Kend det lokale jobmarked

Virksomheder med under 20 ansatte udgør 85 % af alle arbejdssteder i Danmark, og de ligger spredt ud over hele landet.

Ejerne og medarbejderne er ofte lokalt orienterede, og de vil derfor typisk være åbne over for at tage borgere fra lokalsamfundet med selv svære problemer i praktik, fordi de gerne vil gøre noget for lokalsamfundet. Det kan du som virksomhedskonsulent drage fordel af. 

Viden om de lokale virksomheders opgaver er nødvendig for at kunne motivere og inspirere ledige borgere til uddannelse, praktik og job. Derfor skal alle medarbejderne i jobcentret, der har kontakten med de ledige, kende det lokale arbejdsmarked. Og omvendt: De medarbejdere, som samarbejder med virksomhederne, skal kende til de ledige.

Arbejdsmarkedsbalancen en god kilde til at få kendskab til det lokale arbejdsmarked. Men den vigtigste kilde i jobcenteret er et godt samarbejde mellem de virksomhedsvendte kolleger og de borgervendte kolleger.

Læs mere om arbejdsmarkedsbalancen

-
Metode og værktøj

Styrk den opsøgende kontakt til virksomheder

Her finder du værktøjer til, hvordan du som opsøgende medarbejder skaber det gode match mellem virksomheden og den ledige, og hvordan du finder det lokale potentiale.

Læs mere