Til dig i virksomheden

Her har vi samlet et overblik over viden, værktøjer og metoder, som gør det nemmere for dig at fastholde eller ansætte en medarbejder, der har nedsat arbejdsevne.

Ansæt en medarbejder i fleksjob 

Rekrutter og ansæt en medarbejder i fleksjob og få arbejdskraft, der passer til din virksomheds behov. Når der er tale om fleksjob, betaler du som arbejdsgiver kun for det arbejde, der bliver udført. 

Det er nemt. Få overblik over, hvad du skal vide, hvis du gerne vil ansætte en medarbejder i fleksjob.

Læs mere om at ansætte en medarbejder i fleksjob

Ansæt en medarbejder med handicap

Det kan sagtens lade sig gøre at kombinere job og handicap. Når en person har et handicap, er der forskellige muligheder for at få ekstra støtte. 

Gode råd, når du vil ansætte en medarbejder med handicap

Ansæt en førtidspensionist i skånejob

Førtidspensionister har både mulighed for at arbejde få timer på almindelige vilkår, og de har mulighed for at arbejde i et job med løntilskud til førtidspensionister – også kaldet skånejob.

Læs alt om reglerne, og hvordan I kommer i gang

Fasthold en medarbejder med nedsat arbejdsevne

Overvej først de muligheder for fastholdelse, som bedst muligt tillader din medarbejder at blive på det ordinære arbejdsmarked.

Det vil sige, inden et fleksjob kommer i betragtning.

Læs her hvordan

Fastholdelsesfleksjob

Ud over de almindelige betingelser for at være berettiget til fleksjob er der særlige betingelser for at være berettiget til fastholdelsesfleksjob.

Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob, hvor man ansættes i fleksjob på den arbejdsplads, hvor man er eller senest har været ordinært ansat.

Læs mere her

Handicapkompenserende ordninger

Når en borger har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, er der forskellige muligheder for at knytte ekstra støtte til et job.

Tag udgangspunkt i personens behov for støtte og tilrettelæg hjælpen derefter. 

Læs om støttemuligheder og ordninger

Revalidering som investering

Revalideringsforløb kan synes som en bekostelig affære, men revalidering er et meget effektivt redskab til at bane vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Så set ud fra en investeringsstrategi er revalidering måske ligefrem pengene værd.

Læs mere om revalidering

Metode og værktøj, Viden og baggrund

Skal du rekruttere?

Vil du hjælpe en person tættere på arbejdsmarkedet og samtidig få løst konkrete opgaver? Eller har du generelt behov for vejledning og hjælp til at rekruttere medarbejdere? Få overblikket her.

Læs om rekruttering af medarbejdere

Vil du vide mere om nedsat arbejdsevne?

Læs mere her:

Viden og baggrund

Førtidspension og skånejob

Få inspiration til at etablere skånejob til førtidspensionister. Lær af virksomheders erfaringer med at skabe velfungerende skånejob.

Læs mere
Viden og baggrund

Job og handicap

Blandt personer med et handicap er der et uudnyttet potentiale for beskæftigelse. Det kræver aktive jobsøgere, virksomheder som først og fremmest ser på kompetencer og jobcentre, som tager en aktiv rolle og hjælper med at finde løsninger.

Læs mere
Metode og værktøj

Fastholdelsesmuligheder

En medarbejder med nedsat arbejdsevne behøver ikke at få et fleksjob. Ofte kan mindre justeringer i jobbet betyde, at medarbejderen uden yderligere indsats kan klare arbejdet igen.

Læs mere
Viden og baggrund

Fastholdelsesfleksjob

Ud over de almindelige betingelser for at være berettiget til fleksjob er der særlige betingelser for at være berettiget til fastholdelsesfleksjob. Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob, hvor man ansættes i fleksjob på den arbejdsplads, hvor man er eller senest har været ordinært ansat.

Læs mere
Viden og baggrund

Handicapkompenserende ordninger

Når en borger har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, er der forskellige muligheder for at knytte ekstra støtte til et job. Tag udgangspunkt i personens behov for støtte og tilrettelæg hjælpen derefter.

Læs mere
Viden og baggrund

Revalidering som investering

Revalideringsforløb kan synes som en bekostelig affære, men revalidering er et meget effektivt redskab til at bane vej tilbage til arbejdsmarkedet. Så set ud fra en investeringsstrategi er revalidering måske ligefrem pengene værd.

Læs om revalidering
Viden og baggrund

Inspiration til dit mentorarbejde

En mentor kan være den afgørende forskel, der forhindrer en langtidssygemelding eller får en ledig integreret på arbejdsmarkedet. Få viden og inspiration til, hvordan du arbejder med mentorer og mentorordninger.

Læs mere

Benyt en mentor

En mentor kan være den afgørende forskel, der forhindrer en langtidssygemelding eller får en ledig integreret på arbejdsmarkedet.

Få viden og inspiration til, hvordan du arbejder med mentorer og mentorordninger