ESG-dokumentation af social ansvarlighed

Hvordan kan små og mellemstore virksomheder arbejde med S'et i ESG og bruge data for social ansvarlighed i dokumentationen? 

8 sociale områder, der kan tælle med ved dokumentering af S'et i ESG

Dokumentationen handler kort fortalt om at sætte ord og tal på virksomhedens sociale ansvarlighed. Her får I et overblik over otte sociale forhold med vejledning til, hvilke data I kan bruge til at dokumentere S'et i ESG.

""

#1 Bred rekruttering af ledige 

At rekruttere bredt bidrager til et mere inkluderende arbejdsmarked.

Om ESG og rekruttering

""

#2 Opkvalificering af udsatte 

Opkvalificering af medarbejdere kan være nøglen til inklusion på arbejdspladsen. 

Om ESG og opkvalificering

""

#3 Job og handicap

Bidrag til at højne beskæftigelsen for mennesker med handicap. 

Om ESG og handicap

""

#4 Fastholdelse af medarbejdere 

Fastholdelse kan hjælpe sygemeldte med at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. 

Om ESG og fastholdelse

""

#5 Et godt arbejdsmiljø

Når medarbejdere trives, har de lyst til og mulighed for at blive på arbejdsmarkedet. 

Om ESG og arbejdsmiljø

""

#6 Samarbejde med lokalområdet

Et godt samarbejde med lokale aktører kan styrke beskæftigelsen i nærområdet. 

Om ESG og lokalområdet

-

#7 Sociale hensyn ved indkøb

En social ansvarlig leverandørkæde skaber flere jobmuligheder.

Om ESG og sociale hensyn

-

#8 Diversitet og inklusion

Tænker virksomheden i mangfoldighed, øger det rekrutteringsgrundlaget. 

Om ESG, diversitet og inklusion

Samlet oversigt: Indikatorer på S'et i ESG

Se den samlede liste over, hvad der kan bruges til at dokumentere social ansvarlighed.

Se listen

Metode og værktøj

Skabelon til at dokumentere S'et i ESG

Hent ESG-skabelonen, så du nemt kan dokumentere på S'et i ESG. Vis din virksomheds sociale ansvarlighed i en let overskuelig skabelon.

Læs mere og hent skabelonen
Tilbud

Vejledning i dokumentation af S'et i ESG

Cabi tilbyder vejledning i, hvordan små og mellemstore virksomheder finder og styrker data på S'et i ESG.

Læs mere om tilbuddet

Mere om dokumentation af S'et i ESG

På Virksomhedsguiden finder du en liste over, hvordan du kan opgøre andre standarder under S'et i ESG, fx arbejdsulykker.

Se mere på virksomhedsguiden.dk


SPØRG CABI

Har du spørgsmål om ESG og socialt ansvar? 

Så kontakt Carsten, Ea eller Marianne. 

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |