Dialogværktøj: Kom 360° rundt om virksomhedens stressindsats

Hvad gør I egentlig i dag, når det gælder stress? Sådan tager I dialogen ved hjælp af vores dialogkort, bruger diamantmodellen og lever en handlingsplan. 

I Cabi har vi udviklet et helt nyt dialogværktøj, som hjælper jer til at tage temperaturen på stress-indsatsen på jeres arbejdsplads.

- Hvis man har en virksomhed, hvor man ved, at der er en masse tunge løft, så bliver man nødt til at købe en lift. Den samme øvelse laver man meget sjældent i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Men det burde virksomhederne gøre.

Marlene Fabrin, seniorkonsulent i Cabi

I kan som ledelse, AMR og/eller samarbejdsudvalg bruge værktøjet til at:

  • få et fælles overblik over jeres fokus og indsatser
  • belyse, om I faktisk handler i overensstemmelse med jeres hensigter
  • sætte nye mål og retning (tydelige mål er afgørende, hvis indsatsen skal munde ud i reelle forandringer og forebygge eller reducere stress i jeres organisation).

Sådan bruger I værktøjet:

undefined

Trin 1: Tag dialogen
  • Værktøjet er bygget op omkring fem R'er, der fra hver deres vinkel belyser muligheder og udfordringer i stressindsatsen i organisationen.

Hent dialogkortene nedenfor, og diskuter spørgsmålene ét ad gangen.

Hent Dialogkort

Trin 2: Angiv score
  • Når I har diskuteret spørgsmålene, vurderer I jeres indsats for det pågældende tema i forhold til, hvor I ønsker at være (på en skala fra 1 til 5).
  • Hvis ikke I er enige om scoren, vælger I den laveste. Scoren angives i diamantmodellen, som til sidst giver jer et fælles visuelt overblik over udgangspunktet.

Hent Diamantmodel

Trin 3: Kom igang

Ingen forandringer uden handlinger.

  • Når I har diskuteret og angivet jeres score, skal I nu forholde jer til de konkrete, fremadrettede handlinger i en handlingsplan.

Hent Handlingsplan

Hent hele pakken med dialogværktøjet herunder

Hent værktøj

Eller brug dialogkort, diamantmodel og handlingsplan separat 

Gå til trin 1

Gå til trin 2

Gå til trin 3

Rigtig god arbejdslyst!

Hvad er "De fem R'er"?

Dialogværktøjet er bygget op omkring fem R'er, som tilsammen giver et helt konkret billede af jeres muligheder og udfordringer i forhold til stress-indsatsen i organisationen:

undefined

#1 Rammer: Hvilke rammer har vi i organisationen, og hvilke udfordringer og muligheder har vi for at forebygge/reducere stress?

#2 Retning: Har vi en bevidst tilgang, og hvad får vi ud af at sætte mål og evaluere på vores evne til at forebygge/reducere stress?

#3 Ressourcer: Hvilken viden og hvilke midler og kompetencer har vi i forhold til stress?

#4 Regler: Hvordan håndterer vi konkret forebyggelsen og håndteringen af stress?

#5 Relationer: Hvordan kommunikerer og samarbejder vi om stress i hele organisationen?

Brug dialogværktøjet til at belyse forskellige holdninger, muligheder og udfordringer i forhold til de fem R’er.

På baggrund af jeres fælles viden og overblik har I et rigtigt godt afsæt til at lave prioriteringer og sætte mål, der skaber reelle forandringer og tydelige resultater i forhold til stress i jeres organisation.

SPØRG CABI

Har du spørgsmål til dialogværktøjet?

Tag fat i vores konsulenter, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |

Viden og baggrund

Forebyg stress

Stress kan påvirke din virksomheds kerneforretning og sætte den enkeltes trivsel på arbejdspladsen under pres.

Få råd og vejledning til forebyggelsen