Virksomhedspraktik og ferie

Spørgsmål:  

Kan en fire ugers virksomhedspraktik afbrydes af ferie?

Svar (revideret 23.1.2018):

Det er der ikke noget formelt til hinder for. Også selv om tilbuddet er givet efter reglerne om ret og pligt til tilbud, vil det kunne lade sig gøre, idet tilbuddet efter disse regler som minimum skal bestå af to ugers sammenhængende tilbud, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 84 og § 91a.

Det forudsættes i denne sammenhæng, at afholdelse af ferien er aftalt med jobcenter og/eller a-kasse.   

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere