Sådan skaber du en god dialog

Det er vigtigt, at du som leder er godt klædt på til at tage samtalerne omkring sygefravær med dine medarbejdere og har redskaberne til at lave en god opfølgning. 

Arbejdsmiljørepræsentantens og tillidsrepræsentantens roller omkring opfølgningen er vigtige at få afstemt, så de har den nødvendige viden at handle ud fra. Vi har samlet de redskaber, du har brug for på siden her. 

VÆRKTØJ

Når samtaler med medarbejdere er svære

Få viden og værktøjer til at gøre de svære samtaler (lidt) lettere.

I dette katalog finder du tips og værktøjer til, hvordan du kan blive bedre til at forberede, starte, navigere i og følge op på en svær samtale. 

Download

-

VÆRKTØJ

Kontrolcirklen - et dialogredskab i samtalen

Hvis en medarbejder føler sig belastet eller har svært ved at udføre konkrete arbejdsopgaver i jobbet, er det helt centralt, at I får konkretiseret, om det er vilkår, der kan ændres ved. Medbring eller tegn cirklen for at sikre, at I kommer til at bruge energien på de ting, som I reelt har mulighed for at påvirke.

-

I denne video guider vi dig til, hvordan du bruger kontrolcirklen, så I får mest muligt ud af den.

Se video

VÆRKTØJ

Det skal du vide om sygdommens udviklingsforløb

Når en medarbejder er langtidssygemeldt, kan det som leder være svært at dosere den rette mængde hjælp og støtte på det rigtige tidspunkt.

Vi viser dig, hvordan du bedst hjælper og støtter en medarbejder, der er langtidssygemeldt

-

 

Sådan hjælper og støtter du en medarbejder under en langtidssygemelding, vi guider dig. 

Se video

§ LOVSTOF

Det siger loven

Når en medarbejder bliver syg, er der flere ting i lovgivningen, du skal være opmærksom på. Vi har samlet de love og regler, du skal kende til. 

Gå til lovstof

ORDNING

Delvis raskmelding

Skal man være helt rask, inden man starter op på arbejde igen?
Ikke nødvendigvis: Med delvis raskmelding kan en medarbejder genoptage arbejdet gradvist.

VÆRKTØJ

Afhold sygefraværssamtale

Som arbejdsgiver er du forpligtet til at afholde en sygefraværssamtale med den sygemeldte medarbejder senest fire uger efter første dag med fravær. Målet er i fællesskab at finde gode løsninger. 

Hent inspiration til at afholde samtalen i vores gratis publikation 'Når samtaler med medarbejdere er svære'. Du finder den her

SKABELON

Download skabelon til samtalen

Forud for samtalen skal du invitere medarbejderen. Der er ingen krav til, hvad invitationen skal indeholde. Hent inspiration i skabelonen herunder og download den, så du selv kan udfylde den. Skabelonen er en word-fil. 

Download

SKABELON 

Fastholdelsesplan

Sæt jer sammen og lav en køreplan for, hvordan medarbejderen gradvist kan vende tilbage i jobbet efter sygemeldingen.'

En fastholdelsesplan kan have flere formål. Når du har en sygemeldt medarbejder, kan du medbringe fastholdelsesplanen til jeres sygefraværssamtale, når I skal tale om at vende tilbage på arbejde.

Her kan I lave en løbende optrapning af timer og opgaver, som passer til din medarbejders sygdomssituation.

Hent skabelon

Se eksempel på, hvordan en fastholdelsesplan kan udfyldes. Se eksempel

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har også lavet en skabelon, som I selv kan udfylde. Hent tom skabelon

Brug planen til opfølgning

Når I har udfyldt fastholdelsesplanen og begge parter har underskrevet den, fungerer den som referat. Tag derfor planen med til næste samtale i forløbet, og brug den til at snakke ud fra. Hvad var det, vi aftalte sidst? Hvordan går det?

Gå til trin 5: Rutiner - sådan sikrer I systematik i opfølgningen 

Nu har du et overblik overblik over redskaberne til at skabe dialog og sikre en god opfølgning. Næste skridt at sikre, at I har klare rutiner for opfølgningen. I trin 5 guider vi dig til, hvordan du skaber klare procedurer, når en medarbejder sygemelder sig. 

Gå til trin 5: Rutiner

Gå til trin 6: Trivsel

<-- Gå til trin 1: Ledelse 
<-- Gå til trin 2: Ejerskab
<-- Gå til trin 3: Data

Følg de her seks trin og få succes med jeres sygefraværsindsts

-

SPØRG CABI

Har du spørgsmål?

Så tag fat i Cabis sygefraværsteam.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Din medarbejder er syg, hvad gør du?

Se, hvad du har pligt til at gøre, og hvad du kan vælge at gøre for at støtte medarbejderen.

Vi guider dig

Sygefraværspolitik

Stresspolitik, trivselspolitik, fraværspolitik, retningslinjer, håndtering af sygefravær og trivsel. Uanset hvad I kalder det, så er det vigtigste, at der er gennemsigtighed for ledere og medarbejdere ift., hvad er vores hensigter, og hvordan håndterer vi sygefravær?

Læs mere