Ledighed før ansættelse i løntilskud

Spørgsmål: 

Kan man blive ansat i løntilskud efter to måneders ledighed?

Svar (12.2.2018):

Som hovedregel skal man have været ledig i seks måneder, inden man kan ansættes med løntilskud:

  • dagpengemodtagere skal have været ledige i sammenlagt mere end seks måneder
  • kontanthjælpsmodtagere skal have været ledige i en sammenhængende periode på mere end seks måneder.

Kravet om seks måneders ledighed gælder dog ikke, hvis man

  1. ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau,
  2. er over 50 år eller
  3. er enlig forsørger.

Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 51.

Læs mere om reglerne for løntilskud under Cabis lovstof i teksten Løntilskud.  

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere