Tværkommunalt samarbejde

Virksomheder med afdelinger i flere kommuner har brug for jobcentre, der samarbejder på tværs af kommunegrænser. 

Find mere viden om og inspiration til, hvordan jeres jobcenter kommer i gang med det tværkommunale samarbejde, som er afgørende for at komme i mål med den overordnede virksomhedsservice.

Når jobcentrene arbejder tværkommunalt sker det ud fra devisen om, at det sikrer:

 • virksomhederne den bedste service og arbejdskraft
 • borgerne det bedst mulige job
 • samfundet den mest optimale anvendelse af de fælles ressourcer.

Dialog, tillid og gensidig forståelse er vejen frem

Vejen til at samarbejde på tværs jobcentrene imellem - og jobcentre og virksomheder imellem - er dialog. De forskellige parter skal kende hinanden, og der skal skabes grundlag for et tillidsfuldt og meningsfuldt samarbejde.

Konkrete samarbejdsprojekter på tværs af kommunegrænser og sammen med virksomheder skaber fundamentet af kendskab til og forståelse for hinanden. 

- Vi forventer, at vi vil spare ressourcer ved at have en koordineret, tværkommunal adfærd i forhold til virksomhederne. Videndelingen vil foregå meget hurtigere mellem jobcentrene, og vi kan arbejde mere præcist med at udsøge borgerne ud fra fælles screeningsværktøjer, hvilket også giver et hurtigere match til en egnet kandidat til jobbet.

Jobcenterleder af den borgerrettede indsats

5 gode råd til jobcentre, der vil samarbejde tværkommunalt

 1. Beslutningen om at arbejde på tværs skal komme så højt oppe fra som muligt, så ledere og medarbejdere får et klart mandat til sammen at udvikle produkter og standarder for den fælles virksomhedsservice.
 2. Modeller skal udvikles for, hvordan ressourcer skal udveksles mellem kommunerne i samarbejdet.
 3. Sørg for en tæt, løbende dialog med virksomhederne om den strategiske udvikling af den tværkommunale virksomhedsservice.
 4. Find konkrete projekter at samarbejde om i begyndelsen.
 5. Fastlæg fælles kommunikationsplatforme og formidlingsinitiativer.

Find inspiration i eksempler fra andre jobcentre

Cabi har indsamlet forskellige eksempler fra rundt om i landet på, hvordan virksomheder og jobcentre har udmøntet et samarbejde omkring et eller flere af reformens tre servicespor: rekruttering, opkvalificering og fastholdelse.

I eksemplerne finder du en beskrivelse af:

 • hvordan samarbejdet er etableret
 • hvad der er samarbejdet om
 • hvilke forventninger, der er til samarbejdet på sigt
 • hvilke resultater, der er skabt

Find de forskellige cases herunder

Case

Mangel på arbejdskraft

DBI Plastics oplevede, sammen med andre produktionsvirksomheder i det midtsjællandske, store problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Sammen med seks jobcentre igangsatte virksomhederne derfor et fælles initiativ for at opkvalificere ledige.

Læs case
Case

NCC har fået rekruttering sat i system via Jobservice Danmark

NCC Construction har via Jobservice Danmark fået en aftale i stand, hvor rekruttering og opkvalificering af ledige, med henblik på at kunne arbejde for NCC, er systematiseret på tværs af kommunegrænser.

Læs case
Case

Tværgående samarbejde om opkvalificering

11 østjyske jobcentre, Dansk Metal og 3F er gået sammen for at skabe en mere målrettet kontakt til virksomhederne. Få her et eksempel på, hvordan du kan arbejde med rekruttering og opkvalificering af ledige på tværs af kommuner og industrivirksomheder.

Læs case
Case

Hovedstadens Rekrutteringsservice

Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS) er et eksempel på, hvordan du systematisk kan arbejde tværkommunalt med den opsøgende kontakt til virksomhederne inden for rekruttering og opkvalificering.

Læs case