Projekt: Efteruddannelse i integration for kommunale medarbejdere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har bevilget 4,8 millioner kr. til at løfte integrationsindsatsen i de danske kommuner gennem efteruddannelse af kommunale medarbejdere. Opgaven bliver løst i et samarbejde mellem Integrationsnet, Center for Udsatte Flygtninge, LG Insight, Cabi og Foreningen Nydansker.

Projektperiode: 2015-2017

I en tid med et stigende antal flygtninge og familiesammenførte er der øget behov for kompetenceopbygning og videndeling mellem kommunerne.

Samlede integrationsindsats skal løftes

Formålet med efteruddannelsen er at sikre et bredt fagligt løft af den kommunale integrationsindsats, og der vil indgå en række komponenter – herunder opkvalificering af kommunale medarbejdere med direkte kontakt til flygtninge og familiesammenførte. 

Det tværfaglige samarbejde mellem de forskellige aktører skal også styrkes, ligesom uddannelsen skal sikre en mere kvalificeret og ensartet indsats på tværs af kommuner, formidling af løsningsmodeller og forskningsbaseret viden og styrkelse af dialogen mellem kommuner og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Tilbud til praktikere i integrationsindsatsen

Efteruddannelsen henvender sig til medarbejdere, som har direkte kontakt til flygtninge og indvandrere.

Uddannelsestilbuddet løber over tre år fra 2015 og skal i perioden nå ud til mindst 800 praktikere.

Opbygning af uddannelsen

Efteruddannelsen består af to moduler - et obligatorisk over to dage med fokus på modtagelse og det tværfaglige samarbejde, og et to-dages valgmodul med mulighed for temaer som beskæftigelse, interkulturelle kompetencer, børn, unge og familier.

Samarbejdspartnere

Cabi samarbejder med Integrationsnet og Center for Udsatte Flygtninge under Dansk Flygtningehjælp, Foreningen Nydansker og LG Insight.
Dansk Flygtningehjælp varetager sekretariatsfunktionen.

 undefined

Styrk integrationsindsatsen med fagligt opdaterede og stærkt kompetente medarbejdere - se mulighederne på bedreintegration.nu

Projekt

Cabis projekter

Her på siden kan du læse om de projekter, Cabi er med i.

Se Cabis projekter