparring til at løse udfordringer med:

 • Særlige hensyn
 • Fastholdelse og motivation
 • Lederen og kollegaernes rolle
 • Forberedelse internt i virksomheden

Onboarding af sårbare medarbejdere

Trivsel og onboarding af unge

Mange virksomheder oplever, at det er svært at tage imod unge medarbejdere.

Både de yngre, der skal i gang med uddannelsesforløb helt eller delvist i virksomheden. Men også de lidt ældre unge, der er færdige med en uddannelse, men måske ikke har så meget praksis erfaring fra arbejdsmarkedet.

Samtidig har trivslen lidt overlast under Covid 19 og ført til mentale ubalancer, som påvirker arbejdsmiljøet i nogle organisationer.

Der er hjælp at hente, hvis det er et scenarie I kan genkende. Cabi møder det mange steder, både i størrre og mindre virksomheder på tværs af brancher. Derfor er der hjælp at hente med et sparringsforløb. 

Få sparring til:

 • Forebyggelse af mistrivsel hos unge nyansatte
 • Onboarding af unge
 • Fastholdelse af unge medarbejdere med fokus på understøttende værktøjer, organisatorisk læring og implementering af nye procedurer.

Læs mere om onboarding af unge

Interesseret i at høre mere?

Kontakt Marlene eller Helle og hør mere om, hvad ledersparring kan gøre for lige netop dig og din virksomhed.