Sammen hjælper vi folk med nedsat arbejdsevne i job

Hvad enten en person har midlertidig eller permanent nedsat arbejdsevne, så findes der muligheder for at hjælpe vedkommende i arbejde. Få overblik over de metoder og værktøjer, der virker i indsatsen for at fastholde og få flere med nedsat arbejdsevne i job.

Hjemmearbejde

Coronakrisen har forandret arbejdsmarkedet, og mange virksomheder har gjort sig positive erfaringer med hjemmearbejde. Arbejdsformen giver nye muligheder for job til mennesker med nedsat arbejdsevne, der måske har svært ved at møde fysisk på en arbejdsplads.

Læs mere

Revalidering som investering

Revalideringsforløb kan synes som en bekostelig affære, men revalidering er et meget effektivt redskab til at bane vej tilbage til arbejdsmarkedet. Så set ud fra en investeringsstrategi er revalidering måske ligefrem pengene værd.

Læs mere

Rehabiliteringsteam

På siden her kan du læse mere om rehabiliteringsteamet, rehabiliteringsplanen, og hvordan du dokumenterer efter en socialfaglig metode.

Læs mere

Førtidspension og skånejob

Få inspiration til at etablere skånejob til førtidspensionister. Lær af virksomheders erfaringer med at skabe velfungerende skånejob.

Læs mere
Viden og baggrund

Til dig i virksomheden

Få viden, metoder og værktøjer til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne.

Læs mere
Viden og baggrund

Ressourceforløb

Her kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du som koordinerende sagsbehandler planlægger indholdet i et ressourceforløb sammen med borgeren.

Læs mere om ressourceforløbet
Viden og baggrund

Værd at vide om fleksjob

Dyk ned i temaet fleksjob og få viden, værktøjer og inspiration til dit arbejde.

Læs mere
Lovstof

Lovstof inden for området nedsat arbejdsevne

Her finder du opdateret viden om lovgivningen inden for nedsat arbejdsevne

Se lovene
Kursus

Få flere i (små)job via de handicapkompenserende ordninger

Kurset sætter fokus på, hvordan I som medarbejdere i jobcentret spotter, at en borger har en kognitiv funktionsnedsættelse. I får samtidig viden om, hvordan I kan anvende de handicapkompenserende ordninger til borgeren, så han eller hun kommer i job i få eller flere timer.

Læs mere
Viden og baggrund

Bisidder eller partsrepræsentant

Der er forskel på at være bisidder og partsrepræsentant, men ofte blandes de to begreber sammen. Det er vigtigt at afklare rollerne inden mødet med borgeren og dennes repræsentant.

Læs mere
Forside af Tværfaglighed som arbejdsmetode
Publikation

Håndbog: Tværfaglighed som arbejdsmetode

Når der er komplekse problemer - Find her metoder og redskaber til at få et godt tværfagligt samarbejde etableret. Håndbog til ledere og praktikere i kommunerne, som har brug for metoder og redskaber til at arbejde tværfagligt med målgrupper, som har flere problemer end ledighed - og som én instans ikke kan løse på egen hånd.

Læs mere og download håndbogen

SPØRG CABI

Brug for rådgivning?

Kontakt vores konsulenter og få sparring på de udfordringer, du sidder med.

| Denne service er gratis for dig, fordi Cabi får offentlige midler på Finansloven |