Projekt: Indslusning som rekruttering

Flere virksomheder skal inspireres til at arbejde bevidst med indslusning som rekrutteringsværktøj. Og jobcentrene skal klædes på med konkrete erfaringer og værktøjer til at kunne samarbejde målrettet med de lokale virksomheder herom. Det er målet for dette projekt om brug af indslusning som rekruttering.

Projektperiode: 2016

Når virksomheder mangler arbejdskraft, men samtidig har vanskeligt ved at finde den, kan indslusning af udsatte grupper være en farbar vej. En lang række støtteordninger kan anvendes, hvis virksomheder ønsker at hjælpe udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet, men yderligere aktiviteter kan iværksættes for at fremme rekruttering via indslusning.

For eksempel kan afdækning af behovet for arbejdskraft hen over året gøre det nemmere at planlægge eventuel nødvendig opkvalificering og praktikforløb, så arbejdskraften er klar, når behovet opstår hos virksomhederne.

Systematisk afdækning af behov for arbejdskraft baner vejen for indslusning

Projektet har til formål at afdække behovet for arbejdskraft i to brancher med særligt blik for de typer af opgaver og job, som lettest kan give adgang til arbejdsmarkedet for udsatte borgere. Desuden udarbejdes et årshjul, der viser virksomhedernes respektive udsving i arbejdskraft hen over året.

Intentionen er at vise virksomhederne, at systematisk afdækning af opgaver og job, der kræver begrænsede ressourcer at bestride, gør det nemmere for virksomhederne selv at påvirke, hvilke borgere de får i virksomhedspraktik med henblik på fremtidig ansættelse.

Projektplan

  • Identificere de gode eksempler på virksomheder, som bevidst anvender indslusning som rekrutteringsstrategi (som inspiration for andre)
  • Identificere gode eksempler på samarbejde mellem virksomheder og jobcentre om ind-slusning som rekrutteringsstrategi
  • Kortlægge mulige værktøjer til afdækning af opgaver, job og kompetence (indgangsjob)
  • Kortlægge to brancher med mangel på arbejdskraft, og gerne med udsving i arbejdsstyrken hen over året.

Værktøj og dialog med jobcentre

  • Workshop for de to grupper af virksomheder og brancheorganisationer
  • Afdække branchen/virksomhedernes rekrutteringsbehov – individuelle arbejdsmøder
  • Udarbejdelse af årshjul - fælles arbejdsmøde
  • Præsentere Jobserviceaftalen som værktøj for større virksomheder, der ønsker et samarbejde med flere jobcentre om indslusning som rekruttering
  • Fælles workshop med jobcentre, virksomheder og brancheorganisationer – afdække fælles opkvalificeringsbehov både på virksomhederne og kurser. Planlægning af indslusningsaktiviteter
  • Erfaringsopsamling.

Undervejs yder Cabi fortsat støtte til virksomhedernes og jobcentrenes samarbejde om indslusning som rekruttering. Yderligere formidles gode erfaringer, værktøjer og cases til landets virksomheder, jobcentre og brancheorganisationer til inspiration. Værktøjerne vil desuden være tilgængelige på Cabis hjemmeside. Find mere om resultater og værktøj her

Konference: Arbejd bevidst med indslusning som rekruttering

Cabi og Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) planlægger at lave en større konference i 2016 med fokus på at inspirere virksomheder til at arbejde bevidst/strategisk med indslusning som rekrutteringskanal. Konferencen finansieres af Cabis øvrige grundbevilling, men understøtter samtidig dette projekt.

Du kan stille din virksomhed til rådighed som praktiksted for en eller flere nydanskere, sådan at deres faglige, almene, sproglige og personlige kompetencer kan vurderes - og få løst opgaver gratis.

I overbliksværktøjet får du indblik i paletten af støttemuligheder til inklusion af ledige, som har brug for opkvalificering og efteruddannelse for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Metode og værktøj

Guide til samarbejde med jobcentret

Et godt samarbejde med dit lokale jobcenter styrker din forretning, uanset om der er fokus på fastholdelse eller udvikling og rekruttering af medarbejdere. Brug guiden og se, hvilke muligheder du har for at bruge jobcentrets service optimalt.

Læs mere
Projekt

Cabis projekter

Her på siden kan du læse om de projekter, Cabi er med i.

Se Cabis projekter