Meningsfulde praktikbeskrivelser

Virksomhedspraktik skal beskrives i VITAS og Min Plan. Den gode beskrivelse gør arbejdet mere effektivt for alle parter.

Vi har i denne guide samlet en række gode råd til dig, der arbejder i et jobcenter. Du får tips til og eksempler på, hvordan du laver en god beskrivelse af virksomhedspraktik.

Den gode beskrivelse af praktikken skal give et kort og hurtigt overblik over:

  • målet med virksomhedspraktikken
  • hvilke opgaver den ledige skal løse i praktikken
  • arbejdstiden
  • hvilke skånehensyn, der eventuelt er
  • mulighed for lønnede timer.

Download den her ✓

I guiden her får du tips og gode råd til, hvordan du kan lave meningsfulde praktikbeskrivelser, så de peger i retning af beskæftigelse på ordinære timer.

Guiden er til dig, der er sagsbehandler eller virksomhedskonsulent, og den er rettet mod praktikbeskrivelser for udsatte ledige fra kanten af arbejdsmarkedet.

Hent den her

-

Fra 2020 bliver der med forenklingen af beskæftigelsesindsatsen sat endnu større fokus på lediges vej til job og de virksomhedsrettede ordninger. Derfor er det vigtigt med gode praktikker, og gode beskrivelser er et redskab til at skabe gode forløb.

Her kan du downloade den i en printvenlig version

Har du spørgsmål til publikationen?

Så kontakt Annette

Cabis publikationer

Få en samlet oversigt over Cabis udgivelser om det rummelige arbejdsmarked.

Læs mere
Lovstof

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik kan bruges som et led i en afklaring eller optræning af en borgers arbejdsmarkedsparathed. Virksomhedspraktik kan også bruges som et led i den uddannelsesrettede indsats.

Læs lovstoffet