Til dig i virksomheden

Vi har samlet viden, metoder og værktøjer til dig, der gerne vil fastholde eller ansætte medarbejdere med nedsat arbejdsevne. 

Ansæt en medarbejder i fleksjob

En medarbejder, der er ansat i fleksjob, er en fleksibel medarbejder på deltid, som kan hjælpe med at løse både små og større opgaver i din virksomhed. Medarbejderen bliver ansat på samme vilkår som alle andre medarbejdere. Du skal altså ikke bruge mere tid på administration, end du skal for dine øvrige medarbejdere.

Når der er tale om fleksjob, betaler du som arbejdsgiver kun for det arbejde, der bliver udført. Fleksjobbet er midlertidigt og bevilges for en periode på fem år. Det er nemt - få overblik over, hvad du skal vide.

Læs mere om at ansætte en medarbejder i fleksjob

Ansæt en medarbejder med handicap

Det kan sagtens lade sig gøre at kombinere job og handicap. Når en person har et handicap, er der forskellige muligheder for at knytte ekstra støtte til et job. Tag udgangspunkt i personens behov for støtte og tilrettelæg hjælpen derefter.

Læs mere om at ansætte personer med handicap 

Metode og værktøj, Viden og baggrund

Skal du rekruttere?

Vil du hjælpe en person tættere på arbejdsmarkedet og samtidig få løst konkrete opgaver? Eller har du generelt behov for vejledning og hjælp til at rekruttere medarbejdere? Få overblikket her.

Læs om rekruttering af medarbejdere

- I Danmark har vi en lang tradition for at fastholde og inkludere mennesker med nedsat arbejdsevne på arbejdsmarkedet. Det kræver et fokus på at tænke udvikling fremfor afklaring.

Annette Juul Jensen, seniorkonsulent i Cabi

Vil du vide mere om nedsat arbejdsevne?

Læs mere her:

Viden og baggrund

Førtidspension og skånejob

Få inspiration til at etablere skånejob til førtidspensionister. Lær af virksomheders erfaringer med at skabe velfungerende skånejob.

Læs mere
Viden og baggrund

Job og handicap

Blandt personer med et handicap er der et uudnyttet potentiale for beskæftigelse. Det kræver aktive jobsøgere, virksomheder som først og fremmest ser på kompetencer og jobcentre, som tager en aktiv rolle og hjælper med at finde løsninger.

Læs mere
Metode og værktøj

Fastholdelsesmuligheder

En medarbejder med nedsat arbejdsevne behøver ikke at få et fleksjob. Ofte kan mindre justeringer i jobbet betyde, at medarbejderen uden yderligere indsats kan klare arbejdet igen.

Læs om fastholdelsesmulighederne
Viden og baggrund

Fastholdelsesfleksjob

Ud over de almindelige betingelser for at være berettiget til fleksjob er der særlige betingelser for at være berettiget til fastholdelsesfleksjob. Et fastholdelsesfleksjob er et fleksjob, hvor man ansættes i fleksjob på den arbejdsplads, hvor man er eller senest har været ordinært ansat.

Læs mere om fastholdelsesfleksjob
Viden og baggrund

Handicapkompenserende ordninger

Når en borger har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, er der forskellige muligheder for at knytte ekstra støtte til et job. Tag udgangspunkt i personens behov for støtte og tilrettelæg hjælpen derefter.

Læs mere
Viden og baggrund

Revalidering som investering

Revalideringsforløb kan ofte være langvarige og dermed synes som en bekostelig affære. Revalidering er som redskab meget effektivt til at bane vej tilbage til arbejdsmarkedet. Set ud fra en investeringsstrategi er revalidering måske ligefrem pengene værd.

Læs om revalidering
Viden og baggrund

Inspiration til dit mentorarbejde

En mentor kan være den afgørende forskel, der forhindrer en langtidssygemelding eller får en ledig integreret på arbejdsmarkedet. Cabi giver dig viden og inspiration til, hvordan du arbejder med mentorer og mentorordninger i din virksomhed.

Læs mere