Fleksjob og ferie

Spørgsmål:

Hvor mange feriedage skal man som fleksjobansat afholde i en ferieuge, hvis man i en normal arbejdsuge har en eller flere arbejdsfri dage?

Svar (revideret 12.1.2018):

Personer, der er ansat i et fleksjob, er omfattet af de almindelige ferieregler. Det vil sige, den ansatte har ret til 25 feriedage om året.

Det fremgår af vejl. nr. 9345 af 7. april 2017V om fleksjob m.v., pkt. 7.4:

”Ferien holdes med 5 dage om ugen. Dette gælder også, selvom den fleksjobansatte ikke arbejder 5 dage om ugen. Dage, hvor den fleksjobansatte ikke arbejder, indgår i ferien med et forholdsmæssigt antal dage, og ferien skal derudover holdes på samme måde, som arbejdet er tilrettelagt. Ferie kan ikke holdes på det ugentlige fridøgn, på søgnehelligdage eller overenskomstmæssige fridage.

Eksempel: Hvis en fleksjobansat arbejder 3 dage om ugen med 5 timer pr. dag, indgår der i én uges ferie 3 arbejdsdage og 2 arbejdsfrie dage. Hvis den fleksjobansatte efter aftale med arbejdsgiveren holder ferie på enkelte dage, hvor den pågældende normalt arbejder, vil 3 enkelte feriedage udgøre 1 uges ferie, da der skal indgå et forholdsmæssigt antal arbejdsfrie dage i ferien. En uges ferie udgør således 3 arbejdsdage og 2 arbejdsfrie dage.

Hvis den fleksjobansatte, som arbejder 3 dage om ugen, har optjent 25 feriedage til 5 ugers ferie, indgår der således i de 5 ugers ferie 3 x 5 = 15 feriedage, som skal lægges på arbejdsdage, og 2 x 5 = 10 feriedage, som skal lægges på arbejdsfrie dage.”

Personer, ansat efter de nye fleksjobregler fra 2013, modtager som udgangspunkt optjent løn eller feriegodtgørelse under ferien. I så fald er den pågældende også berettiget til fleksløntilskud.

Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 70f.

Modtager personen ikke feriegodtgørelsen eller løn, kan pågældende eventuelt være berettiget til ledighedsydelse.

Læs mere om fleksjob i Cabis lovstof under Fleksjob fra 2013 og Fleksjob ansat før 2013.

Lovstof

Find information om love og regler, der vedrører det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats. Se spørgsmål og svar på udvalgte dilemmaer.

Læs mere